Společnost


Balamia s.r.o. "v likvidaci"

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#1184Nekvalifikované představení a zprovoznění čističky vody PURA 5

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

10 měsíců 5 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
04.11.2013, před 7 lety

Miroslav Richter

Znění stížnosti

Dne 22.října 203 jsem se nechal obalamutit vysrážením solí ve vzorku kohoutkové vody v bytě (šedá až černě zakalená voda ve skleničce). Dealeři ihned řekli, že voda je velmi špatná a řešením je čistička vody PURA5. Tu napojili na tlakovou vodu a nabídli skleničku k ochutnání.
O přístroji mi řekli, že se v něm voda čistí tlakově přes sadu filtrů a ukázali mi po otevření dvířek 3 filtry.
Ani slovo o principu fungování čističky systémem reverzní osmózy. Ani slovo o kladech a záporech této metody.
Protože jsem o metodě čištění téměř nic nevěděl, pátral jsem na internetu.
Moje zásadní zjištění:
Osmotická úprava vody spočívá v tom, že se voda "protlačí" membránou s oky na úrovni velikosti molekul. V "síti" se tak zadrží částice větší než molekuly vody. Ostatní příměsi se odfiltrují. Problém je tom, že podobné filtry nelze prodávat jako automatický všelék. V některých případech může být výsledkem úpravy téměř destilovaná voda, které chybějí veškeré, pro život potřebné látky.
Podle rozboru vody se musí posoudit poměr minerálů, dusičnanů a dalších látek. Pak podle výsledku třeba klasickými metodami změkčit vodu, odstravit vápník, provést iontovou výměnu a pak navrhnout hustotu membrány tak, aby se vyloučily jen ty látky, které jsou pro dský organizmus nad přiměřeným množstvím škodlivé.
Dealeři ani žádný rozbor vody neprovedli. Natož aby nainstalovali odpovídající membránu.
Po tomto zjištění mohu konstatovat, že jsem se správnou funkcí čističky nebyl seznámen.
Po získaných informacích bych kupní smlouvu nepodepsal.
Dealeři si ani neuvědomují jak nebezpečný výrobek prodávají.


Produkt

PURA5, Metoda čištění: reverzní osmóza, objem nádrže 3,9l.


Požadované řešení

Na firmu Balamia jsem napsal doporučený dopis "Odstoupení od objednávky - kupní smlouvy. A prosím o sdělení jakým způsobem mám čističku vrátit a jakým způsobem mi firma vrátí peníze.
Ani já a ani řada dalších lidí si po rozboru vody neumí sehnat a nainstalovat odpovídající membránu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.11.2013 15:33, před 7 lety

V případě, že spotřebitel uzavře kupní smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání, má právo do 14 dnů od uzavření od smlouvy odstoupit dle § 57 občanského zákoníku. V případě, že není informován o svém právu na odstoupení bez důvodu a sankce, prodlužuje se tato lhůta na jeden rok.
Argument, že nelze od smlouvy odstoupit, protože smlouva byla uzavřena dle § 34 občanského zákoníku, je nesmyslný. Toto ustanovení občanského zákoníku obecně definuje právní úkony a nevyplývá z něho jakékoli omezení odstoupení dle § 57 občanského zákoníku.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2014 14:32, před 6 lety

Společnost Balamia s.r.o. byla zrušena a nyní probíhá její likvidace. Stížnost jsme nuceni z tohoto důvodu uzavřít. Spotřebitelé by nyní měli uplatnit svou pohledávku u likvidátora, který je zapsán v obchodním rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti.
Likvidátor má povinnost oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Dle nám dostupných informací tato povinnost splněna nebyla. Nicméně spotřebitelé mohou pohledávku uplatnit až do zániku společnosti, tj. výmaz společnosti z obchodního rejstříku.
Likvidátor, který porušuje své povinnosti, může být odvolán soudem na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem.