Společnost


A & P production s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#12453Nevrácení peněz za nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 23 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.09.2016, před 4 lety

Zdeněk Složil

Znění stížnosti

8.7.2016 jsem v e-shopu podal objednávku na navigační DVD - potvrzena, přijata pod č.16704
11.7. uhrazena proforma faktura na částku 3089 Kč
provedeno několik telefonických a následně e-mailových urgencí dodání zboží, které přesto nebylo dodáno
9.8.2016 provedeno storno objednávky a požádáno o vrácení peněz
dodnes k vrácení nedošlo


Produkt

Navigační DVD Ford - Evropa 2016(aktualizace map pro navigační systém Travelpilot NX)


Požadované řešení

vrácení peněz na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.9.2016 08:26, před 4 lety

Pokud se společnost dohodla se spotřebitelem na vrácení zaplacené finanční částky za zboží, uplatní se obecná úprava odstoupení od smlouvy dle § 2001 a následující. Platí, že smlouva se ruší od počátku a strany zrušené smlouvy si mají vrátit, co si navzájem plnily dle pravidel o vydání bezdůvodného obohacení (§ 2993).

Občanský zákoník stanoví, že se tak musí stát bez zbytečného odkladu, ale konkrétní lhůtu neupravuje a ani se jednotně upravit nedá. Není-li lhůta stanovena, je nutné podnikatele k vrácení vyzvat a určit mu přiměřenou lhůtu, termín, do kdy má plnění vrátit. Nedodrží-li jej, bude mít spotřebitel vedle práva na vrácení kupní ceny i právo na zákonný úrok z prodlení.

Výzvu s uplatněním práva na vydání neoprávněně získané hodnoty je nutné adresovat a doručit tomu, kdo ji získal a drží. Písemná podoba není povinná, ale pro lepší důkazní pozici ji doporučujeme, nejlépe doporučeně s dodejkou. Výzva v tomto případě sehrává dvojí roli. Jednak plní funkci oznámení, že k obohacení na úkor jiného došlo a dále v souladu se zákonem určí splatnost, tj. okamžik, kdy se může spotřebitel svého nároku domáhat u soudu.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.2.2017 14:00, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.