Společnost


Aradea s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#12006Nevrácení telefonu z reklamačního řízení

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.08.2016, před 3 lety

Zdeněk Holcman

Znění stížnosti

Fakturou QP1410017427 jsme 23.9.2014 zakoupili telefon Xiaomi RedMi Note, černý za 5 530 Kč. 24.11.2015 jsme jej zaslali na reklamaci a ani po několikanásobném pokusu o komunikaci jsme uvedený přístroj neobdrželi zpět.


Produkt

Xiaomi redMi Note, výrobní číslo 863989029989290


Požadované řešení

Navrácení opraveného telefonu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.8.2016 08:42, před 3 lety

V případě, že prodávající věc při vyřizování reklamace poškodí nebo dokonce nevrátí, je možné po něm požadovat náhradu škody dle ustanovení § 2944 občanského zákoníku, a to buď uvedením v původní stav či formou finanční kompenzace.

Doporučujeme proto prodávajícího prokazatelně vyzvat k vydání zboží se stanovením dodatečné lhůty a nedojde-li v této době k vrácení zboží, uplatnit žádost o náhradu škody na převzaté věci.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (společnost AROL s.r.o. se přejmenovala na společnost Aradea s.r.o., zapsáno 6. ledna 2016, se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4 ). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k vydání zboží, popř. předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Pro nekalé praktiky ohledně vyřizování práv z vadného plnění, tj. reklamace, lze podat podnět rovněž České obchodní inspekci pro porušování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Má-li spotřebitel důvodné podezření, že prodávající se dopustil trestného činu poškozování spotřebitele nebo přestupku, je vhodné podat trestní oznámení a informovat Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s oznámením naloženo.

Reakce společnosti

Publikováno
1.9.2016 15:51, před 3 lety

Vážený pane Holcmane,

velmi nás mrzí komplikace, které provázejí Vaši reklamaci. Na základě Vaší urgence jsme se pokusili reklamaci dohledat, nicméně ta se nám v systému hlásí jako již dlouhou dobu uzavřená a ve skladu není. Již jsme vytvořili dobropis a zadali jej k proplacení, peníze Vám dorazí zítra. Bohužel patrně došlo k odcizení Vašeho přístroje někým z našich smluvních techniků. Případů, kdy se zákazník domáhal vrácení peněz a my jsme přitom telefon nenalezli, jsme totiž zaznamenali za rok 2015 asi 20. Upozorňujeme, že jde jen o zlomek z celkového počtu několika tisíc reklamací, které jsme v roce 2015 přijali a vyřídili. To však nic nemění na tom, že situaci dále prověřujeme a k vrácení peněz ihned přistupujeme. Mj. již od března 2016 využíváme jiné servisní centrum, které nám zajišťuje znatelně vyšší kvalitu oprav a služeb.


Zdeněk Holcman

Reakce spotřebitele

Publikováno
2.9.2016 07:55, před 3 lety

Děkuji za vysvětlení, počkám, zda se skutečně peníze objeví na našem účtu.

Reakce společnosti

Publikováno
2.9.2016 08:19, před 3 lety

Dobrý den,

peníze vám byly včera odeslány. Dnes by jste je měl již mít na účtu.


Zdeněk Holcman

Uzavření stížnosti

Publikováno
5.9.2016 05:57, před 3 lety

Hodnocení:

Komentář: Díky poradcům dTestu jsme po mnohaměsíčním martyriu dostali zpět peníze od prodejce, VELMI jim děkuji.