Společnost


HUSKY CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#1147Neuznaná reklamace karimatky Husky Finger 10

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

9 měsíců 11 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
03.11.2013, před 9 lety

Jiří Bušek

Znění stížnosti

Dne 27.6.2012 jsem prostřednictvím internetového nákupu zakoupil u firmy Husky několik druhů zboží pro kempování. Mezi položkami byla také karimatka Husky Finger 10.
Karimatku jsem reklamoval, že po cca trojím užití se u této v místě ohybu nafukovacího ventilu materiál karimatky prodřel.
Nafukovací ventil je dosti masivní konstrukce a v místě, kde se při skládání ohýbá, dochází ke značnému namáhání tenkého pláště karimatky, kde jak jsem upozornil dodavatele, by bylo vhodné materiál zesílit.
Protože není možné, aby cca po deseti použitích (tzn. rozbalení a složení) se materiál v tomto místě na okraji ventilu prodřel, karimatka začala ucházet a byla tak nepoužitelná.

Ve stejném duchu jsem se snažil uplatniti reklamovanou závadu u firmy Husky, ale bez úspěchu.

Dle mého názoru se jedná o konstrukční chybu výrobku, kdy vinou ohybu masivního ventilu při manipulaci dojde k destrukci materiálu karimatky na jeho ostré hraně, v tomto místě by bylo vhodné materiál řádně zesílit, tak aby k poškození vlivem pouhého ohýbání nedocházelo.

Karimatka za 1751,- korun, která nevydrží ani první rok v záruce a neochotné jednání reklamačního odd. mne přesvědčilo o tom, že se na jinak solidního výrobce nebudu již obracet.
Firma která neumí uznat své pochybení a sjednat nápravu není u mne moc solidní obchodní partner.


Produkt

CAM 2H0-5604, HUSKY KARIMATKA HUSKY FINGER 10


Požadované řešení

Vzhledem k jednání reklamačního odd. jsme se k této otázce ani nedostali.
Reklamace by měla být vyřešena náhradou jiného zboží, protože i u nově dodané karimatky je předpoklad stejné závady, pokud se její konstrukční řešení nezmění, nebo vrácení finanční částky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.11.2013 15:07, před 9 lety

Podle § 19 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit podle § 622 odst. 2 občanského zákoníku. V tomto případě, dle nám dostupných informací, by zjevně výměna věci vadu neodstranila, proto kupujícímu vzniká nárok se dožadovat odstoupení od kupní smlouvy.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.8.2014 12:26, před 8 lety

Společnost HUSKY CZ s.r.o. nevyužila možnosti vyjádření se ke stížnosti. Vzhledem k tomu, že je námi nabízené mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost pro nereakci subjektu uzavřena.