Společnost


Petr Vácha

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#11934Nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace - odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.08.2016, před 4 lety

Šárka Poláčková

Znění stížnosti

dne 15. 3. 2016 jsem prostřednictvím Aukro.cz zakoupila cestovní tašku za cenu 1 799,- Kč (+ 149,- Kč poštovné). Bohužel se na této tašce při prvním použití vyskytla vada spočívající v poškozeném kolečku - pravděpodobně ulomená zůžená část kolečka u osičky. Tuto vadu jsem reklamovala dne 12. 7. 2016 a současně jsem se dotázala, zda mohu reklamované zboží zaslat prodávajícímu na adresu uvedenou v oznámení Aukro.cz o koupi zboží. Byla jsem vyzvána, abych závadu vyfotografovala a fotografii zaslala k posouzení vady dodavatelem, což jsem dne 13. 7. 2016 učinila. Dne 25. 7. 2016 jsem se dotazovala na stav reklamace a bylo mi sděleno, že fotografie závady prodávající přeposlal dodavateli k posouzení a ten se musí vyjádřit. Dne 12. 8. uplynulo 30 kalendářních dnů od vytknutí vady a reklamace nebyla vyřízena. Zaslala jsem proto 16. 8. 2016 prodejci doporučený dopis - odstoupení od kupní smlouvy pro překročení lhůty k vyřízení reklamace a současně jsem zaslala i zboží (cestovní tašku). Prodávajícího jsem o této skutečnosti informovala e-mailem. Z následné komunikace vyplývá, že prodávající nechce respektovat odstoupení od kupní smlouvy a zřejmě nechápe, že na řešení reklamace v podobě opravy, finanční kompenzace, znaleckého posudku apod. měl lhůtu 30 dní, kterou nevyužil.


Produkt

Cestovní taška, sportovní taška, 160 litrů


Požadované řešení

Žádám o respektování odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny na můj bankovní účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.8.2016 14:17, před 4 lety

Prodávající je podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitel může v takovém případě od smlouvy odstoupit, případně setrvat na uplatněném nároku nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Za vyřízení reklamace vždy odpovídá přímo prodejce. Je na něm, zda zboží pošle kvůli posouzení nebo opravě do servisu, musí se ovšem na vlastní odpovědnost k vadě vyjádřit a reklamaci vyřídit v zákonem stanovené lhůtě. Nedodržení této lhůty dává spotřebiteli právo odstoupit od kupní smlouvy. Bude-li si počínat prodejce jinak, poruší tím uvedený zákon.

Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byla uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (§ 19 odst. 1, 3 ZOS), se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.


Šárka Poláčková

Uzavření stížnosti

Publikováno
20.9.2016 16:03, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Po dlouhém a nelehkém procesu výměny e-mailů, opakovaných výzev a za významného přispění portálu Aukro.cz (velice mile mne překvapil přístup a zájem na řešení situace) se podařilo vše vyřešit. Prodejce akceptoval odstoupení od smlouvy a vrátil peníze.