Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:63
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#12365Neuznaná reklamace na nefunkční kameru GOpro

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 28 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.09.2016, před 4 lety

Ludmila Orvošová

Znění stížnosti

Před dovolenou jsme si zakoupili kameru Go pro, kvůli natáčení pod vodou. Kamera od prvního dne nešla, po 3-15 minutách používání se začne přehřívat, přestane jít ovládat , netočí, nefotí a nakonec ani nejde vypnout. vypne se až vybitím. Muž dokonce den po koupi jel přímo do Prahy na servisní prodejnu,aby pro PLaneo na jejich přání přivezl on nich papír, a tudíž mu zboží vzali zpět a vyměnili za jiné. V Praze nebyl žádný technik, tak si nepomohl. Poslali jsme tedy kameru klasickou cestou. Přišlo vyrozumění, že kamera se přehřívá proto, že je zavřená v tom pouzdře , slečna na druhé straně telefonu , co vyřizovala reklamaci ani nevěděla, že pouzdro je součástí kamery a tudíž kamera z něj jde vyjmout maximálně kladivem.... Druhá reklamace nebyla vyřízena s tím, že ji vystavujeme extrémnímu slunečnímu záření (bylo tak 22-25°C a pokoušeli jsme se točit děti v bazénu..opět kamera nepracovala jen ze začala zahřívat. Chtěli po nás videozáznam, jak s kamerou pracujeme, a jak nefunguje, ten jsme dodali. Třetí vyrozumění bylo, že používáme špatné karty..naše byla vyzkoušena v jiném Go pro a šlapala jak hodinky....Ještě nám řekli, že kamera cestovala po různu, zde po ˇCR a v podstatě se ji nikdo nepokusil ani opravit, protože by prý přišli o záruku, protože výhradní dodavatel a servis není v ČR. Kamera netočí nefotí, po třetí reklamaci bychom chtěli odstoupit od smlouvy, protože po dovolené je už její hlavní účel pořízení zažehnán :(


Produkt

GO pro + LCD


Požadované řešení

Chtěli bychom už po třetí reklamaci vrátit peníze, protože už jsme hodně naštvaní tímto výše popsaným zbůsobem, řešení reklamace a důvod, proč muž pořizoval tuto kameru už minul v průběhu táhlých reklamací.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.9.2016 08:25, před 4 lety

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením soudního sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud by ani znalecký posudek ve prospěch spotřebitele prodávajícího nepřesvědčil, bude se muset spotřebitel svého práva domáhat soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2017 08:31, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.