Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:63
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#11888Neuznaná reklamace tabletu SENCOR

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 8 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.08.2016, před 4 lety

Veronika Škrhová

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 20.10.2014 byl synovi k Vánocům zakoupen tablet prarodiči v Planeu v Chrudimi. Jedná se o značku Sencor, typ Element 7D001. Tablet užíval od Vánoc.

První reklamace byla 5.3.2015 (číslo reklamace 1083606816). Jednalo se o softwarovou chybu a výsledek reklamace byl naprogramování softwaru a tablet byl opraven.

Druhá reklamace proběhla 16.04.2015, kdy tablet se přestal nabíjet nabíječkou, která k němu přísluší (číslo reklamace 1083607083). Výsledkem byla oprava napájení a tablet byl opraven.

Třetí reklamace byla uskutečněna dne 24.8.2015 (číslo reklamace 1083607775), kdy opět tablet nedobíjel. Výsledkem reklamace byla výměna zdroje, přepájení konektoru a tablet byl opět opraven.

Naše čtvrtá reklamace proběhla 6.1.2016 (číslo reklamace 1083608537), kdy tablet opět překvapivě nenabíjel. Výsledkem reklamace byla výměna nabíječky, tudíž tablet opraven.

Nastala další reklamace, při které bychom už kdyby byla uznána měli nárok na vrácení peněz, protože by se jednalo čtvrtou uznanou reklamaci a měli bychom právo na odstoupení od kupní smlouvy. Donesli jsme tablet do prodejny v Chrudimi, vše sepsali a poslali do servisu. Tato reklamace se uskutečnila dne 25.7.2016 (číslo reklamace 1083609518) a ze servisu se vrátila s výsledkem "mechanické poškození adaptéru (konektor ohnut, vylomen)" přičemž jsem na nabíječce neviděla jediné mechanické poškození ani já, ani ostatní a v Planeu mi bylo řečeno, že s tím nic nespraví, že se jedná o vyjádření servisu, ať si zavolám do servisu. Do servisu jsem zavolala, nepříjemný pán mi pověděl, že to je mechanicky poškozeno a pokud chci, aby mi tablet fungoval, nemám si ho rozbíjet a jestli s tím nesouhlasím, mám to znovu donést na reklamaci a vyjádří se mi k tomu jeho nadřízený. Jak mi řekli, tak jsem udělala a dne 7.8.2016 jsem nesla tablet znovu do prodejny. Obsluhovaly mě zde dvě paní/slečny, které obě nabíječku viděli, měli jí v ruce, snažily se hýbat s konektorem a neshledaly mechanickou závadu. Číslo této reklamace je 1083609583 a byla tam od nich zpráva pro servis, že tablet opět nenabíjí, jedná se o 5. reklamaci, požadujeme vrácení peněz a není vidno mechanické poškození. Tablet se z reklamace vrátil s tím, že je zjištěno poškozené USB (vylomeno) a nevztahuje se na záruční opravu. Přičemž nabíječku kterou jsem posílala s tabletem mi vrátili ze servisu poškozenou, ačkoliv poškozená předtím nebyla. Opravdu nechápu, jak mi mohou ze servisu poslat rozbitou nabíječku a vyviklané USB, které při předešlé reklamaci cca 14 dní zpět rozbité nebylo. Vzhledem k tomu, že tablet nenabíjí, nedá se používat a USB jsem za dva dny doma rozbít nemohla, když se tablet nepoužíval.

Chtěla bych Vás poprosit o pomoc a jak v této situaci dále postupovat.


Produkt

SENCOR ELEMENT 7D001


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.8.2016 13:48, před 4 lety

Převzal-li prodávající věc k reklamaci, ručí za škodu způsobenou na věci během reklamace dle § 2944 občanského zákoníku. Ze zákona tedy odpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věci, pokud ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při skladování věci. Prodávající by se této odpovědnosti zbavil jedině v případě, jestliže by prokázal, že by ke škodě došlo i jinak.

Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to možné nebo požádá-li o to poškozený, hradí se v penězích. Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Žádost o náhradu škody doporučujeme zaslat společnosti písemně z důvodu průkaznosti v případě soudního sporu.

K prokázání stavu zboží před reklamací a po reklamaci by mohl posloužit reklamační protokol, který musí prodávající spotřebitelce povinně vydat.

Má-li spotřebitelka pochyby, že její reklamace byla vyřízena řádně, jelikož vada přetrvává, je vhodné výsledek reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena s náležitou péčí, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek, že vada přetrvává i po vyřízení reklamace, má spotřebitelka právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitelka právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku).

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.1.2017 10:57, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.