Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:51
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#11951Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 13 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.08.2016, před 6 lety

Jana Mullerova

Znění stížnosti

4 měsíce nošena obuv,děravý vnitřní lem u obou bot.Dle reklamačního posuzovatele byl defekt způsoben úmyslně!!!!Dcera velice spatně shání boty,do kterých se dají dát ortopedické vložky,proto mě toto vyjádření nesmírně pobouřilo a urazilo!!!!


Produkt

již uvedeno


Požadované řešení

kladné vyřízení reklamace


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.8.2016 08:55, před 6 lety

Spotřebitelka může uplatnit práva z vadného plnění (věc reklamovat). Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V případě soudního sporu by tak musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitelka se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitelka právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitelka právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Hodí se ještě doplnit, že při výběru obuvi je žádoucí sledovat označení obuvi. Jedná-li se o "modní" nebo dokonce "vysoce modní" obuv, tak by měl být každý spotřebitel na pozoru. Při volbě této obuvi je třeba počítat s řadou omezení jak při užívání bot, tak hlavně při jejich reklamaci. Pokud si takovou obuv spotřebitel vybere, má prodávající povinnost řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaného výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku a také o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit. S ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly podány písemně.

Při porušení této informační povinnosti může být prodávajícímu od České obchodní inspekce uložena sankce za správní delikt. Podrobnější informace ohledně "modní" je možné nalézt mimo jiné také na webové adrese https://www.dtest.cz/clanek-2363/davejte-pozor-jakou-obuv-kupujete.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.2.2017 06:40, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.