Společnost


ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Počet nahlášených stížností:22
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#12039Neplnění pojistného plnění - čsob pojišťovna pojistná smlouva č. 6130512583

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 9 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.08.2016, před 5 lety

Karolina Kozáková

Znění stížnosti

Dovoluji si Vás kontaktovat z důvodu neproplacení plné náhrady za škodu na majetku po vodovodní škodě - havárie na vodovodním a topném systému v mém bytě U Stírky 2036, Praha 8.
Dne 2.12.2015 jsem uzavřela s ČSOB pojišťovnou pojistnou smlouvu č. 6130512583 na produkt Náš domov ve variantě Standard pro nemovitost ve výši 3.690 830,- Kč a domácnost ve variantě Premiant ve výši 2.500 000,-Kč, celkové roční pojistné činí 14.864 Kč.
Dne 31.3.2016 jsem nahlásila pojistnou událost – havárie na vodovodním a topném systému /topení v podlaze/, kde voda unikala nejen do prostor bytu, ale i do společných prostor domu a do bytu sousedů.
Ihned jsem kontaktovala pojišťovnu, aby provedla místní šetření a instalatéra , který provedl sondáže. Bohužel se jednalo o mnohočetné praskliny na rozvodu topení a vody v koupelnách mezonetového bytu. Po opravě koupelny v prvním patře se stále objevovaly mokré skvrny ve společných prostorách domu, proto se provedla sondáž ještě v koupelně v přízemí bytu. Bohužel i zde byly nalezeny trhliny na potrubí a museli být otevřeny stoupačky a oprava odpadu pod sprchovým koutem. Tedy následovala i rekonstrukce koupelny v přízemí mého bytu – nové obklady, izolace atd.

Koupelny jsem měla 4 roky po rekonstrukci obložené skleněnou mozaikou z Itálie, proto i nyní jsem objednala obklady ve stejné hodnotě. Dohledala jsem faktury na původní materiál, které též zasílám. Celkové náklady na rekonstrukci havárie byly cca 450 000,- Kč. Bohužel, pojišťovna neplní škodu v plné výši a dle vedení likvidací je důvod neplnění v plné výši, že se jednalo o skrytou vadu.


S tímto nemohu souhlasit, neboť pojištění musí plnit i v případě, že se dle znalce jednalo o skrytou vadu. Znalecký posudek se nechal vypracovat z důvodu nově koupené nemovitosti a tedy i varianty , že se budeme muset soudit s předchozím majitelem. Ve znaleckém posudku byl stanoven i rozsah škod a doporučené opravy.


Po celou dobu rekonstrukce nás navštěvoval technik ČSOB pan Š., který nás ujišťoval, že nebude problém s pojistným plněním vzhledem k rozsahu pojistné smlouvy. A dle jeho názoru se jednalo o totální škodu na koupelnách a je nutná celková rekonstrukce.


Svůj nárok na pojistné plnění v plné výši opírám o výši pojistných limitů a dále o nutnost provést tyto práce z důvodu opravy na rozvodech, které jsou součástí mého bytu nikoliv společných prostor domu. Tedy je zřejmé, že by se tato škoda měla plnit nejen z pojištění nemovitosti, ale i z pojištění domácnosti. Škody, které mi vznikly na majetku jsou účelně vynaložené zachraňovací náklady, které odvrátily další škody na majetku sousedů a ve společných prostorech domu. Pojistitel je povinen nahradit v rámci pojistné smlouvy věci, které se poničily v přímé souvislosti s pojistnou událostí – únik vody, ke kterému prokazatelně došlo a musela být neodkladně provedena rekonstrukce.
Škoda na zdech, obkladech a dlažbě vznikla v souvislosti s odstraňováním havárie, tedy není důvod ke krácení pojistného plnění.


Požadované řešení

Vyplacení pojistného plnění v plné výši


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.9.2016 10:44, před 5 lety

Pokud bylo sjednáno pojištění, které kryje poškození věci, bude také záležet, jaké pojistné podmínky byly ujednány. V pojistných podmínkách jsou upraveny práva a povinnosti smluvních stran. Bývají zde zpravidla také vymezeny výluky z pojištění tedy případy, na které se pojištění nevztahuje nebo při kterých je pojistné plnění kráceno. Pokud je právo na pojistné plnění zamítnuto, může spotřebitelka požádat o zdůvodnění tohoto zamítnutí. Toto zdůvodnění musí být v písemné formě.

Nesouhlasí-li spotřebitelka s důvody zamítnutí pojistného plnění, je vhodné obrátit se s reklamací přímo na pojišťovnu (www.csobpoj.cz/podnety-stiznosti). Pojišťovna je povinna vyřídit reklamaci do 30 dní od jejího doručení.

Pro případ nespokojenosti klientů se způsobem vyřízení reklamace, se lze obracet na Ombudsmana uvedené pojišťovny e-mailem na ombudsman@csob.cz, který podnět prošetří a bude spotřebitelku o výsledku šetření informovat.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
3.11.2016 08:55, před 5 lety

Vážená paní Kozáková,

z důvodu ochrany osobních údajů Vám odpověď zasíláme dopisem na korespondenční adresu uvedenou ve Vaší pojistné smlouvě.

Děkuji Vám za pochopení.

S přátelským pozdravem

Eva Jabulková
manažer řešení stížností
ČSOB Pojišťovna

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2016 12:01, před 5 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.1.2017 02:33, před 5 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.