Společnost


IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:112
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#11125Předání balíku jiné osobě

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 18 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.06.2016, před 6 lety

Barča Prokopová

Znění stížnosti

Dne 9.6.2016 mi měl být dodán balík na adrese. Kurýr mi volal (jednou), což jsem bohužel neslyšela a nestihla vzít telefon. Doma byla jak sestra tak i já a nikdo ani nezazvonil. Poté co jsem přišla na to, že jsem měla zmeškaný hovor, volala jsem zpět kurýrovi, že se omlouvám, že jsem telefon neslyšela a kdy mi teda balík přiveze. Bylo mi oznámeno, že balík převzala cizí osoba, který bydlí ve vedlejším vchodě (nevěděla jsem jméno). Podle popisu osoby mám tušení kdo by to mohl být. Bohužel se s paní nepotkáváme, balík mi zatím nedonesla a když na ní zvoním tak nikdo neotvírá. Jelikož byl balík už zaplacen a uvnitř je věc dělaná na zakázku, jsem celkem překvapena, že si kurýr dovolil dát balík úplně cizí osobě, která řekla, že mě zná osobně. Balík navíc potřebuji do zítřejšího rána, jelikož je pro kamaráda, který odjíždí do Anglie.


Požadované řešení

Budu zkoušet na paní zvonit, pokud se mi balík do ruky nedostane, kurýr by měl přijet, zjistit, které paní tedy balík předal a předat ho správné osobě!
Vrácení peněz nepožaduji, protože balík byl udělaný na zakázku a není jiné řešení než takové, že se balík dostane do správných rukou.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.6.2016 11:33, před 6 lety

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - IN TIME SPEDICE, spol. s r.o. (dále jen VOP) v čl. 8 upravují doručení zásilky. Dle čl. 8 odst. 4 VOP zasílatel obstará doručení zásilky na adresu příjemce uvedenou na přepravním štítku.

Podle čl. 8 odst. 5 je zásilka doručena předáním osobě jednající za příjemce v místě doručení. V případě důvodných pochybností je kurýr oprávněn požadovat prokázání totožnosti takovou osobou, jakož i její oprávnění jednat za příjemce. Zasílatel nenese žádnou odpovědnost za prodlení a škodu vzniklou odmítnutím splnění požadavku prokázání totožnosti a oprávnění jednat za příjemce ze strany takové osoby. Pokud u kurýra nevzniknou důvodné pochybnosti o oprávnění takové osoby jednat za příjemce, je oprávněn bez dalšího takové osobě v místě doručení zásilku předat.

Pokud kurýr společnosti vydal zásilku osobě, u které panovaly pochybnosti o oprávnění k převzetí zásilky, je za ztrátu této zásilky odpovědný zasílatel (dle § 2944 občanského zákoníku). Zasilatel by se této odpovědnosti zbavil jedině v případě, jestliže by prokázal, že by ke škodě došlo i jinak.

Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to možné nebo požádá-li o to poškozený, hradí se v penězích. Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Žádost o náhradu škody doporučujeme zaslat společnosti písemně z důvodu průkaznosti v případě soudního sporu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.11.2016 22:15, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.