Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:46
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#11149Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 16 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.06.2016, před 4 lety

Květa Bartošová

Znění stížnosti

Jako důvod neuznané reklamace prodejce uvádí:
Uplatnění vady zboží nebylo provedeno bezodkladně po jejich zjištění, čímž nebyl splněn zákonný požadavek uplatnění odpovědnosti za vady. Obuv byla dlouhodobě užívána s projevenou vadou, což je patrné z rozsahu poškození. Do obuvi v záruční lhůtě , to je dva roky, nesmí být zasahováno jakoukoliv opravou ze strany uživatele - opravená podešve.

Reklama byla řádně provedena bezodkladně po zjištění vady materiálu. Reklamace byla řádně uplatněna. Boty (pánské) opravované nebyly. Vady materiálu jsou zjevné na celé obuvi. Prodejce (prodejna OC Chodov) odmítá reklamaci uznat.

Dne 8.6.2016 byl sepsán tento dodatek po pokusu o dohodu.


Produkt

Pánská polobotka zaoupená dne 5.4.2015, číslo artiklu: 2.10.12.0248.0, velikost 44, cena 999 Kč, GENIUS, dle přílohy účtu je zaškrtnuto prodejcem, že se jedná o obuv pro volný čas - jevybavena podešvemi schopnými odolávat pohybu po nerovných terénech ve městech i v přírodě.


Požadované řešení

Vzhledem k tomu, že při jednání o reklamaci s prodejcem nebyla od začátku patrná ochota ke klientovi boty vyměnit, tak jsme požádali s manželem o vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2016 12:09, před 4 lety

Zamítl-li prodávající reklamaci, která byla uplatněna po uplynutí 6 měsíců od převzetí věci ve smyslu § 2161 odst. 2 občanského zákoníku a spotřebitel se zamítnutím a uvedenými důvody nesouhlasí, je na spotřebiteli, aby prodávajícímu prokázal, že se jedná o závadu, na kterou se vztahuje záruka. V daném případě, že vady reklamovaného zboží jsou způsobeny okolnostmi, za které je plně odpovědný prodejce (tedy nekvalitním, nesprávným provedením výrobku, popřípadě použitím nekvalitních materiálů). Takovým spolehlivým důkazem bude posudek znalce z oboru.

Pokud prodávající zamítl reklamaci s odůvodněním, že vada byla způsobena intenzivním užíváním, je reklamaci možné rozporovat s odůvodněním, že se nejedná o spravedlivě očekávané opotřebení např. ve vztahu k ceně, materiálu bot. Na obvyklé opotřebení věci se záruka nevztahuje podle § 2167 občanského zákoníku.

Spotřebitel sice může vady vytýkat po dobu 24 měsíců od převzetí, neznamená to však, že může vadné zboží i po objevení vady dále používat, protože podle § 2110 občanského zákoníku nemůže požadovat vrácení peněz, ani požadovat dodání nové věci, není– li schopen věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Výjimku tvoří v písmenu b) tohoto ustanovení případ, kdy byla věc použita před objevením vady. Klíčové tedy bude určení, zda byla věc používána po objevení vady. Doporučujeme se proto obrátit na soudního znalce, a pokud znalec vyhotoví posudek ve prospěch spotřebitele, může se spotřebitel obrátit na prodejce s požadavkem na odstoupení od smlouvy.

Prokáže-li posudek znalce nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam znalců nalezne spotřebitel na stránkách www.justice.cz nebo na https://www.dtest.cz/soudni-znalci podle oboru a kraje a sám si zvolí dle svého uvážení osobu znalce. Rovněž lze kontaktovat ITC Zlín - Institut pro testování a certifikace (www.itczlin.cz). Ceny znaleckých posudků se mohou lišit, proto spotřebiteli doporučujeme kontaktovat více soudních znalců a poměřit cenové nabídky, za kterých jsou ochotni znalecký posudek vypracovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.12.2016 23:55, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.