Společnost


IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:112
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#11277Zamítnutí reklamace poškozené zásilky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 6 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.06.2016, před 7 lety

Kristyna Tuckova

Znění stížnosti

19.5 byla doručena zásilka (terárium pro ještěrku včetně vybavení). Ihned po převzetí a uhrazení dobírky jsme informovali řidiče, že balík jeví známky poškození. Po jeho otevření bylo zjištěno, že jedna ze skleněných stran je prasklá. Bylo nám řečeno ať napíšeme reklamaci na email společnosti. Tak se ihned stalo. Společnost si vyžádala fotografie a ještě téhož dne odepsala, že reklamaci bude řešit s odesílatelem. Po několika urgencích bylo pouze napsáno 6.6., že věc se řeší s odesílatelem. Odesílatel zaslal vyjádření z 22.6., viz níže.

Reakce IN TIME:
Dobrý den,
omlouvám se ohledně mylné informace ohledně polystyrenu. (IN TIME se odvolávalo na nedostatečné zabalení, které jim zasílatel vyvrátil důkazy o množství a tloušťce polystyrenu v zásilce) Vámi zaslané
zboží je ale vyjmuté z přepravy (viz. VOP v příloze). Cituji: " Z
přepravy jsou vyloučeny zásilky: obsahující předměty a látky křehké
či lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynu pro zvláštní
manipulaci se zásilkou, jako jsou například skleněné výrobky, alkohol
a jiné drahé tekutiny či látky ve skleněných lahvích nebo obdobných
křehkých obalech, a obdobné předměty." Na neuznání reklamace si trváme.

V momentální chvíli máme nepoužitelné terárium, společnost IN TIME nejenom, že peníze převzala, ale také je již vyplatila zasílateli. Ten s námi alespoň komunikuje, ale vzhledem k již zamítavému stanovisku přepravce nechce peníze zasílat zpět nám.


Požadované řešení

Uznání reklamace a navrácení částky zboží (3299,-) od společnosti IN TIME. Případně jakékoli jiné řešení vůči zasílateli, ale i tak, abychom měli nepoškozené terárium nebo peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2016 13:49, před 7 lety

Pokud spotřebitelka uzavřela kupní smlouvu (o koupi terária) za pomoci prostředku umožňující komunikaci na dálku (po telefonu, přes internet, ...) a využila možnosti dopravy zboží, které nabízí obchodník, je za poškození zboží odpovědný tento obchodník (prodávající), to i přesto, že poškození zavinil přepravce. Prodávající totiž odpovídá, že věc má při převzetí zboží spotřebitelem vlastnosti, které byly v kupní smlouvě sjednány nebo které se dají od zboží očekávat. Objeví-li se vada v prvních šesti měsících od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prodávající by tak musel v případě soudního sporu prokázat, že zboží vadné nebylo.

Spotřebitelka by měla uplatnit reklamaci přímo u prodávajícího. Prodávající má následně možnost požadovat náhradu škody po provozovateli přepravních služeb (IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.).

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.11.2016 20:19, před 7 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.