Společnost


Smarty CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#11401Opakované stejné vady - čtvrtá reklamace neuznána

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 12 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.07.2016, před 3 lety

Radek Trojan

Znění stížnosti

V listopadu 2015 byl u společnosti Smarty CZ a.s. zakoupen mobilní telefon.

Telefon byl třikrát (vždy pro stejnou vadu) reklamován v autorizovaném servisu Britex a reklamace byla vždy uznána.

Bohužel stejný problém se vyskytl i po čtvrté a proto jsem žádal o odstoupení z kupní smlouvy. Firma Smarty CZ pak telefon zaslala do autorizovaného servisu na posouzení. Po pár dnech jsem s hrůzou zjistil, že čtvrtá stejná reklamace nebyla uznána a telefon mi má být vrácen.

Diskutovaná stejná vada se vyskytla během 6 měsíců od nákupu, tři reklamace byly uznány a i Reklamační řád Smarty.cz také umožňuje odstoupení od smlouvy v případě stejných opakovaných vad.


Produkt

Mobilní telefon Honor


Požadované řešení

odstoupení od kupní smlouvy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2016 07:14, před 3 lety

Občanský zákoník stanoví, že pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení.

Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady.

Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2979/2012. Dle citovaného rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením soudního sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
19.9.2016 12:08, před 3 lety

Dobrý den,

velice se omlouváme za pozdní reakci, bohužel se nám podařilo získat přístupy do aplikace až nyní.

Telefon byl nabrán do reklamačního řízení s požadovaným způsobem vyřízení reklamace "odstoupení od kupní smlouvy" z důvodu 4. stejné závady.
Telefon byl odeslán do autorizovaného servisního střediska na posouzení této závady. Bohužel servisní středisko tuto závadu neshledalo, telefon jsme pro jistotu vyzkoušeli i na naší prodejně na uživatelské úrovni a vadu signálu jsme také neshledali.
V případě, že se na zařízení vada nevyskytla tak není možné odstoupit od kupní smlouvy, z tohoto důvodu byla reklamace ukončena zamítnutím.
V případě, že nesouhlasíte s vyjádřením servisního střediska a telefon nyní vadu vykazuje je možno telefon znovu odeslat do servisního střediska na posouzení závady.
Abychom mohli uznat odstoupení od kupní smlouvy, tak jako prodejce potřebujeme mít vadu potvrzenou autorizovaným servisním střediskem.

Děkuji za pochopení, s pozdravem

Lenka Weiserová
reklamační oddělení
Smarty CZ


Radek Trojan

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.9.2016 12:20, před 3 lety

Hodnocení:

Komentář: Vada u telefonu se stále objevuje, i když v menší míře. Jako důkazní materiál natáčím videa a až bude opakování vady neúnosné, budu opět reklamovat.