Společnost


BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#11400Neuznání plnění: Náhodného poškození telefonu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.07.2016, před 3 lety

Miloš Gruškovský

Znění stížnosti

-Dne 19.6.2016 vypadl synovi na balkoně ve 2 patře z kapsy u košile telefon HTC one mini 8.Vše nahlášeno na pojišťovnu po cca 10 dnech zamítavá odpověď, "že věděl nebo mohl vědět že pokud ponechá přístroj v kapse je předvídatelné jeho poškození- nejedná se tudíž o náhodné poškození".
-Telefon byl zakoupen ve značkové prodejně T-Mobile kde nám bylo nabídnuto pojištění "Pro jistotu" , které řeší různá náhodná poškození (pád, krádež, zničení).
-Pojištovnu jsem kontaktoval s námitkami na jejich e-mailové adrese pro stížnosti již dvakrát, z jejich strany zatím žádná odpověď.
-Navíc poškozený neopravitelný přístroj automaticky Ekologicky likvidují a platbu za pojištění dále inkasují.
-Společnost T-Mobile dává nyní od všeho ruce pryč a směruje nás pouze na pojišťovnu , i když produkt a smlouva byla sjednána u nich na prodejně jejich zaměstnankyní.


Produkt

Pojištění pro jistotu


Požadované řešení

1) Pojistné plnění náhradou škody ,která mi vznikla pojistnou událostí kterou jsem řádně nahlásil a ve které jsem v dobré víře věřil a doufal při uzavírání celého pojištění.
2) T-Mobile by měl přestat tento produkt nabízet neboť se jedná jen o vytáhnutí peněz ze zákazníků a jelikož se jedná o produkt jiné společnosti tím jejich starost končí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2016 07:43, před 3 lety

Podnikatel musí spotřebitele před uzavřením smlouvy informovat o službě a o jejích hlavních vlastnostech. Neučiní-li tak nebo učiní-li tak nesrozumitelně, může to mít za následek, že se smlouva vyloží ve prospěch spotřebitele.

Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny v pojistných podmínkách. V těchto podmínkách bývají zpravidla vymezeny výluky z pojištění, tedy případy, na které se pojištění nevztahuje. Bude tedy záležet, jaké výluky z pojištění byly mezi stranami sjednány.

Šetření pojistné události je skončeno sdělením jeho výsledku osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Spotřebitel může následně požádat o zdůvodnění zamítnutí pojistného plnění. Toto zdůvodnění musí být v písemné formě a mělo by z něho být jasné, proč bylo pojistné plnění zamítnuto.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.8.2016 16:44, před 3 lety

Společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se rozhodla nevyužít možnosti řešení sporů přes veřejný portál vasestiznosti.cz. Nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat prostřednictvím své infolinky na telefonním čísle 234 240 234 nebo písemným kontaktem na adrese Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5. Vzhledem k tomu, že je námi poskytovaná služba založena na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.