Společnost


ŠKODA AUTO a.s.

Počet nahlášených stížností:51
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#11694Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 17 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.07.2016, před 6 lety

Alan Malč

Znění stížnosti

Zakoupil jsem nové vozidlo značky škoda octavia a přikoupil jsem prodlouženou záruku na čtyři roky nebo 120 000 ,- ujetých kilometrů .
Záruka končí v září roku 2016 . Při servisní prohlídce jsem uplatňoval požadavek na výměnu poškozeného čalounění na sedadle řidiče ,kde došlo k prošoupání čalounění o plastovou část v opěradle . V autorizovaném servise mi odmítli výměnu . Vznesl jsem stížnost na klientskou linku škoda auto. Zamítli reklamaci ve znění :děkujeme Vám za e-mail a k Vašemu požadavku sdělujeme: uvedenou záležitost jsme na d opravnou zaslanou fotodokumentací znovu posoudili. Vzhledem k tomu, že charakter poškození zcela jednoznačně vylučuje výrobní nebo materiálovou příčinu neshledáváme Váš požadavek přehodnocení původního stanoviska za důvodný. Opravu z titulu Záruky neexistence právních a věcných vad proto opravně doporučit nemůžeme. Já jsem přesvědčen že se jedná o chybnou konstrukci sedačky . Co mohu udělat


Produkt

Škoda octavia , vin :TMBDN21Z4D2035243,


Požadované řešení

Požaduji výměnu čalounění sedačky .


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.8.2016 11:05, před 6 lety

Pokud byl výrobek zakoupen pro soukromé využití a nikoli v rámci podnikání, vztahuje se na celý automobil záruční doba 24 měsíců dle občanského zákoníku. Pokud byla poskytnuta smluvní záruka, je možné vytknout vady i v této prodloužené době. Pokud nejsou stanoveny zvláštní podmínky smluvní záruky nad zákonnou dvouletou, tak se uplatňují ustanovení o záruce dle občanského práva.

Pokud se prodávající zaváže zárukou za jakost nad zákonnou dobu 24 měsíců, jedná se o čistě smluvní vztah, a nároky z vad, které se vyskytnou v této pozdější době, se tudíž řídí uzavřenou smlouvou, resp. obchodními podmínkami. Není-li stanoveno jinak, zákon se použije podpůrně.

V případě zamítnuté reklamace je prodejce povinen zamítnutí řádně písemně odůvodnit dle § 19 odst.1 zákona o ochraně spotřebitele.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením soudního sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.1.2017 10:21, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.