Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:85
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#11457Platba za LED žárovky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 13 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.07.2016, před 3 lety

Marie Kolářová

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 2.2.2016 mě navštívili zástupci Comfort energy a já jsem podepsala smlouvu o dodávkách elektřiny, protože mě ujistili, že na stávajícím dodavateli (EON) se nic nemění. Žárovky jsem nechtěla, ale přesvědčili mě, že si je mám nechat a jen podepsat, že jsem je převzala... Podotýkám, že je mi 85 let a špatně vidím.
Dne 20.6.2016 jsem jim poslala "Výpověď smlouvy podle ustanovení §11a odst.3 energetického zákona". Dodávka elektřiny byla ve smlouvě stanovena až od 1.9.2016. K výpovědi jsem jim přiložila i výkladové stanovisk ERÚ č.10/2016.
Dne 20.6.2016 jsem jim také zaslala "Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení žárovek" a nepoužité, nerozbalené žárovky.
Dne 5.7.2016 jsem obdržela výzvu k úhradě za žárovky ve výši 2.000,- Kč.
Dne 7.7.2016 jsem jim emailem poslala stanovisko, které jsem našla na vašich stránkách o provázanosti smluv a že změnou dodavatele se bez dalšího ruší i práva a povinnosti z kupní smlouvy na žárovky a oznámila jsem jim, že nic platit nebudu.
Dne 8.7.2016 jsem od nich dostala mail: Vaše smlouva číslo ... byla stornována. Úhrada Led žárovek na částku v celkové výši 2 000 Kč se splatností do 13.7. 2016 je oprávněná a je zapotřebí ji uhradit v nejbližším možném termínu. Led žárovky bylo možné bezplatně navrátit do 30 dnů od podpisu Vaší smlouvy.


Produkt

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a smlouva na žárovky


Požadované řešení

Smlouva na dodávku elektřiny byla stronována, ale stále požadují platbu 2.000,- Kč za žárovky a dále vyhrožují penále ve výši 500,- Kč při nedodržení splatnosti. Požaduji zrušení kupní smlouvy na žárovky jako smlouvy související se smlouvou o dodávkách elektřiny, která byla stornována.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.7.2016 08:42, před 3 lety

Občanský zákoník stanoví v ustanovení § 1727, že v případě, kdy dojde k zániku závazku některé ze závislých smluv bez uspokojení věřitele, dojde ke zrušení ostatních závislých smluv s obdobnými právními účinky.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů definuje v čl. 2 odst. 15 závislou smlouvu (ve směrnici pojmenována jako doplňková) jako smlouvu, na základě níž získává spotřebitel zboží nebo služby, které souvisejí se smlouvou uzavřenou na dálku nebo smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory, a toto zboží nebo služby jsou poskytovány obchodníkem nebo třetí stranou na základě ujednání mezi uvedenou třetí stranou a obchodníkem. Není při tom podstatné, zda je kupní smlouva na žárovky na jiné listině, uzavřená s jiným podnikatelem a třeba i s doložkou o nezávislosti na smlouvě o dodávkách energií, i tak zrušením smlouvy se bez dalšího zruší i práva a povinnosti z kupní smlouvy.

Z výše uvedeného lze dovodit, že výpovědí smlouvy (případně odstoupením od smlouvy) dochází k zániku kupní smlouvy na žárovky, jejíž výhodnější podmínky jsou vázány na platnou smlouvu o sdružených službách.

V případě výpovědi smlouvy tak vzniká povinnost spotřebitele žárovky vrátit, ovšem společnost není oprávněna požadovat žádnou úhradu nebo sankci.

Odstoupit od smlouvy lze podle § 11a odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spolu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do 14 dnů od uzavření smlouvy. Toto odstoupení je třeba zaslat nejlépe doporučeně a s dodejkou na adresu společnosti Comfort Energy (Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1046/24, PSČ 11000).

Pokud již uplynula čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy, může spotřebitel smlouvu vypovědět dle novelizovaného ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona, a to bez jakékoliv sankce ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky. Nebude se formálně jednat o odstoupení jako v prvním případě, ale o výpověď. Od 1. ledna 2016 tedy přibyla ještě možnost ukončit distanční smlouvy a smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory i výpovědí podanou ve lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávek. Energetický regulační úřad vyložil ustanovení zákona tak, že výpověď je možné podat již od uzavření smlouvy.

Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Dodavatel v tomto případě nemůže vůči spotřebiteli uplatňovat v souvislosti s výpovědí smlouvy žádnou sankci, tedy například smluvní pokutu či poplatek za ukončení smlouvy.

Nebude-li spotřebiteli vyhověno, má možnost obrátit se Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory o uzavření smlouvy, rovněž případy, kdy dodavatel vystavil smluvní sankci, se kterou spotřebitel nesouhlasí.

Oddělení ochrany spotřebitele
Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava

E-mail: podatelna@eru.cz

Telefon: 564 578 666

Reakce společnosti

Publikováno
28.7.2016 15:40, před 3 lety

Dobrý den, paní Kolářová,

prosím o doplnění některého z identifikačních údajů, aby bylo možné Váš požadavek ověřit mimo jiné i v informačním systému dodavatele.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

S pozdravem a přáním příjemného dne


Marie Kolářová

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.7.2016 15:16, před 3 lety

Dobrý den,
v příloze zasílám výzvu k úhradě, kde jsou požadované identifikační údaje.
Velice děkuji za pomoc. M. Kolářová.

Reakce společnosti

Publikováno
27.9.2016 10:38, před 3 lety

Dobrý den, paní Kolářová,

naše společnost se rozhodla v rámci Vašeho požadavku přistoupit na vstřícné kroky a akceptovat doručené balení 5 ks LED žárovek po termínu. V současné chvíli byla faktura za balení LED žárovek zrušena a v nejbližším možném termínu Vám bude doručeno písemné potvrzení.

Věřím, že nyní byla celá situace vyřešena především k Vaší spokojenosti.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte znovu obrátit, rádi Vám pomůžeme.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Monika Schneiderová


Marie Kolářová

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.9.2016 09:16, před 3 lety

Děkuji všem zúčastněným stranám, firmě Comfort Energy za zrušení faktury a hlavně dTestu a portálu VašeStížnosti.cz za významnou pomoc při řešení problému s požadovanou platbou za vrácené žárovky. Trvalo to dlouho, ale výsledek se dostavil.
Ještě jednou děkuji, Marie Kolářová.

Reakce společnosti

Publikováno
25.10.2016 11:21, před 3 lety

Dobrý den, paní Kolářová,

prosím tedy o uzavření tohoto požadavku.

V případě dalších požadavků se na mě neváhejte znovu obrátit.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Monika Schneiderová
CE


Marie Kolářová

Uzavření stížnosti

Publikováno
26.10.2016 07:56, před 3 lety

Hodnocení: