Společnost


Petr Doskočil

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#12400Zamítnuta reklamace roštu z důvodu: "Co nás zrovna napadne..."

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 27 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
19.09.2016, před 4 lety

Petr Jurkovič

Znění stížnosti

Rošt po mnou praskul a zničil se polohovatelný systém na zvednutí noh a zlomily se dvě lamely.

Po kontaktování emailem a posílání fotografií, mi bylo řečeno, že ho musím poslat jinak reklamaci zamítají. Rošt jsem poslal s vyplněným reklamačním formulářem.
Bylo mi následně řečeno, že rošt neumějí opravit a nemůžou vyměnit a dále cituji: „Z důvodu, že zboží bylo zakoupeno před více než rokem, Vaše reklamace se v tuto chvíli zamítá.“
Ohradil jsem se, že záruka je 2 roky a nabídl jsem číslo účtu na vrácení peněz.

Obchod mi sdělil:
„Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.“
„Zavinění je na Vaší straně. Vzhledem k tomu, že jste stav roštu nechal dojít až do této fáze (nechal vypadnout šroub), reklamaci uznat nemůžeme.“
Dále mi obchod slíbil, že mi spolu s roštem pošle dvě nové lamely.

Znova jsem se ohradil a řekl, že jestli nejsou mi schopný rošt opravit úplně (včetně polohovacího systému noh), nejsou schopni mi poslat nový, tak ať mi vrátí peníze.
Obchod dále trvá na částečné opravě a odepírá mi moje práva psaná občanském zákoníku v platném znění v kapitole „Práva z vadného plnění“.


Produkt

Je to polohovatelný rošt s nosností do 130kg (já mám 80kg). Má dva polohovací systémy - jeden na zvenutí hlavy a druhý na zvednuté noh. Je zjevně vyroben, jak nejlevněji to jde, stál 1680Kč. Nicméně čekal jsem, že vydrží alespoň do konce záruky. Nejde demenontovat, takže je to nadrozměrná zásilka a přeprava je problematická, i kvůli tomu, že se to těžce balí.


Požadované řešení

Obchod mi sdělil, že mi nemůžou rošt úplně opravit a ani vyměnit, tak tedy žádám vrácení peněz.
A taky omluvu, že ze mě dělali hlupáka a odepírali mi má práva z naprosto vymyšlených důvodů.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.9.2016 12:06, před 4 lety

Zamítl-li prodávající reklamaci, která byla uplatněna po uplynutí 6 měsíců od převzetí věci ve smyslu § 2161 odst. 2 občanského zákoníku a spotřebitel se zamítnutím a uvedenými důvody nesouhlasí, je na spotřebiteli, aby prodávajícímu prokázal, že se jedná o závadu, na kterou se vztahuje záruka. V daném případě, že vady reklamovaného zboží jsou způsobeny okolnostmi, za které je plně odpovědný prodejce (tedy nekvalitním, nesprávným provedením výrobku, popřípadě použitím nekvalitních materiálů). Takovým spolehlivým důkazem bude posudek znalce z oboru.

Prokáže-li posudek znalce nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam znalců nalezne spotřebitel na stránkách www.justice.cz nebo na https://www.dtest.cz/soudni-znalci podle oboru a kraje a sám si zvolí dle svého uvážení osobu znalce. Rovněž lze kontaktovat ITC Zlín - Institut pro testování a certifikace (www.itczlin.cz). Ceny znaleckých posudků se mohou lišit, proto spotřebiteli doporučujeme kontaktovat více soudních znalců a poměřit cenové nabídky, za kterých jsou ochotni znalecký posudek vypracovat.

Pokud by ani znalecký posudek ve prospěch spotřebitele prodávajícího nepřesvědčil, bude se muset spotřebitel svého práva domáhat soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.2.2017 14:06, před 3 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován, bohužel však dosud neprojevil zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.