Společnost


KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#11989Neodpovídající stravování

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 10 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
20.08.2016, před 4 lety

Gennadij Kuzněcov

Znění stížnosti

Vážení,
strávili jsme dovolenou s Vaší cestovní kanceláří v Albánii v Durrës, v hotelu Pishat e Buta od 8. – 15.8.2016. Máme výhrady (a nebudeme jediní klienti ubytovaní v tomto hotelu) ke stravování LIHGT ALL INCLUSIVE. V katalogu Vaší cestovní kanceláře uvádíte nepravdivé (klamavé) informace ohledně této formy stravování. Týká se to především nápojů, nabízíte neomezené množství nealkoholických nápojů k snídani, ale především k obědu a večeři. Bohužel neomezené množství nealkoholických nápojů byla pouze voda, mohli jsme si dát pouze 1 skleničku Coly nebo 1 skleničku vína nebo 1 skleničku piva – pouze 1 skleničku vybraného nápoje !!! Jakýkoliv další nápoj jsme si museli zaplatit. A to nemluvíme o omezeném výběru jídel, nápojů, ovoce (celý týden pouze meloun a téměř žádné jiné ovoce), a během týdne jsme neměli jediný sladký desert. Šokem pro nás byla káva k snídani, a to mletá káva, kterou jsme si mohli zalít horkou vodou z džbánku !!! Nikde jsme se s něčím takovým nesetkali !!! Pokud jsme chtěli jiný druh kávy, museli jsme si ji zaplatit.
Ve svém katalogu byste měli uvádět pravdivé, ověřené informace tak, aby klient přesně věděl jaké služby mu budou za jeho peníze poskytnuty.
I nahlášené závady v pokoji nebyly odstraněny (rozbité balkonové dveře, nedostatečné osvětlení - rozbitá lampa).

Chtěli bychom ale pochválit Vašeho delegáta Romana Macka, Je velice ochotný, vstřícný, příjemný a snažil se alespoň částečně řešit problémy a stížnosti, kterými ho klienti Vaší CK doslova zasypali.
S pozdravem

PhDr. Hurčíková L. , Kuzněcov G.
Rezervační číslo 1 617 655


Produkt

Výhrady ke stravování uvedené výše v dopise


Požadované řešení

Požadujeme finanční kompenzaci za poskytované stravování, neodpovídající informacím v katalogu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.8.2016 07:58, před 4 lety

Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu (to znamená, že je nutné zjištěné závady reklamovat ihned na místě u delegáta cestovní kanceláře, jinak by soud v případě sporu nemusel přiznat finanční kompenzaci), má zákazník dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Sleva se poskytuje v penězích. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Na vyřízení reklamace má pořadatel nejvýše 30 dnů. K reklamaci je nutné doložit fotografie nebo jiné důkazy prokazující tvrzení spotřebitele.

Pořadatel dále odpovídá dle § 2552 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spotřebiteli za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

Pokud by společnost prokazatelně uplatněnou reklamaci zamítla, bude nezbytné spor řešit soudně podáním žaloby. U soudu bude třeba předložit dostatečné množství důkazů k prokázání nekvalitního poskytování zaplacených služeb. Ještě před podáním žaloby se zasílá předžalobní výzva, v níž naposledy cestovní kancelář spotřebitel vyzve, aby reklamaci dobrovolně uznala. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.

Rozchází-li se poskytnuté informace cestovní kanceláří o vlastnostech zájezdu obsažené v katalogu se zjištěným stavem na místě (např. deklarované neomezené množství nealkoholických nápojů), mohl by spotřebitel zvážit podání podnětu státnímu dozorovému orgánu České obchodní inspekci pro podezření na použití klamavé obchodní praktiky při nabízení zájezdu podnikatelem. Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.1.2017 16:28, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.