Společnost


Irina Arkhipova

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#11222Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 9 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
20.06.2016, před 6 lety

Monika Melzerová

Znění stížnosti

jedná se rozlepení obou bot, jedna víc jedna méně. Obuv jsem nosila jen výjimečně, to je vidět na prakticky neochozené podrážce a podpatku, čistém potahu platformy, přesto byla reklamace zamítnuta s tím, že obuv nebyla nošena jako vysoce módní, příležitostně, ale denně. Obuv byla zakoupena 16.7.2015 nošena tedy cca jeden měsíc příležitostně, poté uložena a po vyndání v květnu 2016 jsem shledala po prvním obutí odlepení platformy od zbytku boty. 16.5. jsem obuv reklamovala s tím, že mi stačí nechat slepit, nepožadovala jsem vrácení peněz. 16.6. jsem si reklamaci vyzvedla jako zamítnutou, znovu jsem oznámila, že mi stačí nechat boty slepit, dostala jsem doporučení obrátit se na soud.
Obuv jsem zakoupila v Praze v provozovně v OD Bílá Labuť v přízemí.


Produkt

obuv označená jak vysoce módní , bez označení typu


Požadované řešení

požadovala jsem opravu obuvi, slepení obou bot, to je uvedeno i na reklamačním listu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.6.2016 09:15, před 6 lety

Zamítl-li prodávající reklamaci z důvodu uvedeného v zákoně (odpovědnost za vady se dle občanského zákoníku nevztahuje na běžné opotřebení věci dle § 2167 písm. b) a na mechanické poškození výrobku § 2170) a spotřebitel se zamítnutím nesouhlasí, je na něm, aby prodávajícímu prokázal, že se jedná o závadu, na kterou se vztahuje záruka. V daném případě, že vady reklamovaného zboží jsou způsobeny okolnostmi, za které je plně odpovědný prodejce (tedy nekvalitním, nesprávným provedením výrobku, popřípadě použitím nekvalitních materiálů). Takovým spolehlivým důkazem bude posudek znalce z oboru.

Prokáže-li posudek znalce nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam znalců nalezne spotřebitel na stránkách www.justice.cz nebo na https://www.dtest.cz/soudni-znalci podle oboru a kraje a sám si zvolí dle svého uvážení osobu znalce. Rovněž lze kontaktovat ITC Zlín - Institut pro testování a certifikace (www.itczlin.cz). Ceny znaleckých posudků se mohou lišit, proto spotřebiteli doporučujeme kontaktovat více soudních znalců a poměřit cenové nabídky, za kterých jsou ochotni znalecký posudek vypracovat.

I pro reklamaci obuvi označené jako vysoce módní platí dvouletá záruční doba. Od té je ale třeba odlišit předpokládanou životnost bot, která je zejména u vysoce módní obuvi omezená. Označování obuvi tímto způsobem je tedy v souladu se zákonem, ale obchodníci by toho neměli zneužívat. Prodávající je povinen označení vyznačit přímo, viditelně, srozumitelně a trvale alespoň na jednom půlpáru obuvi.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.11.2016 23:08, před 6 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován, bohužel však dosud neprojevil zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.