Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2774
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 507 stížnostech.

#11201Be2 - platebni upominka na něco co jsem si vedome neobjednal

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 14 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.06.2016, před 6 lety

Lubomír Schneider

Znění stížnosti

Dobrý den, zaregistroval jsem se a vyuzil VIP za 149kc, nic mi ale vice strhnout nemohli... a najednou jsem zjistil ze mi prodlouzili clenstvi na 3 mesice za 2500kc..
kdyz poslu vypoved, daji mi info že je neplatna jelikož vuci mne eviduji dluh ..to jsem se docetl na forech.. myslim ze na me nemaji adresu..mozna datum narozeni a maji jiste cele me jmeno a email.
co musim prosim udelat?
- musim zaplatit tu castku abych mohl zrusit vip a smazat ucet?
jak nejlepe dal postupovat prosim?

dekuji za odpoved
jejich email:


Platební upomínka

Vaše předplatné na be2.cz

be2 S.à.r.l. / be2.cz
Referenční číslo: CZ-05-2016-100901852-BE2-DN (citujte, prosím)
15.06.2016Vážený pane Lubomir Schneider,

ke dni 27.05.2016 bylo Vaše zkušební VIP členství obnovené na období 3 měsíců (členství bylo na stránce be2.cz původně uhrazené k datu 27.04.2016)

Produkt: 1-měsíční zkušební VIP členství s automatickým prodloužením o 3-měsíční VIP členství
Forma úhrady: Credit Card MASTERCARD

Zajišťovatel platebních služeb nás informoval, že nebyl k datu 27.05.2016 schopný na náš účet připsat Váš členský poplatek.

Nyní je vůči Vám evidován dluh ve výši členského poplatku: 2247.00 CZK, navýšený o manipulační poplatky ve výši 297.00 CZK.

Celková výše dlužného poplatku činí nyní 2544.00 CZK.

Uhradit nyní


Převeďte prosím sumu ve výši 2544.00 CZK nejpozději do 21.06.2016 prostřednictvím služby PayPal (https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/send-money-online?locale.x=en_CZ), využitím funkce "Odeslat platbu", a to na následující email ovou adresu:

paypal@be2.com
Referenční číslo: CZ-05-2016-100901852-BE2-DN

V případě, že budete v rámci platby prostřednictvím služby PayPal potřebovat naši asistenci, kontaktujte nás prosím na adrese paypal@be2.com.
Budeme Vám tak moci zaslat individuální platební příkaz pro službu PayPal.
V případě, že nemůžete platbu dlužného poplatku realizovat prostřednictvím služby PayPal, je Vám k dispozici také možnost úhrady prostřednictvím bankovního převodu na účet uvedený níže:

Příjemce:
IBAN:
BIC:
Banka:
Suma:
Referenční číslo:
Adresa:


be2 Sarl
DE62700202700667972744
HYVEDEMMXXX
UniCredit Bank – HypoVereinsbank
2544.00 CZK
CZ-05-2016-100901852-BE2-DN
UNICREDIT BANK AG
Kardinal-Faulhaber-Strasse 3
D–80333 Mnichov, Německo


Vyvarujte se prosím dalšího navýšení částky a převeďte dlužný poplatek nejpozději do: 21.06.2016

Pro více informací viz prosím Často kladené dotazy, uvedené níže.******************************************************************************************************************************************************************
Tato zpráva Vám byla zaslaná automaticky. Nereagujte na ni prosím, jelikož adresa odesílatele není uzpůsobena pro přijímání emailů.
Platnou kontaktní adresu najdete v sekci Pomoc.
******************************************************************************************************************************************************************

S pozdravem,

Martin Bell
Oddělení pohledávek be2

_________________________________________________
be2 S.à.r.l.
13, rue du Commerce – L-1351 Luxembourg – Luxembourg
_________________________________________________


be2 S.à.r.l., Vymáhání pohledávek

1. O be2 S.à.r.l.
2. Jste našim předplatitelem
3. Jedná se o závazný obchodní vztah
4. Vystavení faktury není nutné
5. Předplatné
6. Automatické prodloužení
7. Výpověď
8. Upomínka a Výpověď
9. Upomínka a Odstoupení od smlouvy
10. Upomínka a zneužití platebních údajů
11. Zastavení procesu vymáhání/ Platba
12. Proces vymáhání1. O be2 S.à.r.l.
Společnost be2 S.à.r.l. provozuje jednu z největších evropských online seznamek. Pro více informací prosím navštivte stránku be2.cz.

2. Jste našim předplatitelem
Součástí procesu úhrady VIP členství je upozornění, že smlouva bude automaticky prodloužená o zvolené období platnosti členství (ku příkladu 3, 6 nebo 12 měsíců) za stanovený poplatek, splatný předem. Všeobecné obchodní podmínky, se který jste souhlasil/a, také zdůrazňují prodloužení smlouvy a právo na Výpověď. Vstoupili jste tím s námi do obchodního vztahu.

3. Jedná se o závazný obchodní vztah
Obchodní vztahy uzavřené online jsou považovány za právoplatné stejných způsobem jako smlouvy uzavřené osobně, kdy obě strany zprostředkují vzájemné prohlášení o svém záměru. Zadáním svých platebních dat a stisknutím tlačítka pro potvrzení/ ukončení platby, jste s námi vstoupili do obchodního vztahu a souhlasili jste s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.

4. Vystavení faktury není nutné
Obchodní vztah jste uzavřeli online a o této skutečnosti jste přijali potvrzovací email. V rámci platebního procesu jste nám poskytli souhlas k odebrání finančních prostředků z Vaší platební karty. Je plně ve Vaší zodpovědnosti ujistit se, že splatná částka může být připsána na vrub. Není nutné, abychom vystavili osobitní fakturu.

5. Předplatné
Členský poplatek je splatný jednorázově nebo na splátky, a to v okamžiku nákupu. V rámci platebního procesu jste byl/a informován/a, že členský poplatek je splatný jednorázově předem, co jste také potvrdil/a kliknutím myškou. Platba se automaticky zpracovává v okamžiku uzavření obchodního vztahu a nemůže být přerušená, dokonce ani okamžitým odvoláním. Mějte prosím na paměti, že elektronické platby mohou být zpracovávány (a připsány na účet příjemce) v průběhu několika dnů. To však neznamená, že platba byla původně zahájena v den zobrazený na Vašem účtu.

6. Automatické prodloužení
Automatické obnovení je součástí všech typů VIP členství. Předplacené období, uhrazené ze strany klienta, je automaticky prodlužováno. Členský poplatek je splatný jednorázově na začátku každého předplaceného období. S uvedenou skutečností jste souhlasil/a jednak akceptací Všeobecných obchodních podmínek v průběhu registrace, a jednak úhradou našeho VIP členství. Mějte prosím na paměti, že jakékoliv slevněné nabídky platí pouze pro první předplacené období. V rámci procesu úhrady VIP členství jsou naši klienti rovněž informováni, že pro následující prolongaci bude účtována plná, standardní sazba.

7. Výpověď
Předplatné je možné kdykoliv vypovědět. Je požadována minimální výpovědní lhůta před koncem daného členského termínu, tak jak bylo dohodnuto přímo v okamžiku nákupu.Výpověď se v případě dodržení výpovědního limitu stává platnou ke konci stávajícího předplaceného období.

8. Upomínka a Výpověď
Po podání Výpovědi jsou naši klienti ohledně jejího přijetí vždy informováni (t.j. klientům je zasláno potvrzení Výpovědi). Součástí tohoto potvrzení je také datum vypršení předplatného. Pokud si myslíte, že jste tuto upomínku přijali i přesto, že jste své VIP členství včas vypověděli, ujistěte se, zda-li jste přijali potvrzení Výpovědi a také zda-li se dlužný poplatek vztahuje na období po (potvrzeném) datu vypršení předplatného. Pokud ano, vzneste prosím námitku odesláním emailu na collections@be2.com, anebo poštou na adresu: 13, rue du Commerce, L-1351 Luxembourg - Luxembourg.. V obou případech prosím nezapomeňte uvést své referenční číslo.

9. Upomínka a Odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od smlouvy je nevyhnutné dodržet stanovené podmínky a lhůty. Ohledně postupu odstoupení od smlouvy jste byl/a informován/a v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek a v rámci registrace. Odstoupení od smlouvy je možné učinit v rámci určité výpovědní lhůty od data realizace platby. Po tomto limitu již odstoupení od smlouvy není možné. Mějte prosím na paměti, že realizaci chargeback-u nelze považovat za platnou formu odstoupení od smlouvy. Naši klienti jsou v souvislosti s přijatou žádostí o odstoupení od smlouvy vždy zpětně kontaktováni, t.j. jsou informováni v souvislosti s jejím přijetím či zamítnutím a případným dalším postupem. Naši klienti nejsou oprávněni realizovat po odstoupení od smlouvy chargeback, ale musí posečkat na realizaci refundace. V případě, že již našich služeb bylo ze strany klienta využito, je k dispozici možnost zajištění kompenzace. V případě, že jste již chargeback realizovali, jste povinen/povinna snášet všechny s tímto vzniklé náklady. Pokud již služeb VIP členství bylo z Vaší strany užito, jste také povinen/povinna uhradit příslušnou kompenzaci. V případě, že je tato upomínka dle Vašeho mínění chybná, jelikož Vám již bylo z naší strany potvrzeno odstoupení od smlouvy, vzneste prosím námitku odesláním kopie potvrzení na email collections@be2.com, anebo poštou na adresu: 13, rue du Commerce, L-1351 Luxembourg - Luxembourg. V obou případech prosím nezapomeňte uvést své referenční číslo. Také prosím překontrolujte, zda-li jste chargeback nerealizovali i přes úspěšné přijetí refundace. V takovém případě je naše pohledávka oprávněná.

10. Upomínka a zneužití platebních údajů
Ve výjimečných případech mohou být platební data zneužita za účelem koupy produktů na internetu. I přes uvedenou skutečnost bychom rádi zdůraznili, že jsme doposud nezaznamenali jediný případ, kdy by měl údajný podvodník přístup k osobním emailovým údajům a zároveň platebním údajům třetí strany. Z toho důvodu předpokládáme, že majitel registrované emailové adresy si zaregistroval také samotný profil a uhradil VIP členství. Pokud si I nadále myslíte, že jste byl/a obětí podvodníka, nahlaste prosím danou skutečnost odpovědným úřadům. Na případném policejním vyšetřování se budeme moci podílet poskytnutím veškerých přihlašovacích dat, ku příkladu IP adresy, poštovní adresy a platebních údajů, uložených zpráv a nahraných fotografií. V případě existence nezvratných důkazů v souvislosti se zneužitím platebních dat bude proces vymáhání pohledávek zastaven. Mimoto budou z naší strany proti odpovědné osobě vznesena obvinění a v souladu s tímto budou uplatňované z toho plynoucí nároky. Mějte prosím na paměti, že samotná Policejní zpráva není dostatečným důvodem pro zastavení vymáhacího procesu.

11. Zastavení procesu vymáhání/ Platba
Jakmile bude přijata včasná úhrada dlužného poplatku, vymáhací proces může být zastaven. Vyrovnání je přitom možné pouze prostřednictvím PayPal nebo bankovního převodu. Mějte prosím na paměti, že připsání platby na účet příjemce může trvat až 3 dny. Ve výjimečných případech může být s externí vymáhací společností domluvena platba prostřednictvím splátek. Podobný postup by však vedl k dodatečným poplatkům a ůrokům.
Z administrativních důvodů nemůže společnost be2 S.à.r.l. akceptovat platbu prostřednictvím splátek.

12. Proces vymáhání
V případě, že dluh nebude do stanoveného termínu uhrazen, bude Váš případ automaticky předán k řešení externí společnosti pro vymáhání dlužných poplatků, co povede k navýšení dlužných poplatků a dalším, s tím spojeným důsledkům. Je-li to nutné, je možné s vymáhací společností domluvit také platbu prostřednictvím splátek. Mějte prosím na paměti, že pokud bude Váš případ předán k řešení externí vymáhací společnosti, bude o dané skutečnosti infomováno více úvěrových institucí (ku příkladu ČNB), co pravděpodobně ovlyvní Vaši úvěruschopnost. V případě, že dluh nebude uhrazen ani externí vymáhací společnosti, bude následně vydán soudní příkaz k jeho vymáhání. Veškeré s tímto spojené náklady jsou přitom hrazeny výlučně dlužníkem


Produkt

službu jsem prakticky nevuzil ..


Požadované řešení

- anulovat dluh


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2016 15:03, před 6 lety

Byl-li uzavřen zpoplatněný smluvní závazek, je možné jej ukončit výpovědí. Výpověď musí být učiněna minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy. Není-li tomu tak, závazek se automaticky prodlužuje o dobu dohodnutou při objednávce, kterou je pak nutné celou uhradit. Dle všeobecných obchodních podmínek předmětné společnosti je třeba podat výpověď písemnou formou, pouhé vymazání profilu nepostačí.

Pozornost je třeba věnovat tomu, že společnost má ve všeobecných obchodních podmínkách automatické prodlužování smlouvy o stanovenou dobu, dokud spotřebitel službu nevypoví.

Výpověď je tedy nutné společnosti doručit minimálně 14 dní před uplynutím doby, na kterou byl smluvní závazek sjednán. Pokud spotřebitel nesouhlasí s prodloužením původního závazku, musí společnosti doložit, že svou výpověď společnosti adresoval minimálně 14 dní před uplynutím doby, na kterou byl původní závazek sjednán.

Výpověď lze podat i formou emailu na uvedené adrese zakaznickyservis@be2, avšak je vhodné z důvodu předběžné opatrnosti připojit k tomuto emailu formou přílohy i podepsanou naskenovanou výpověď zpoplatněného smluvního vztahu. Dle smluvních podmínek společnosti klient ve své písemné výpovědi čitelnou formou uvede své plné jméno, zemi, v rámci které služeb be2 využívá, svou e-mailovou adresu, zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno.

Instrukcí, že spotřebitel má výpověď adresovat do jiné země, není třeba se řídit, neboť jde o nepřiměřený požadavek ze strany podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli, zvláště pokud má podnikatel uvedeny ve VOP i další způsoby písemné komunikace se spotřebiteli, rovněž s přihlédnutím ke skutečnosti, že smlouvy jsou se spotřebiteli uzavírány výhradně formou prostředků komunikace na dálku, proto není rozumného důvodu, aby spotřebitelé vynakládali vyšší částky za poštovné do zahraničí i vzhledem k dlouhé době doručení, než je nezbytně nutné.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy (popřípadě odstoupení od smlouvy) ve stanovené lhůtě zaslal prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti.

Není možné, aby společnost fakticky neumožňovala, popřípadě úmyslně bránila využití některé z uvedených forem ve svých všeobecných obchodních podmínkách pro písemnou výpověď smluvního vztahu, pokud se k tomu sama svým výslovným prohlášením zavázala.

Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, odstoupení od smlouvy (nefunkční email), nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Lucemburku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
24.6.2016 09:44, před 6 lety

9bfb99027508903000f86098

Dobrý den,

děkujeme za Váš email.


Tímto Vám potvrzujeme, že výpověď již byla zpracovaná a členství vyprší k datu: 23.09.2016.

Na přislouchajícím uživatelském profilu již žádné další prodloužení neproběhne.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat opětovně, zakaznickyservis@be2.cz

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.6.2016 11:31, před 6 lety


Lubomír Schneider

Oni Vám to totiž opravdu nevypoví dokud nezaplatíte vše do koruny... bohužel Vás můžou časem dohledat ..třeba za 2 roky dle foto pokud jste ho nechali na profilu /google tuto funkci má v nejbližší době nabízet/ a jakmile Vás dohledají dle stop v sociálních sítí tak jste v PR... .další prolongace za tu dobu se načtou a jste v dluzích ne 2500Kc ale třeba 100 000,- a jak jsem zjistil dle jiných stížností .. sám jsem telefonoval se stejně postiženými tak se třást co bude nemá za tu cenu smysl.. a o to tu jde... pak Tyto firmy mají finanční základnu nedobrovolných dlužníku a to se pak z nich žije...

tak jsem raději zaplatil i po stížnosti Dtestu najednou nechtějí ani papírovou výpověď. .úžasné .. tímto děkuji DTestu za spolupráci a dokonce určili datum ukončení "obchodniho" vztahu /otrokářského vztahu dle mého/.. lituji trošku jednodušší spoluobčany a nebo spolu-občany bez prostředků.. takhle se vyrábí ze společnosti ta horší společnost.. s členy bez domovů s exekutorskýmy chcípáky ... stát pak má o to menší odvody daní ale přece to se ztratí v tom množství ... hodnota současného člověka se místy rovná hodnotě člověka ve středověku ..tedy žádná. Od toho se odvíjí vyspělost společnosti.. dnešní realizovaný Brexit tomu odpovídá zcela.. přeregulace z EU způsobuje místní poškození ekonomiky jednotlivých členských států ..takže se Britům nedivím... a přeji jim to.. nakonec budou "Svýcarskem" na Evropským kontinentě /rybářské kvóty - z denní rybaření 10 000 ks beden již mou vylovit pouze 400 ks beden ryb... tedy zbytek kvót je rozdělených do ostatních členských zemí EU... a před očima jim Ty ryby loví islandské a norské lodě a prodávají je draze Angličanům... tak ať se de EU vycpat.. dobře nám tak.:)

vyjádření BE2: - všimněte si posledního souvětí ...

přitom správně by měla být akceptovaná výpověď a následně by si mohli nárokovat poměrnou část pouze bez možnosti další prolongace...
k této větě prosím dTest, aby se vyjádřilo jestli mám pravdu nebo nemám:)


be2 collections
Přílohy21. 6. (před 3 dny)

komu: mně
Dobrý den,

děkujeme za Váš email.

Naše záznamy ukazují, že jste k datu 27.04.2016 objednali a uhradili (s použitím emailové adresy schneiderl9999@gmail.com ) VIP členství na období: 1 měsíc(e/ů).

Mějte prosím na paměti, že jste v rámci procesu registrace souhlasil s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP). VOP jasně ustanovují, že Vaše VIP členství bude - v případě, že včas a řádně nevypovíte jeho automatickou prolongaci - automaticky prodloužené.

Na skutečnost, že je členství automaticky prodlužováno, je každý člen upozorněn taky v uvítacím emailu, který Vám byl doručen dne 27.04.2016 a na stránce s volbou objednávaného produktu (viz prosím přiložený Screenshot).

Jelikož nebylo Vaše VIP členství včas a řádně vypovězené - nejpozději 4 dny před datem vypršení hrazeného období , bylo toto v souladu s VOP prodloužené.

Z naší strany žel nebylo možné získat poplatek za poslední období platnosti Vašeho VIP členství. Mějte prosím na paměti, že jste s námi vstoupili do závazného obchodního vztahu. Váš případ byl již nyní předán k řešení našemu Oddělení pohledávek.

V rámci Vašeho profilu je v současnosti evidován dlužný poplatek v celkové výši 2544 Kč (datum prolongace: 27.05.2016).

Žádáme Vás tudíž o úhradu dlužného poplatku na náš bankovní účet, a to co nejdříve, abyste se tak vyhli navýšení dlužné částky o další poplatky.


Naše bankovní detaily jsou následující:

Společnost: be2 Sarl
Banka: HypoVereinsbank Muenchen
IBAN: DE62700202700667972744
Swift/BIC: HYVEDEMMXXX
Reference: schneiderl9999-at-gmail.com
Suma: 2544 Kč (2247 +297 poplatky)

Banka a adresa banky:

HypoVereinsbank
Kardinal-Faulhaber-Strasse 14
80333 Mnichov
Německo

Vypovězení automatické prolongace VIP členství Vám bude potvrzené jakmile bude uhrazený dlužný poplatek.

V případě, že dlužný poplatek nebude z Vaší strany uhrazený, bude případ předán k řešení externí společnosti pro vymáhání dlužných poplatků.

S pozdravem,


Oddělení pohledávek be2
_________________________________________________________
be2 S.à.r.l.
13 rue du Commerce – L-1351 Luxembourg

Email: collections@be2.com
__________________________________

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.6.2016 12:30, před 6 lety

Ukončit automatické prodlužování závazku je možné i v případě, pokud ještě nebyla uhrazena dlužná částka. V opačném případě by se jednalo o nepřiměřený požadavek, neboť by takto bylo spotřebiteli znemožněno závazek zrušit.

Reakce společnosti

Publikováno
28.6.2016 09:00, před 6 lety

Dobrý den,


Přijali jsme Vaši žádost o výpověď VIP/ Prémiového členství

Tímto Vám potvrzujeme, že výpověď již byla zpracovaná a členství vyprší k datu: 23.09.2016.

Na přislouchajícím uživatelském profilu již žádné další prodloužení neproběhne.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat opětovně, zakaznickyservis@be2.cz

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.6.2016 12:02, před 6 lety


Lubomír Schneider

Tomu rozumím, to že mi ukončili platnost VIP členství ale jen na základě že jsem pod jejich pohrůžkou zaplatil členství o které jsem neměl zájem.a na Základě zaplaceného členství mi zprocesovali výpověď. Co ale by mne zajímalo nejvíc, já podal výpověď k jinému datu.. asi před týdnem a oni výpověď akceptovali na datup asi za 3 měsíce /trvání členství/. nejsou povini mou výpověď akceptovat k datumu ke kterému jsem ji výslovně napsal a vrátit mi poměrnou část ze zaplacené částky? nebo jsem povinen naplnit 3mesíční členství? prosím o vyjádření jak DTESTu tak Be2.
děkuji a s pozdravem
Schneider

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2016 13:18, před 6 lety

Smluvní vztah je možné vypovědět, ujednají-li si to strany nebo stanoví-li to zákon. Zákon v tomto případě mlčí (spotřebitel a společnost sjednali závazek na dobu určitou), bude tedy záležet na ujednání smluvních stran. Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti (dále jen VOP) musí být zpoplatněný smluvní vztah (tzv. ”Prémiové členství”) zakoupený prostřednictvím webové stránky vypovězen minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy – nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty. V opačném případě se závazek prodlužuje. Smluvní strany si tedy sjednaly, že je možné závazek vypovědět.

Dle § 1998 odst. 2 občanského zákoníku platí, že pokud je závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. Lze-li však závazek vypovědět bez výpovědní doby, zaniká závazek účinností výpovědi.

Ve VOP výpovědní doba upravena není, závazek tedy končí účinností výpovědi. Dle VOP je výpověď účinná, pokud byla podána formou výslovného, písemného prohlášení (tuto část mimochodem považujeme za nepřiměřenou smluvní podmínku, neboť omezuje spotřebitele ukončit závazek - rozhodující by měla být vůle spotřebitele nebýt smlouvou dále vázán, nikoliv forma výpovědi). Pokud tedy spotřebitel podal výpověď, závazek byl ukončen ke dni účinnosti výpovědi. Spotřebitel má tedy nárok na vrácení poměrné části zaplacené částky.

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
1.7.2016 09:22, před 6 lety

děkujeme Vám!

Odstoupení od smlouvy je dle Všeobecných obchodních podmínek a platné české legislativy možné uplatnit pouze do 14-ti dní od data jejího uzavření, které bylo k datu: 31.07.2015, odstoupení od smlouvy již tedy není nárokovatelné.

Tímto Vám potvrzujeme, že výpověď již byla zpracovaná a členství vyprší k datu: 23.09.2016. Na přislouchajícím uživatelském profilu již žádné další prodloužení neproběhne. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat opětovně, zakaznickyservis@be2.cz

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.7.2016 14:40, před 6 lety


Lubomír Schneider

Dotaz na dTESt:
má společnost Be2 pravdu v rámci podmínek? že tedy nemohu odstoupit v průběhu smlouvy a požadovat adekvátní část finančních prostředků zpět? Pokud nemá .. řešit to jakým postupem? soudně? a trestním oznámením na policii?

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.7.2016 14:42, před 6 lety


Lubomír Schneider

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.7.2016 14:42, před 6 lety


Lubomír Schneider

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.7.2016 14:42, před 6 lety


Lubomír Schneider

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.7.2016 14:42, před 6 lety


Lubomír Schneider

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.7.2016 14:42, před 6 lety


Lubomír Schneider

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.7.2016 14:42, před 6 lety


Lubomír Schneider

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.7.2016 15:02, před 6 lety

V čl. 9 odst. 1 VOP je uvedeno: "Zpoplatněný smluvní vztah (tzv. ”Prémiové členství”) zakoupené prostřednictvím webové stránky musí být vypovězen minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy". Smlouvu je tedy možné vypovědět a to minimálně 14 dní před uplynutím platnosti smlouvy. Jiné sdělení o účinnosti výpovědi nebo o délce výpovědní doby ve VOP uvedeno není. Pokud tedy spotřebitel zaslal společnosti výpověď, smluvní závazek se ruší od dne, kdy byla tato výpověď společnosti doručena.

Spotřebitel má možnost obrátit se na platformu on-line řešení sporů na webové adrese ec.europa.eu/consumers/odr/, kterou vytvořila Evropská komise. Nebude-li spotřebitel úspěšný při mimosoudním řešení sporů, má možnost se obrátit na soud.

Stížnost znovu přeřazujeme na společnost a dáváme ji možnost na vývoj případu reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
4.7.2016 09:51, před 6 lety

9bfb99027508903000f86098

děkujeme Vám!

Odstoupení od smlouvy je dle Všeobecných obchodních podmínek a platné české legislativy možné uplatnit pouze do 14-ti dní od data jejího uzavření, které bylo k datu: 27.04.2016, odstoupení od smlouvy již tedy není nárokovatelné.


Tímto Vám potvrzujeme, že výpověď již byla zpracovaná a členství vyprší k datu: 23.09.2016.

Na přislouchajícím uživatelském profilu již žádné další prodloužení neproběhne.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat opětovně, zakaznickyservis@be2.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.8.2016 09:23, před 6 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.9.2016 07:19, před 6 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.