Společnost


X Energie, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#11289Vyúčtování

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 7 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.06.2016, před 6 lety

Felix Ředina

Znění stížnosti

Dobrý den, i když chodívá vyúčtování za spotřebu plynu v Květnu, letos jsem ho neobdržela ani do 27 Června. Dvakrát jsem žádala e-mailem a nic se neděje
ani žádná odpověď či informace.


Produkt

Potřebuji vyúčtování doložit soudu.


Požadované řešení

Trochu je popostrčit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.6.2016 09:19, před 6 lety

Termíny vyúčtování dodávky plynu jsou k dnešnímu datu řešeny vyhláškou č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb, ve znění pozdějších předpisů. V § 15 odst. 1 této vyhlášky je stanovena délka zúčtovacího období zpravidla 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, pokud se smluvní strany nedohodnou na kratší délce zúčtovacího období; ustanovení odstavce 2 tím není dotčeno.

Energetický zákon ukládá dodavatelům povinnost veškeré údaje na vyúčtování uvádět v přehledné podobě a na požádání je zákazníkovi srozumitelně vysvětlit.

Od 1. července 2016 nabude účinnosti nová vyhláška Energetického regulačního úřadu upravující vyúčtování elektřiny, plynu, tepla a souvisejících služeb. Nově tak budou dodavatelé muset v některých případech zasílat spolu s vyúčtováním i přehled základních informací o spotřebě a platbách ve vyúčtovacím období. Cílem je zpřehlednit vyúčtování a umožnit zákazníkům srovnat si výhodnost své smlouvy o dodávce energií s jinými produkty na trhu.

Komunikaci se společností ohledně nedodání vyúčtování doporučujeme provádět prokazatelně například formou dopisu, který je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.

Písemnou reklamaci zákazník dle všeobecných obchodních podmínek společnosti uplatňuje jejím doručením na adresu sídla Dodavatele: X Energie, s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.1.2017 16:11, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.