Společnost


LANIT PLAST, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#11435Záruka na krupobití

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

22 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.07.2016, před 4 lety

Karel Petrák

Znění stížnosti

Dobrý den. Dne 17.5.2007 jsem u společnosti Lanit Plast, zakoupil střešní krytinu Marlon CSEtrapez 0.8 76/16 1,06x4,0 bronz. K produktu jsem dostal prospekt, na kterém je napsáno "100% odolnost na krupobití po dobu 10 let.
Dne 23.5. 2016 se přes nás přehnali kroupy a do střechy udělali díry. Podle mne, mám právo na reklamaci, jelikož mi garantovali že se krup nemusím bát a i přes to mám v krytině díry od krup. 31.5. jsem uplatňoval reklamaci a jejich reakce byla taková abych jim ze střechy vyříznul vzoreček velikosti A4 a poslal na testy. 24.6. mi přišlo vyjádření - je nám to velice líto, ale ani při nejlepší vůli nemůžeme uznat Vaší reklamaci desek Marlon CSE trap., zakoupené dne 17. 5. 2007– doklad DLP – 1562/2007, a reklamaci zamítáme. Na základě testů, simulací běžného krupobití, dle normy ref. EMPA 1368761, Vám sdělujeme, že nedošlo ke zjištění výrobní vady materiálu. Nebyly tudíž naplněny podmínky pro plnění smluvní prodloužené záruky (aktuální znění je zveřejněno na naších webových stránkách, viz níže).Dále byl zjištěn z doložených fotografií nedostatečný počet uchycovacích prvků.
1. jsem desky přidělal přesně podle návodu, abych se nedostal do této situace a
2. mě nemusí zajímat jak proběhli testy, protože jsem před 9 lety byl ujištěn že mám 100% záruku na nerozbitnost kroupami a přesto díry mám.
Vyměnil jsem si pár emailu s panem Ing. Štěpán Bělohlávek
jednatel a provozní ředitel s tím že dnes třeba mají v reklamačních zárukách napsáno že se záruka nevztahuje na živelné pohromy, ale já před 9 lety dostal záruku jinou i když je psána jen ne přiloženém letáku.


Produkt

střešní krytina Marlon CSEtrapez 0.8 76/16 1,06x4,0 bronz


Požadované řešení

Podle mne by měli uznat že se někde stala chyba a nechtít dělat další testy. Já jsem dostal záruku na 10 let na nerozbitnost kroupami a přesto mám po 9 letech v krytině díry. Musím udělat novou střech a to bude také něco stát.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2016 11:26, před 4 lety

V daném případě by se mohlo jednat o klamavé jednání společnosti dle z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ("ZOS").Pokud společnost deklaruje určitou zvláštní garanci na prodávané výrobky formou reklamy, jinak zveřejněné akce a podmínky této inzerované garance byly naplněny, pak je podnikatel povinen poskytnout spotřebiteli uvedenou výhodu k níž se v rámci inzerované garance zavázal. Poskytnutá informace zákazníkovi v době prodeje společnost zavazuje.

V opačném případě by se mohlo jednat o klamavou obchodní praktiku. Klamavou obchodní praktiku definuje § 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Takovou praktikou je jednání podnikatele vůči spotřebiteli, které je v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, například zákazník by si u společnosti střešní krytinu nezakoupil, pokud by nebyl na základě prováděné reklamy ujištěn o 100% odolnosti na krupobití po dobu 10 let.

Porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik je správním deliktem podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pokud se spotřebitel domnívá, že podnikatel se dopustil klamavé reklamy při výkonu obchodní činnosti, doporučujeme podat podnět na krajský živnostenský úřad, který dle § 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, vykonává dozor nad dodržováním zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou (klamavé praktiky spadají pod nekalé obchodní praktiky).

Reakce společnosti

Publikováno
12.7.2016 16:06, před 4 lety

Dobrý den,

v roce 2007 opravdu platila prodloužená záruční doba 10 let (stejně jako platí dnes) na vybrané polykarbonátové desky na nerozbitnost krupobitím. Tato záruka byla vystavená v souladu s §620 odst. 5) zákona č. 40/1964 Sb. v tehdy platném znění - tzv. Občanský zákoník

Citace §620 odst 5) z tehdy platného zákona 40/1964 Sb:
(5) Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně; v záručním listě pak určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky.

Přesně v souladu se zákonem jsme poskytli záruku přesahující záruku stanovenou zákonem (24 měsíců) a rozsah této přesahující záruky a podmínky, za kterých platí jsme jasně definovali v záručním listě, který byl zákazníkovi předán spolu s ostatními nákupnímu doklady (tj, záruční list, nákupní doklad, dodací list a návod na montáž - podle kterého zákazník i desky podle vlastních slov montoval), případně je volně k nahlédnutí od roku 2002 na našich webech a eshopech, např.:
http://www.lanitplast.cz/data/soubory/zaruky/smluvni_zaruka_Marlon%20ST_CST_CS.pdf
http://www.polykarbonat.cz/data/soubory/zaruky/smluvni_zaruka_leden_2011_Marlon%20ST_CST_CS.pdf

Verzi záručního listu platnou pro desky Marlon CSE v roce 2007 přikládáme do přílohy (smluvní záruka Marlon ST a CS od 20.10.2006.pdf). Obdobnou záruku poskytuje i dnes - viz přiložená stránka z aktuálního ceníku (na této stránce dole, soubor 03_MOC_cenik_trapezove ....) nebo viz předcházející odkazy. Při tvorbě této záruky, přesahující záruku stanovenou v zákoně, jsme dílčím způsobem vycházeli z tehdy platné záruky britského výrobce BRETT MARTIN, kterou také přikládáme.

Zákazník uvádí, že desky montoval přesně podle návodu (jeho tehdejší znění také přikládám). I v tomto návodě je na konci v bodě Záruka, odst. 1) napsáno "Na některé vybrané vlastnosti desek Marlon CS / CSE a Marvec ST může být poskytnuta prodloužená smluvní záruka. Bližší informaci naleznete na záručním listu - vyžádejte si u prodejce nebo na www.lanitplast.cz". I z tohoto odkazu jasně plyne existence záručního listu.

Při posuzování reklamace jsme navíc zjistili, že zákazník nepostupoval podle montážního návodu (jak píše), protože nedodržel předepsaný počet kotvících prvků. V bodě 15 montážního návodu je uvedeno potřebných 12 ks kotvících šroubů na m2, ale zákazník jich má pouze 7,5 ks na m2. Ukotvení desek je tak na nosné konstrukci výrazně poddimenzováno, což má na životnost desek výrazně negativní vliv. Toto pochybení bylo další důvodem zamítnutí reklamace.

Desky Marlon CSE jsou vynikajícím plastovým prosklívacím materiálem, který má obrovskou fyzickou odolnost vůči vlivům klimatu a byl tehdy jako určený výrobek Nařízením vlády 63/2002 Sb. a zák. 22/1997 Sb. plně atestován jako stavební výrobek pro prodej v ČR (jeho kvality jsou potvrzeny následujícími zkušebními protokoly státem akreditovaných zkušeben podle těchto určených norem - ČSN 730862, ČSN 730863, EN 13501-1, ČSN 730865, Posudek zdravotní nezávadnosti Státního zdravotního ústavu v Praze plus v současnosti Prohlášení o vlastnostech podle nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 305/2011 - výrobek podléhá evropské harmonizované normě EN 1013/2012). Při montáži v souladu s montážním návodem se jedná o extrémně kvalitní a odolný produkt.

Při realizaci reklamace pana Petráka bylo postupováno přesně podle znění záruky. Poskytnutý vzorek byl otestován podle jasně daných podmínek v záručním listě a desky při testu odolaly. Z toho vyplývá, že poškození desek nevzniklo žádnou skrytou vadou desek, ale že krupobití bylo charakteru opravdu naprosto extrémní živelné pohromy, což lze navíc k datu 23.5. a 24.5. jasně dohledat na zpravodajských webech i na webech s meteorologickou tématikou.

Z výše uvedených dvou důvodu (nedodržení montážního postupu + nevyhovění podmínkám uznání záruky ze záručního listu) není možné poškozené desky řešit jako reklamaci. Jedná se o jasnou pojistnou událost.

Zákazníkovi byla nabídnuta možnost nákupu nových desek s výraznou slevou, na kterou však dosud nereagoval.

S přáním krásného dne.

Ing. Štěpán Bělohlávek

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.7.2016 09:45, před 4 lety

Pokud byla poskytnuta prodloužená smluvní záruka, musí spotřebitel pro uplatnění práva z vadného plnění splnit podmínky, které byly sjednány. Byla-li vada způsobena nesprávnou montáží věci a tato montáž byla provedena spotřebitelem, který nepostupoval dle pokynů uvedených k návodu k montáži, není za tuto vadu odpovědný prodávající. Postupoval-li však spotřebitel na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži věci, nese odpovědnost za tyto nesprávné pokyny prodávající. Spotřebitel by v takovém případě musel doložit, že při montáži věci postupoval dle pokynů.

Spor ohledně kvality použitého materiálu na výrobu věci by bylo možné rozhodnout na základě odborného posudku. V případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že věc vadná byla. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena s náležitou péčí, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek, že materiál byl vadný, může spotřebitel požadovat nápravu. Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.


Karel Petrák

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.7.2016 14:25, před 4 lety

Dobrý den. Děkuji za vaší dosavadní práci a možnost se ke všemu ještě vyjádřit.
Společnost Lanit Plast píše "Zákazníkovi byla nabídnuta možnost nákupu nových desek s výraznou slevou, na kterou však dosud nereagoval"
Žádnou nabídku jsem nedostal jen to že se záruka na krupobití nevztahuje a že další komunikace je zbytečná.
Proč by mi dávali slevu na další produkt, když chyba nebyla na jejich straně ?
Pokud se budeme bavit o správnosti montáže.
V návodu je sice psáno že by deska 76/16 měly být osazena 12 ks šroubů na m2, ale další instrukce v návodu říkají něco jiného. Dále je psáno. Laťě do kterých jsou šrouby přivrtané musí být od sebe 80 cm a šrouby se umisťují zásadně do vrcholku každé druhé, maximálně TŘETÍ vlny. Použil jsem druhou možnost, jak je vidět na fotografii a dal šroub do každé třetí vlny. Pokud dobře počítám - laťe jsou od sebe 80 cm a šroub je v každé třetí vlně, tudíž může být na 1m2 jen 10 šroubů. To já mám a tudíž jsem podmínky záruky splnil.
S pozdravem
Karel Petrák

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.7.2016 14:35, před 4 lety

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, která má možnost na komentář spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
21.7.2016 16:37, před 4 lety

Dobrý den,

pro uznání reklamce je i podle vyjádření dTestu nutné splnit podmínky prodloužené smluvní záruky a samozřejmě provést montáž produktu v souladu s montážním návodem. Ani jedna z těchto podmínek nebyla v případě reklamace pana Petráka splněna, takže se jako prodávající necítíme za poškození zboží být zodpovědní.

V návodu na montáž byl uveden potřebný počet uchycovacích bodů cca 12ks/m2. Ze zákazníkem dodaných fotografií (přikládám je k tomuto vyjádření) je zřejmé že na 24m2 zastřešení je použito180ks uchycovacích bodů. Z tohoto počtu vychází 7,5 ks/m2.

Je nám to opravdu velice líto, ale reklamaci nelze uznat.

Zákazník byl s našimi deskami 9 let naprosto spokojen a desky bez poškození přečkaly i takové živelné katastrofy jako vichřici Emma 2008 nebo velká krupobití po celé ČR v 2010. Proto jsme panu Petrákovi nabídli výraznou slevu na nákup nových desek jako projev naší dobré vůle. Velice nás mrzí jeho reakce, kdy tuto nabídku pochopil jako uznání naší viny.

Děkujeme dTestu za podporu v řešení tohoto reklamačního nedorozumění.

S přáním krásného dne.

Štěpán Bělohlávek

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.7.2016 13:09, před 3 lety

Spotřebitel má nyní možnost na vývoj případu reagovat. Byl-li případ vyřešen dohodou obou stran, žádáme spotřebitele o uzavření stížnosti.


Karel Petrák

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.7.2016 16:06, před 3 lety

Dobry den. Vyjádřil jsem se již v předchozím komentáři a není co dodat. Jen nechápu proč Lanitplast stále tvrdí, že mi nabídl slevu na další produkty - nakup. Opakuji že se to nikdy nestalo. S pozdravem KarelPetrak

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2016 10:55, před 3 lety

Stížnost znovu přeřazujeme na společnost.

Reakce společnosti

Publikováno
29.7.2016 17:35, před 3 lety

Dobrý den,

v předchozích komentářích jsme se k dané stížnosti na reklamaci zákazníka vyjádřili jednoznačně a předložili veškeré poklady ze kterých jsme vycházeli. Myslím, že z naší strany není již co doplňovat.

Bohužel musím znuvu zopakovat, že tato reklamace je uzavřena jako neoprávněná.

S přáním krásného dne.
Štěpán Bělohlávek

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.8.2016 10:04, před 3 lety

Stížnost znovu přeřazujeme na spotřebitele. Nebude-li v rámci služby VašeStížnosti.cz dosaženo dohody, budeme nuceni stížnost uzavřít.


Karel Petrák

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.8.2016 23:41, před 3 lety

To nemá cenu, uzavřete to. Každý si bude říkat svojí pravdu. Oni samozřejmě nepřiznají chybu a já budu stále tvrdit že jsem postupoval podle návodu, který si protiřečí.
S pozdravem Karel Petrák

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.8.2016 11:12, před 3 lety

Mezi stranami sporu se bohužel nepodařilo nalézt smírné řešení. Stížnost proto uzavíráme. Pro rozhodnutí, na čí straně leží právo, se strany mohou obrátit na příslušný soud.