Společnost


ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#12051Oprava tiskárny XEROX 3100

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
24.08.2016, před 5 lety

Karel Chaloupka

Znění stížnosti

Po dohodě s fi. ABAX jsem odesla svoji tiskárnu XEROX3100 k opravě pod zakázk. č.SZO12O163145. Dopravce Geisparcel ji odvezl 15. 6. 2016.do místa opravy.8.7.2016 mi byla tiskárna doručena týmž dopravcem zpět. Při předání jsem zaplatil 1470Kč.Když jsem tiskárnu vyňalz obalu zjistil jsem,žeje mechanicky poškozen uzávěr vstupu toneru.Tiskárnu jsem také ihned vyzkoušel připojenu k počítači a zjistil jsem,že vykazuje tytéž závady které jsem chtěl opravit.Ještě týž den jsem poslal reklamaci, emial, fi ABAX s popisem stavu po dodání z opravy.Pracovík ABAXU mi sdělil 12.7.2016,že tedy tiskárnu znovu odvezou k prohlídce jako reklamaci.Tiskárna byla znovu odvezena 14.7.206 k opravci ABAX.Od té doby je stále asi v ABAXU.Na mé emaily s dotazem kdy bude opravena mi p.Venhuda sdělil,že ještě neuplynulo 30 dní od dodání k reklamaci avšak reklamaci neuznávají.Venhuda v emailu tvrdí,že závady způsobil přepravce a k opravě jim chybí jakási součástka/ABAX je značková opravna XEROX/K dnešnímu dni uplynulo již více než 30 dní a p. Venhuda mi na moje emaily kdy dostanu tiskárnu opravenou zpět neodpovídá.Závěrem bych chtěl upozornit i ostatní potencionální zákazníky na tuto neseriozní firmu.


Produkt

Tiskárna,kopírka ,skener XEROX 3100


Požadované řešení

Žádám o okamžité vrácení tiskárny a peněz které jsem za opravu zaplatil,neboť jsem ztratil důvěru v kvalitu opravy a tudíž i k dotyčné fi. ABAX. Dle mého soudu tiskárnu nikdo neopravil neboť se po "OPRAVĚ" vyskytly tytéž závady pro které jasem ji poslal k opravě,navíc byla ještě mechanicky poškozena dvířka vstupu do prostoru TONERU.Fa. ABAX, podle jejích internetových stránek,budí zdání odborníků na slovo vzatých avšak jejich jednání a kvalita t.zv. opravy jasně hovoří o naprosté ignoranci zásed solidního jednání.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.9.2016 07:42, před 5 lety

Spotřebitel má právo žádat po servisu náhradu škody na převzaté věci podle § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně: "Každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku, nahradí její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak." Škoda se hradí v penězích, pokud o to jako poškozená požádáte, jinak uvedením do původního stavu. To znamená, že zákazník může po servisu požadovat, aby poškozenou tiskárnu opravil. Problém by mohl být v tom, že pokud bude servis tvrdit, že mu tiskárna poškozená již přišla, potom bude muset spotřebitel unést důkazní břemeno a prokázat, že tiskárnu zaslal nepoškozenou.

Pokud byla doprava zajištěna servisem, nemusí se spotřebitel škody domáhat vůči přepravci, ale vůči servisu.

Doporučujeme tedy odmítnout poškození tiskárny a trvat na náhradě škody uvedením do původního stavu zdarma.

Nedohodne-li se spotřebitel se servisem, potom lze předpokládat, že bude muset spor řešit soudně, kdy bude muset předložit co nejvíce důkazů u soudu. Jedním z nich by byla výpověď spotřebitele a výpověď dalších osob. Doporučujeme si výrobek zasílaný na opravu vždy natočit či udělat videozáznam před zasláním do servisu.

Pokud zákazník opravu neobjednával jako podnikatel (s uvedením IČ), vztahuje se na něho ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, které říká, že podnikatel musí reklamaci vyřídit do 30 ti dní od jejího uplatnění. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Dojde-li k podstatnému porušení smlouvy, může od ní spotřebitel dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit.

Dozor nad dodržováním ustanovení § 19 odst. 1, 3 zákona o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. §19 – povinnosti při uplatňování a vyřizování reklamací (vystavení reklamačního protokolu, lhůty pro vyřízení reklamace).

Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.


Karel Chaloupka

Uzavření stížnosti

Publikováno
17.10.2016 13:45, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Věc je vyřešena. ABAX mi vrátil neopravenou tiskárnu a zároveň i částku kterou jsem za /ne/opravu zaplatil.