Společnost


EROXION s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#11148Špatné zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 16 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.06.2016, před 5 lety

Monika Bartáková

Znění stížnosti

Zakoupila jsem pro dceru diabetičku digitální miniváhu. Poslali mi uplně jinou váhu, než jsem si objednala, nedá se nikde nic vyreklamovat, nejsou kontakty, stránky neexistují. Bartáková


Produkt

digitální miniváha do 500g


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.6.2016 09:36, před 5 lety

Pokud spotřebitel obdržel z e-shopu jiný produkt, než který si objednal, existují dvě možnosti řešení dané situace.

Jednak je možné od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Podle § 1832 obč. zák. platí, že odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Jestliže podnikatel peníze ve stanovené době nevrátí, ocitá se v prodlení a je možné po něm požadovat úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Pokud by se situace řešila již po této 14 denní lhůtě, jednalo by se o uplatnění reklamace. Zde by nebylo možné žádat přímo rovnou vrácení peněz, avšak prodejce by měl v první řadě možnost dodat správné zboží. Až ve chvíli, pokud by toho nebyl schopen, bylo by možné trvat na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Uplatnil-li spotřebitel reklamaci, je prodávající povinen vydat mu potvrzení o tom, kdy ji uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. O reklamaci musí být rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace.

Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má možnost od smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněžních prostředků. Vzor pro odstoupení od smlouvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Veškeré písemnosti, podací lístky, doporučujeme spotřebiteli si pro případ sporu dobře uschovat. Dle § 573 občanského zákoníku se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce reklamace, odstoupení od smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nevyřízením uplatněné reklamace ve lhůtě 30 dní ode dne uplatnění, pokud nebyla prokazatelně sjednána mezi stranami lhůta delší, se dopouští podnikatel správního deliktu dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Dozorový orgán může při zjištěném pochybení uložit podnikateli ve správním řízení pokutu. Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.12.2016 23:54, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.