Společnost


Lavaggio affario s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#12071Nedodané zboží, reklamace, nevrácení peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
25.08.2016, před 4 lety

Jana Svobodová

Znění stížnosti

Dobrý den,
obracím se na Vás se stížností na tuto firmu na webu pod názvem drogeriezdovozu.cz.
Dne 28.6.2016 jsem objednala a uhradila zboží, dne 30.6. byla objednávka přijata.
Balíček ale přišel až 22.7.2016 po mé urgenci.
Zboží přišlo v krabici, kde nebylo víko, jen karton z další krabice.
Dvě položky nebyly dodány vůbec, jedna věc byla porušená.
Tuto aviváž jsem ještě ten den tj.22.7., odeslala zpět k reklamaci.
Ten den jsem také kontaktovala pí. K. L. (zda se tak jmenuje, nevím ), že nebylo dodané všechno zaplacené zboží a jedna věc, že je rozdělaná, též jsem se dotazovala na data výroby výrobků.
Paní mi do dnešního dne také neodpověděla na datum/rok výroby těchto přípravků.
25.7. obdržela balíček a já do dnešního dne nedostala zpět platbu za nedodané zboží -
Katjes - KATJES KINDER - Lékořicové kočičky 200g - 2x (69055)- 50Kč, reklamovanou aviváž MINIDOU Eco Pack aviváž Jardin de Freicher 75prac.dávek (3349) - 199Kč,
poštovné které jsem zaplatila, když jsem balík odesílala 107Kč
Celkem jsem požadovala tedy 356Kč na své číslo účtu.
Nebyla mi do dnešního dne navrácena žádná platba od této společnosti.
Veškeré emaily s korespondencí, podací lístek, výpis z BÚ, že bylo uhrazeno 28.6., či fota balíku před otevřením a následnou fotografii s kartonem nahoře + fota zboží bez data výroby, či spotřeby mohu doložit. Nevím si již s paní rady, domluva není možná.


Požadované řešení

Navrácení částky za nedodané zboží + reklamovanou aviváž + poštovné, které jsem zaplatila při zasílání porušené aviváže , zpět. Celkem tedy 356Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.8.2016 12:42, před 4 lety

V daném případě se jedná o uplatnění reklamace pro zaslání vadného zboží neodpovídajícího uzavřené smlouvě. V případě reklamace zaslaného zboží, se jedná se o postup dle § 2161 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zde je upravena jakost zboží při převzetí, což obsahuje i to, že věc je v odpovídajícím množství, jaké si strany ujednaly. Jde tedy o uplatnění reklamace právě z důvodu, že bylo dodáno nekompletní zboží, než které bylo objednáno.

Prodávající je následně povinen tuto vadu odstranit postupem dle § 2169 odst. 1 výše uvedeného zákona. V daném případě dodat chybějící zboží v souladu s kupní smlouvou, pokud by to nebylo možné, tak přijmout odstoupení od smlouvy a vrátit spotřebiteli kupní cenu za nedodané zboží.

Spotřebitel má právo požadovat proplacení nákladů účelně vynaložených k uplatnění reklamace, pokud mu nějaké vznikly, dle § 1924 výše uvedeného zákona, například vynaložené poštovné k uplatnění reklamace.

Reklamaci je prodejce povinen vyřídit nejpozději do 30 dní, dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zároveň je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Nevydá-li prodávající tato potvrzení spotřebiteli, popřípadě prokazatelně nevyřídí uplatněnou reklamace v zákonem stanovené lhůtě, hrozí mu pokuta za správní delikt až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, které může spotřebitelka podat podnět k zahájení kontroly. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Reakce společnosti

Publikováno
30.8.2016 18:02, před 4 lety

Dobrý den,

paní Svobodová uvádí nepravdu v zaslané stížnosti.
Zaslali jsme ji zboží, které měla objednáno, pouze jedna položka cukrovinky KATJES 2ks v hodnotě á 25,-Kč nebyla dodána za tuto ji byly zaslána platba na účet, ze kterého nám platba za celu objednávku dorazila a o dne 25.8.2016 - účet je veden na jméno Svobodová Pavlína.

Po celou dobu komunikovala paní Svobodová s naší zaměstnankyní obchodní oddělení paní Kluzovou, což je naprostou praxí, že vedení eshopu nemůže spočívat pouze na jednom člověku.

Paní Svobodová využila své právo a zaslala nazpět zboží, které chtěla reklamovat. Jelikož zaslala zboží již použito - byl otevřen originální uzávěr balení eco pack, který bývá uzavřen lisovaným uzávěrem, byla ji tato reklamace zamítnuta. A výrobek vrácen.

K druhému dobu, který paní uvádí a to nedoložení data spotřeby. Marně se naše pracovnice obchodního oddělení snažila paní Svobodové vysvětlit, že jelikož nemáme tyto dané výrobky u sebe tak nejsme ji schopni tuto informaci zaslat. Jak jistě víte, každý výrobek má své specifické číslo šarže a může se lišit datum a tím i doba spotřeby. Toto nedokázala pochopit a neustále nám zasílala fota výrobků, ze který jsme ovšem nebyli schopni tyto informace vyčíst, o čemž byla také informována. Celou komunikaci s paní Svobodovou přepošlu na email dTestu.

Vzhledem k dovoleným se zásilka paní Svobodové, tak jako i ostatní zpozdily, ovšem byla tato zákaznice informována. jedou písemně informačním emailem po obdržení platby a jelikož náš eshop kontaktovala 3x telefonicky, tak o tomto, byla informována i v tel. rozhovoru. Jednou mě dokonce zastihla na služební cestě v zahraničí. I toto lze velmi jednoduše dokázat výpisem přijatých hovorů.

Čili stanovisko našeho eshopu je takové, že paní Svobodová nemá na reklamaci nárok, jelikož vrátila zboží znehodnoceno a již nemožno použít k dalšímu prodeji.
Nabídli jsme paní Svobodové řešení a to takové, že ji vrátíme pouze částku za znehodnocenou aviváž, bez částky poštovné za zpětné zaslání zásilky naší společnost, na což nepřistoupila.

O všem byla paní Svobodová informována, opět celou komunikaci přeposílám na email dTest.

Libuše Jarošová
jednatel společnosti
SHEEN LINE s.r.o

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.8.2016 17:08, před 4 lety

Jádrem tohoto sporu je, zda zboží bylo vadné již před převzetím věci spotřebitelkou nebo až po převzetí věci a vada byla způsobena spotřebitelkou. Velkou roli bude mít také to, zda spotřebitelka uplatnila reklamaci nebo odstoupila od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží.

Je-li zboží reklamováno v prvních šesti měsících od převzetí zboží, musí prodávající dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku v případě soudního sporu prokázat, že zboží vadné nebylo. Prodávající tedy ze zákona nese povinnost důkazního břemene.

Něco jiného by bylo, kdyby spotřebitelka od kupní smlouvy odstoupila ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Odstoupit od smlouvy totiž není možné, pokud bylo zboží dodáno v uzavřeném obalu, spotřebitel zboží z tohoto obalu vyňal (obal otevřel) a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Ohledně minimální trvanlivosti: společnost není povinna vést záznamy o minimální trvanlivosti již prodaných výrobků. Datum minimální trvanlivosti by měl být ale uveden na obalu výrobku.

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku, která má možnost na vyjádření společnosti reagovat.


Jana Svobodová

Reakce spotřebitele

Publikováno
31.8.2016 18:15, před 4 lety

Dobrý den,
zboží jsem uhradila 29.6. 760Kč, zboží mi přišlo až 22.7.2016, ten den jsem porušenou aviváž zaslala zpět.
Balík paní Jarošová převzala 25.7. (číslo balíčku BX0482123557X)
Vše mohu doložit foty. Viz nerozdělaný balík od této prodejkyně.
Nedodané zboží jsem neobdržela a platbu za nedodané zboží jsem obdržela až 26.8.(tj. až skoro za 2 měsíce)
Aviváž přišla rozdělaná, narušený uzávěr.
Krabice neměla víko, pouze další karton od krabice.
Dokládám foto, kde je aviváž ještě v balíčku s ostatním zbožím.
Žádám tedy o proplacení aviváže + mého poštovného. Tj. 199Kč + 107Kč poštovné které jsem uhradila, když jsem aviváž poslala zpět. Celkem 306Kč.
Vše mohu doložit - korespondenci + fota + výpis z hovoru, když jsem se pokoušela s pí. Jarošovou domluvit. Děkuji s pozdravem Svobodová

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.8.2016 18:17, před 4 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na návrh spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
31.8.2016 20:41, před 4 lety

Dobrý večer,

opět paní Svobodová lže, jelikož po celou dobu komunikovala pouze s paní Kluzovou, se mnou hovořila telefonicky 2x kvůli dodání zboží, 1x kvůli vrácení zboží.
Při tomto telefonátu vrácení nespecifikovala ani neuvedla, že se jedná o reklamaci, pouze, že je vrací, na což má odpověď zněla, že na to má dle zákona právo.
Jelikož došlo od spotřebitelky zboží poškozeno - otevřený eco pack, bylo to naší pracovníci vyhodnoceno jako neoprávněné a začala to řešit jako reklamaci z naší strany.
Za svým stanoviskem si stojíme.
Platba za nedodané zboží ji byla vrácená, i když ve stížnosti uváděla, že žádnou platbu od nás neobdržela, dnes je to již jinak? I v tomto případě je naprosto zřejmé, že paní Svobodová neví co píše a evidentně lže.
Zboží bylo spotřebitelce zasláno na její adresu, platba za nedodané zboží vrácena a tímto je pro nás záležitost uzavřená a již se tímto nebudeme zabývat.
Pokud s naším postupem paní Svobodová nesouhlasí ať se obrátí na příslušné úřady, my si za svým rozhodnutím stojíme.
V objemu objednávek a zákazníků, kteří projdou našim eshop se setkáváme s různými lidmi, ale rozhodně se nenecháme klamat.

Jarošová Libuše
jednatel společnosti
SHEEN LINE s.r.o

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.9.2016 08:23, před 4 lety

Nebude-li v rámci služby VašeStížnosti.cz možné dosáhnout mezi stranami sporu smírného řešení, bude stížnost uzavřena. Spotřebitelka má pak možnost se svého práva domáhat soudní cestou, případně se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese https://adr.coi.cz/cs.


Jana Svobodová

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.9.2016 12:24, před 4 lety

Dobrý den,
zasílám korespondenci, kde je jasně zřetelné, že pí. Jarošová/pí .Kluzová o reklamaci věděly od 22.7.
Objednané zboží přišlo 22. 7. a ten den jsem aviváž reklamovala a i písemně přes email. (BX0482123557X)
Viz komunikace přes email.

drogeriezdovozu@seznam.cz
Re: Prosba
2. 8. 2016, 8:01:01
Komu: jana
g

Vážená paní Svobodová,

opakovaně Vám sdělujeme, že vše máte řádně uvedeno na obalu, jelikož tyto výrobky nemáme fyzicky, nemůžeme Vám napsat požadované informace.

Zásilku s reklamací jsme již přijali a budeme postupovat dle zákona - vyřízení reklamace do 30dní od přejetí zásilky.--
Kluzová Liběna
obchodní oddělení

www.drogeriezdovozu.cz

https://www.facebook.com/pages/Drogerie-z-dovozu/301589963313106?fref=ts

---------- Původní zpráva ----------
Od: jana
Komu: drogeriezdovozu@seznam cz
Datum: 30. 7. 2016 14:10:51
Předmět: Prosba

Dobrý den,

poprosím Vás o sdělení data výroby u zboží, co jsem Vám zaslala 22.7. na email.

Do dnešního dne jsem od Vás toto neobdržela a zda jste balík s reklamovanou aviváží dostali zpět.

Ráda bych tedy znala datum výroby u zboží, které jsem si ponechala, do dnešního dne jsem jej nemohla použít .

Předem děkuji

Svobodová---------- Původní zpráva ----------
Od: jana.
Komu: drogeriezdovozu@seznam.cz
Datum: 22. 7. 2016 17:12:43
Předmět: čísla výrobků, číslo balíku - Prijata objednavka

Dobrý den,

zasílám fota s kódy, poprosím tedy o sdělení.

Data výroby nejsou vyznačeny. (fota níže)

Balíček s aviváží a mýdlem, jsem dnes zaslala zpět.

Číslo balíku BX0482123557X

Děkuji s pozdravem Svobodová---------- Původní zpráva ----------
Od: drogeriezdovozu@seznam.cz
Komu: jana..
Datum: 22. 7. 2016 12:00:41
Předmět: Re: Prosba II. - Prijata objednavka


Vážená paní Svobodová,

jelikož máte výrobky u sebe, nejsme schopni Vám zaslat šařže/data spotřeby, máte je vyznačeny na obalech, je potřeba se řádně podívat.

Přípravek na ruce byl dárek

S pozdravem
--
Kluzová Liběna
obchodní oddělení


www.drogeriezdovozu.cz

https://www.facebook.com/pages/Drogerie-z-dovozu/301589963313106?fref=ts

---------- Původní zpráva ----------
Od: jana.
Komu: drogeriezdovozu@seznam.cz
Datum: 22. 7. 2016 10:46:17
Předmět: Re: Prosba II. - Prijata objednavka

Dobrý den,

zboží by se líbilo, pokud by bylo neporušené.

Data nejsou vyznačeny, v šaržích/kódech se nemohu vyznat , prosím tedy o upřesnění.

Na gelu na nádobí není vůbec nic.

Byl mi navíc zaslán přípravek na ruce - zasílám zpět s aviváží.

Poprosím Vás tedy o sdělení adresy.

Možná by se hodila i omluva, že mi balík nebyl doručen včas.

S pozdravem Svobodová
Dobrý den,

tímto emailem Vás žádám o navrácení částky 356Kč (vrácení zboží 21.7.+ nedodání zboží)

Číslo účtu 0226261123/0800

Katjes - KATJES KINDER - Lékořicové kočičky 200g (69055) - 2x - NEDODANÉ - 50 Kč
MINIDOU Eco Pack aviváž Jardin de Freicher 75prac.dávek (3349) - 1x - Reklamace - 199 Kč
Poštovné 107 Kč

S pozdravem Svobodová

---------- Původní zpráva ----------
Od: jana.
Komu: drogeriezdovozu@seznam cz
Datum: 18. 8. 2016 6:55:45
Předmět: Žádost

Dobrý den,

tímto emailem Vás žádám o navrácení částky 356Kč (vrácení zboží 21.7.+ nedodání zboží)

Číslo účtu 0226261123/0800

Katjes - KATJES KINDER - Lékořicové kočičky 200g (69055) - 2x - NEDODANÉ - 50 Kč
MINIDOU Eco Pack aviváž Jardin de Freicher 75prac.dávek (3349) - 1x - Reklamace - 199 Kč
Poštovné 107 Kč

S pozdravem Svobodová---------- Původní zpráva ----------
Od: jana.
Komu: drogeriezdovozu@seznam cz
Datum: 17. 8. 2016 7:15:55
Předmět: Prosba X.

Dobrý den,

do dnešního dne jsem neobdržela platbu za vrácené zboží/reklamaci a za nedodané zboží - Katjes - KATJES KINDER - Lékořicové kočičky 200g (69055) - 2x, také ne.

Žádala jsem též o dodatečné info na data výroby z ,, batch code´´ na přípravcích, ani to jsem do dnešního dne neobdržela.

Proto Vás tímto prosím o vyřízení celé věci.

S pozdravem Svobodová
drogeriezdovozu@seznam.cz
Re: Prosba II. - Prijata objednavka
22. 7. 2016, 10:41:30
Komu: jana.
g

Vážená paní Svobodová,

pokud se zboží nejste spokojená máte právo na vrácení zásilky.

Všechny výrobky jsou označený šarží a datem výroby i spotřeby je to vždy na obalu.

Za nedodané bombony Vám včera byla vrácená platba.

--
Kluzová Liběna
obchodní oddělení

www.drogeriezdovozu.cz

https://www.facebook.com/pages/Drogerie-z-dovozu/301589963313106?fref=ts

---------- Původní zpráva ----------
Od: jana.
Komu: drogeriezdovozu@seznam.cz
Datum: 22. 7. 2016 10:10:03
Předmět: Prosba II. - Prijata objednavka

Dobrý den,

dnes jsem po 3 týdnech obdržela balík. (fota níže)

Chybí v něm lékořicové kočičky - Katjes - KATJES KINDER - Lékořicové kočičky 200g (69055) - 2x

Dále u aviváže - MINIDOU Eco Pack aviváž Jardin de Freicher 75prac.dávek (3349) - rozdělané víčko, porušené. Měla jsem ji jako dárek, nyní nemohu věnovat.

A u všech výrobků, kromě čističe čalounění, chybějí data výroby, poprosím Vás tedy o sdělení.

Žádám Vás tímto tedy o řešení celé věci.

Děkuji s pozdravem Svobodová

------
Za nedodané zboží jsem platbu obdržela až 26.8. po urgenci + příspěvku VašeStížnosti.cz

Balík s reklamovanou aviváží jsem odeslala 22.7. a dnes tj.1.9. mi od společnosti měli doručit neuznanou aviváž.
Balík od společnosti jsem dnes s neuznanou aviváží nepřevzala. Vyřízení reklamace trvalo více než měsíc.

Prosím tedy o dořešení celé věci. Platbu za objednané zboží jsem učinila 29.6.2016 - foto v příloze. Reklamovala jsem pouze jednu věc. Prosím tedy o prošetření.

Děkuji s pozdravem Svobodová

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.9.2016 14:56, před 4 lety

Jak již bylo uvedeno výše, byla-li tato záležitost posuzována jako reklamace, tedy spotřebitelka uplatnila práva z vadného plnění (emailová komunikace tomu nasvědčuje), má prodávající ze zákona povinnost prokázat, že zboží při jeho převzetí spotřebitelkou vadné nebylo. Neučiní-li tak, odpovídá za vytýkanou vadu.

Stížnost znovu přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
1.9.2016 15:03, před 4 lety

Dobrý den,

ještě jednou a naposledy.
Vrácení zboží nebylo specifikováno jako reklamace, pouze jako vrácení. Jak v telefonátu, tak v emailu,
Jak jsem již výše psala, pro nás je tato záležitost uzavřená a vyřešená. Pokud se spotřebitelka rozhodne řešit tuto záležitost cestou příslušných úřadů je to její právo a my poskytneme součinnost.
Jelikož z naší strany nedošlo k pochybení - zaslání poškozeného zboží - ba naopak spotřebitelka nám vrátila zboží poškozeno - otevřené eco pack balení - bylo ji zboží zasláno nazpět. Jelikož jej nepřevzala, je to jen její záležitost, naše již ne.
Kompletní emailová komunikace s p. Svobodovu byla dTestu zaslána dříve, než jej zde vložila.

Více se tímto zabývat nebudeme.¨

Libuše Jarošová
jednatel společnosti
SHEEN LINE s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.9.2016 15:29, před 4 lety

Jelikož služba VašeStížnosti.cz je založena na principu dobrovolnosti a společnost se rozhodla, že již nebude tento konkrétní spor řešit prostřednictvím naší služby, bude stížnost uzavřena. Spotřebitelka má možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu je možné vyhledat na webové adrese https://adr.coi.cz/cs.