Společnost


Tintagel Knightel, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#11847Nedodání zboží, nevrácení peněz ani po odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

20 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.08.2016, před 5 lety

Jarmila Krincvajová

Znění stížnosti

- dne 4/7/2016 provedena objednávka č.319831 na dodávku 2 ks vína Graham's Port Wine Tawny 10 years old 0,75l
- dne 4/7/2016 provedena úhrada celé částky včetně dopravy tj.1486,00 Kč na účet č.107-8069030247/0100
- zboží nebylo dodáno, po telefonické urgenci (tel. +420 224 242 760)dne 19/7/2016 bylo dohodnuto, že budou vráceny peníze na účet
- dne 20/7/2016 zaslány doklad o provedení platby a identifikační údaje k vrácení peněz na účet
- dne 26/7/2016 odstoupeno od smlouvy e-mailem a písemně doporučeným dopisem s dodejkou (dosud nebyl adresátem převzat)
- dne 29/7/2016 po další telefonické urgenci mi bylo zpět voláno, že peníze jsou toho dne (29/7/2016) posílány na můj účet
- do dnešního dne 10/8/2016 nebylo zboží dodáno ani nebyly peníze vráceny na účet


Produkt

- nedodané objednané zboží ani nevráceny peníze při odstoupení od smlouvy


Požadované řešení

- požaduji vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.8.2016 14:21, před 5 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže prodávajícího zboží nedodá, upozorní jej spotřebitel, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nereaguje-li podnikatel na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, je tedy možné obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zboží, může se jednat i o trestný čin podvodu, případně přestupek proti majetku. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že prodávající se dopustil trestného činu nebo přestupku, je vhodné podat trestní oznámení a informovat Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s oznámením naloženo.


Jarmila Krincvajová

Uzavření stížnosti

Publikováno
30.8.2016 17:15, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Dne 30/8/2016 mi firma vrátila peníze na účet.