Společnost


UPC Česká republika, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:172
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

68%
32%
Toto skore je založeno na 54 stížnostech.

#11425Neoprávněné účtování za nedodané služby

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

30 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.07.2016, před 4 lety

Jaromír Drdla

Znění stížnosti

V únoru nová instalace přípojky tv a internetu. Byt tehdy v rekonstrukci - technik na místě nevyzkoušel funkčnost. Tento týden jsme skončili rekonstrukci a zkusili zapojit router a tv. Ani jedno zařízení nenašlo signál z dané přípojky. Do přípojky nebylo při rekonstrukci nijak zasahováno. Dodavatelem nebyly dodány ani potřebné kabely.
Od února tedy účtováno za služby v plném rozsahu.
Zkoušel jsem tento týden 2x volat na zák. linku, kde mi řekli, že se ozvou a dosud nic.


Požadované řešení

Za vyúčtované neodebrané služby kompenzace 3 měsíců poskytnutí služeb zdarma v plné výši. Znovuinstalace internetu a tv technikem zdarma.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.7.2016 14:32, před 4 lety

Pokud službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně podnikatele poskytujícího službu, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se spotřebitelem, který je koncovým uživatelem, zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o. pro domácnosti (dále jen „VOP“) v čl. 4 odst. 6 společnost zavazují k odstranění poruchy co nejdříve, nejpozději do dvou pracovních dní od nahlášení poruchy klientskému centru. Pokud je porucha na síti UPC nebo na zařízení UPC, nese náklady na opravu UPC.

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyúčtováním ceny služeb, má možnost podat reklamaci nejpozději však do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Společnost je povinna vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
5.8.2016 13:45, před 3 lety

Klienta jsme transferovali v 2/2016 na novou adresu. Klient ale měl byt v rekonstrukci a tak si zařízení zapojil až kolem 12.7.2016, kdy nás kontaktoval, jelikož zjistil, že služby nejsou funkční. Ten samý den se naplánoval servis a technik vše vyřešil 14.7.2016. Poté se již klient neozval.

Dne 4.8.2016 jsme klienta kontaktovali, za situaci se omluvili a informovali, že zpětně kompenzovat nefunkčnost bohužel nemůžeme. Je potreba, aby nás klient o nefunkčnosti informoval, abychom na to mohli reagovat, což se zde stalo až v 7/2016. Klientovi jsme kompenzovali služby od nahlášení poruchy do odstranění, tzn. že se odúčtovala 100% částka za služby za období 12.-14.7.2016 a zároveň jsme klientovi aktivovali HBO na měsíc zdarma.

Klient byl s tímto řešením dle svých slov spokojený.

V případě nesouhlasu s vyřízením reklamace má zákazník právo obrátit se na Český telekomunikační úřad.

V případě dotazů, připomínek či reklamací kontaktujte prosím naše zákaznické centrum na 241 005 100 ve všední dny od 8 do 20 hodin a o víkendech od 10 do 18 hodin nebo pište na email info@upc.cz.


Jaromír Drdla

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.8.2016 19:12, před 3 lety

Hodnocení: