Společnost


Slavia pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#1225Neplnění pojišťovny Slavia

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 23 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.11.2013, před 6 lety

Josef Fiala

Znění stížnosti

Na jaře 2013 utekl kůň z ohrady sousedící s parcelou 375/3 v k.ú. Krásná Studánka, na které pěstuji kobercové trávníky, a kopyty způsobil škodu v hodnotě 70 000,-Kč. Tu vyjádřil likvidátor pojišťovny Slávia,p.Kopecký, dne 24.4.2013 při likvidaci škody (č.zakázky 2194-2013). Kůň je proti způsobeným škodám pojištěn - František Míchal,Albrechtická 43, 460 31 Liberec- Krásná Studánka.
I přes ztížnosti pojišťovna odmítá plnit s odůvodněním, že se na tyto okolnosti pojistka nevztahuje. V pojistné smlouvě ovšem nic takového není.


Produkt

Přírodní kobercový trávník


Požadované řešení

Plnění pojištovny dle zápisu o prohlídce škody na majetku dle likvidátora Kopeckého ze dne 24.4.2013 v částce 70 000.-Kč.
Tento zápis mám k dispozici,tel. na likvidátora je tel.: 604809342.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.11.2013 13:48, před 6 lety

V takových případech skutečně závisí na tom, co je stanoveno v pojistné smlouvě nebo obchodních podmínkách. Lze dovodit, že pokud nejsou stanoveny výjimky z pojištění, je pojišťovna povinna plnit na základě řádně nahlášené pojistné události.
V případě, že pojišťovna odmítá poskytnout plnění, je za škodu odpovědný majitel zvířete, které ji způsobilo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2014 19:22, před 5 lety

Společnost se nerozhodla spory prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz řešit. Vzhledem k tomu, že služba je založena na principu dobrovolnosti, bude nutné z tohoto důvodu stížnost uzavřít.
V případě, že má spotřebitel zájem i nadále ve sporu pokračovat, bude nutné obrátit se na příslušný občanskoprávní soud s žalobou. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu.


Josef Fiala

Uzavření stížnosti

Publikováno
29.6.2014 19:23, před 5 lety

Hodnocení: