Společnost


BEZVASPORT s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#12507Reklamace bot

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 24 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.09.2016, před 5 lety

Pavel Kuranda

Znění stížnosti

Dne 19.5.2016 jsem zakoupil u společnosti BEZVASPORT, s.r.o. outdoorovou pánskou obuv Gelert Ottawa. Boty jsem používal od začátku července 2016 do začátku srpna 2016 a to pouze na cestu z domova do zaměstnání a zpět, tj. cca 3 hodiny denně. O to víc mě překvapilo, když jsem zjistil, že pata je propadlá a podrážka díky tomu popraskaná u obou bot. 16.8.2016 jsem zboží zaslal obchodníkovi k reklamaci. Reklamace byla navrácena jako neoprávněná, zároveň i se znaleckým posudkem č.151/907/2016 Ing. Jana Klimeše kde uvádí " Reklamované vady nejsou způsobeny nekvalitním materiálem nebo pochybením při výrobě obuvi. Jedná se o mechanické poškození a běžné opotřebení ze strany spotřebitele." Nechápu co bych musel s obuví provádět, aby mohlo dojít během měsíce používání k propadnutí celé paty a prasknutí podrážek, nemyslím, že by se zde jednalo o běžné opotřebení.

Poněkud mě trochu zarazil i fakt, že si společnost nechává provádět znalecký posudek u zboží s prodejní cenou 639,-Kč, když podobné posudky běžně stojí i dvakrát tolik než byla cena výrobku. Navíc je v posudku uvedeno, že se nesmí rozmnožovat nebo reprodukovat v žádné formě bez písemného souhlasu znalce. Copak si za tím co pan znalec Ing. Klimeš posoudil nestojí, když se obává zveřejnění?


Produkt

183284 Outdoorové boty pánské Gelert Ottawa, Brown, 11


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.9.2016 11:42, před 5 lety

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Přičemž se má dle 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, věc byla vadná již při převzetí. V případě soudní pře by tak obchodník musel prokázat, že zboží vadné nebylo. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Prodejce má právo zamítnout reklamaci, a to z důvodů, jež jsou uvedeny v ustanovení § 2167 a § 2170 občanského zákoníku. Jedním z těchto důvodů může být i to, že si kupující reklamovanou vadu na věci sám způsobil, tj. mechanické poškození. Pokud to ovšem prodejce tvrdí, měl by se s tím v odůvodnění zamítnutí reklamace vypořádat. Pokud prodávající zamítl reklamaci s odůvodněním, že vada byla způsobena intenzivním užíváním, je reklamaci možné rozporovat s odůvodněním, že se nejedná o spravedlivě očekávané opotřebení např. ve vztahu k ceně, materiálu bot, délce užívání. Na obvyklé opotřebení věci se záruka nevztahuje podle § 2167 občanského zákoníku.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci. Rovněž lze kontaktovat ITC Zlín - Institut pro testování a certifikace (www.itczlin.cz).

Pokud by ani znalecký posudek ve prospěch spotřebitele prodávajícího nepřesvědčil, bude se muset spotřebitel svého práva domáhat soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.2.2017 20:14, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.