Společnost


ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Počet nahlášených stížností:22
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#11325Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 2 dny 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.06.2016, před 5 lety

Jiří Kobos

Znění stížnosti

Jedná se o smlouvu životního pojištění. Při uzavírání smlouvy jsem nebyl dostatečně seznámen s výší poplatků. Nyní jsem zjistil, že výše poplatků je po 8 letech trvání smlouvy ve výši 32,5 % vloženého pojistného. To považuji za nepřiměřené neboť návratnost vloženého pojistného je prakticky nemožná(výnosy z investovaného pojistného po odečtení poplatků nemohou dosáhnout vkladu na pojistném). Výši poplatků i fakt, že mi nebyly při podpisu smlouvy dostatečně sděleny jsem reklamoval. Reklamace nebyla uznána. Prosím o radu zda mohu v této zaležitosti jednat o mimosoudním vyrovnání, eventuelně jak nejlépe postupovat.


Produkt

Životní pojištění ČSOB pojišťovny, typ pojištění Variace.


Požadované řešení

Vrácení zaplaceného pojistného v plné výši.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.7.2016 12:53, před 5 lety

Obchodník je povinen při uzavírání smlouvy se spotřebitelem informovat jej o ceně služby, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků. Pokud by tak neučinil, mohl by spotřebitel namítat neplatnost této smlouvy, neboť byl uveden druhou stranou v omyl.

Nebyl-li spotřebitel úspěšný se svou reklamací, může podat návrh na zahájení řízení u finančního arbitra. Finanční arbitr je příslušný pro řešení sporů mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění. Formulář k podání návrhu na zahájení řízení je možné vyhledat na webové adrese www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html.

Reakce společnosti

Publikováno
30.7.2016 12:55, před 5 lety

Vážený pane inženýre,

z důvodu ochrany osobních údajů Vám odpověď zasíláme dopisem na adresu uvedenou ve Vaší pojistné smlouvě.

Děkuji Vám za pochopení.

S přátelským pozdravem

Eva Jabulková
manažer řešení stížností
ČSOB Pojišťovna


Jiří Kobos

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.8.2016 11:48, před 5 lety

Vážení,
děkuji za průběžné informace o stavu mé reklamace. V odpovědi ČSOB pojišťovny však nedošlo k žádnému posunu jejich stanoviska. Stále uvádí, že jsem podepsal pojistnou smlouvu a tím vyjádřil souhlas s pojistnými podmínkami. Nijak nereagují na mou reklamaci, že jsem s výší poplatků nebyl seznámen(jejich výše není uvedena v pojistných podmínkách) ani se nevyjadřují k mé námitce, že poplatky jsou neúměrně vysoké(cca 30% ročního pojistného). Rád bych tedy podal reklamaci k finančnímu arbitrovi. Prosím o informaci zda mně můžete nějak pomoci(třeba jenom radou jak postupovat) nebo zda v tomto případě je dle vašeho názoru lepší se smířit se stanoviskem pojišťovny a přijmout finanční ztrátu vyplývající z výše poplatků(jedná se o cca 8 - 10 tis. Kč).
S pozdravem ing. Jiří Kobos.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.8.2016 12:46, před 5 lety

Více informací o podaní návrhu na zahájení řízení u finančního arbitra je možné dohledat na webové adrese www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
31.8.2016 13:18, před 5 lety

Vážený pane inženýre,

z důvodu ochrany osobních údajů Vám odpověď na Vaši žádost ze dne 5.8.2016 opětovně zasíláme dopisem na adresu uvedenou ve Vaší pojistné smlouvě.

Děkuji Vám za pochopení.

S přátelským pozdravem

Eva Jabulková
manažer řešení stížností
ČSOB Pojišťovna

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2016 07:26, před 5 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.11.2016 09:21, před 5 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.