Společnost


Irina Arkhipova

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#11841Vysoce módní obuv - Národní třída

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 10 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.08.2016, před 6 lety

Jessica Rusynová

Znění stížnosti

Dnes jsem šla reklamovat sandále zakoupené 7.7.2016 a po týdnu nošení u obou bot praskla podrážka, ale tak že se nedají nosit!!!! To přeci není normální koupit si boty jen na jednorázové použití!!!! Při reklamaci na prodejně byla prodávající tak neochotna, nepříjemná a drzá, že mi řekla že reklamace neuznávají a že se máme soudit. Dobře soudit se klidně budu, protože takové podvodníky a zloděje podporovat nebudu. Pravda jednou musí zvítězit. Stačí okrádat lidi. Tato věc se stala i mým známím , příště tam už ani nevkročím a ostatním doporučím tomuto obchodu se vyhýbat.


Produkt

sandále


Požadované řešení

Vrácení peněž


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.8.2016 07:05, před 6 lety

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitelka se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitelka právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitelka právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam znalců nalezne spotřebitel na stránkách www.justice.cz nebo na https://www.dtest.cz/soudni-znalci podle oboru a kraje a sám si zvolí dle svého uvážení osobu znalce. Rovněž lze kontaktovat ITC Zlín - Institut pro testování a certifikace (www.itczlin.cz). Ceny znaleckých posudků se mohou lišit, proto spotřebiteli doporučujeme kontaktovat více soudních znalců a poměřit cenové nabídky, za kterých jsou ochotni znalecký posudek vypracovat.

Hodí se ještě doplnit, že při výběru obuvi je žádoucí sledovat označení obuvi. Každý druh obuvi má svá omezení a je nutné s nimi počítat jak při užívání bot, tak hlavně při jejich reklamaci. Prodávající má povinnost řádně informovat spotřebitelku o vlastnostech prodávaného výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku a také o nebezpečí, které plyne z jeho nesprávného použití nebo údržby. Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, je prodávající povinen spotřebitelku s nimi seznámit. S ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly podány písemně.

I pro reklamaci obuvi označené jako vysoce módní platí dvouletá záruční doba. Od té je ale třeba odlišit předpokládanou životnost bot, která je zejména u vysoce módní obuvi omezená. Označování obuvi tímto způsobem je tedy v souladu se zákonem, ale obchodníci by toho neměli zneužívat. Prodávající je povinen označení vyznačit přímo, viditelně, srozumitelně a trvale alespoň na jednom půlpáru obuvi.

Při porušení této informační povinnosti může být prodávajícímu od České obchodní inspekce uložena sankce za správní delikt. Podrobnější informace ohledně této problematiky je možné nalézt mimo jiné také na adrese: https://www.dtest.cz/clanek-2363/davejte-pozor-jakou-obuv-kupujete.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2017 15:31, před 6 lety

Podnikatelka byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.