Společnost


Beko Česko s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#12317Reklamace vestavěné trouby Beko

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 1 den 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.09.2016, před 4 lety

Tomáš Drastich

Znění stížnosti

Dobrý den,
rád bych Vás požádal o názor/radu na tuto situaci.

Vlastním vestavěnou troubu Beko, na které již uplynula zákonem stanovená záruk 2 let. Firma Beko na tento výrobek poskytuje 5-letou prodlouženou záruku.

V této lhůtě jsem zadal reklamaci z důvodu poruchy, protože trouba v určitých situacích vyhazuje pojistky a není ji možné plnohodnotně užívat.

Byl jsem kontaktován smluvním servisem, proběhla kontrola spotřebiče a vyhodnoceno, která součástka je vadná. Bylo mi oznámeno, že součástka bude objednána a poté spotřebič opraven.

V průběhu čekání na doručení nové součástky se projevila další závada a to chrčení trouby při jakémkoliv zvuku(trouba při nastartování nebo procházení menu vydává zvuky: pípnutí, úvodní znělka atd). Tuto závadu jsem natočil a zaslal na zákaznickou linku firmy Beko s prosbou o předání servisu, který řeší první závadu, protože z razítka, který je na záznamu o kontrole spotřebiče jsem nebyl schopen vyčíst kontakt přímo na servis.

Odpověď zákaznického servisu byla otázka, zda už byla vyřešená předchozí závada. Poté co jsem sdělil, že závada ještě vyřešena nebyla, že čekáme na náhradní díl už jsem další odpověď nedostal.

30. den od návštěvy technika jsem byl kontaktován servisem, že už mají nový díl a kdy se mohou zastavit. Dotázal jsem se, zda ví i o druhé závadě(měla jim být předaná zákaznickou linkou), odpověď byla, že jim zak. linka nic nepředal.
Domluvili jsme se tedy, že jim hned zašlu video ať ho technik může vyhodnotit. Video jsem zaslal na mail servisu, ale opět žádná odpověď.

Druhý den po zaslání videa servisu jsem na zákaznickou linku zaslal žádost o výměnu výrobku za nový, protože nebyla dodržena 30denní lhůta pro opravu.

Dva dny po zaslání žádosti o výměnu výrobku za nový mne kontaktoval servis, zda platí návštěva technika(na žádné jsme se nedomluvili, protože chtěli zaslat video s problémem). Opravu jsem odmítl s tím, že požaduji po firmě Beko nový výrobek z důvodu nedodržení zákonem stanovené lhůty. Na základě této skutečnosti jsme se domluvili na příjezdu technika a předání montážního protokolu, který budu potřebovat pro dořešení.

Dnes jsem byl kontaktován zak. linkou a bylo mi sděleno, že na nový výrobek nemám nárok, protože zákonná lhůta již vypršela a nyní se vše řídí podmínkami prodloužené záruky a ty výměnu spotřebiče nebo vrácení peněz neumožňuji.

Přikládám odkaz na podmínky 5leté záruky:
https://www.dropbox.com/s/h99mn2el882u8m6/zarucni-podminky.%C4%8CR.pdf?dl=0

V podmínkách jsem nenašel žádnou úpravu pro délku reklamace pro 5letou záruku. Řídí se v takovém případě lhůta zákonnou lhůtou?
Prosím o radu jak postupovat. Děkuji


Požadované řešení

Rada jak dále postupovat a zda mám nárok požadovat nový spotřebič namísto opravy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2016 17:05, před 4 lety

Pokud byla sjednána smluvní záruka, která jde nad rámec zákonné záruky, bude rozhodné, jaké podmínky byly sjednány. Nebyly-li sjednány zvláštní podmínky pro uplatnění reklamace, vztahuje se na záruku zákonný režim.

Ze záručních podmínek, které nám poskytl spotřebitel, nevyplývá, že by byl pro vyřizování reklamace sjednán zvláštní režim. Prodávající má tedy povinnost vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dní od jejího uplatnění. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitel by měl v takovém případě právo od smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněžních prostředků.

Ustanovení záručních podmínek "spotřebitel nemá právo v průběhu prodloužené záruky na vrácení kupní částky" se pro tento případ nepoužije (ustanovení se použije pouze na případ neodstranitelné vady - i to je však sporné, neboť starý občanský zákoník (z. č. 40/1964 Sb.) stanovil, že v případě neodstranitelné vady má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit - nejedná se tedy o právo na vrácení peněz, ale o právo na odstoupení od smlouvy, na základě kterého je teprve možné žádat vrácení peněžních prostředků).

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.2.2017 13:19, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.