Společnost


Meteor Motor Tech CR, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#124383x stejná reklamace nemám zboží ani peníze

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 24 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.09.2016, před rokem

Václav Martínek

Znění stížnosti

Dobrý den,
snažím se vyreklamovat čtyřkolku za 490 tis. 3x stejná závada kterou i uznali a opravili mi jí na potřetí a nyní chctějí po mě za opravu peníze.
Celou věc jsem opravdu dobře fotodokumentoval i natáčel chování prodejce.
http://rzr1000.cz/
můžete se kouknout a pokud by jste měli nějakou radu navíc budu jedině rád!


Produkt

3x stejná závada


Požadované řešení

oprava kterou chtějí uhradit po mě... všechny dokumenty od advokátů vše mám uchované a zdokumentované!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.10.2016 16:17, před rokem

Nárok na odstoupení od smlouvy vzniká v případě, není-li možné věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3388/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-z-duvodu-opakovani-vady-ci-pro-vetsi-pocet-vad). O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Není přitom podstatné, jak byla vada odstraňována. Rozhodující jsou stejné projevy vady ve vlastnostech věci.

V případě, že prodávající reklamaci zamítá, musí zamítnutí nejen písemně odůvodnit, ale reklamovaný výrobek také vrátit spotřebiteli ve stavu, v jakém jej převzal. Bez souhlasu spotřebitele tedy není oprávněn provádět jakoukoliv opravu. Pokud tak učiní, může spotřebitel žádat uvedení věci do stavu před opravou.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud se vada projeví v prvních šesti měsících od převzetí zboží, znamená to, že v případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že zboží vadné nebylo. Jedná se tedy o otočení důkazního břemene (§ 2161 odst. 2 občanského zákoníku).

Podle § 19 zákona o ochraně spotřebitele má prodávající povinnost přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.

Pokud prodávající nepřijme reklamaci, dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že prodávající porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Reakce společnosti

Publikováno
1.12.2016 11:10, před rokem

Reklamace byla vyřešena dohodou


Václav Martínek

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.12.2016 14:14, před rokem

REKLAMACE POLARIS RZR 1000 BYLA VYŘEŠENA PO VZÁJEMNÉ DOHODĚ S FIRMOU METEOR MOTOR TECH, S.R.O., ZASTUPUJÍCÍ ZNAČKU POLARIS NA ČESKÉM TRHU