Společnost


1-2Umobil s.r.o.

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#12508Nereagují na reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 24 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.09.2016, před 4 lety

Petra Krámková

Znění stížnosti

U společnosti jsem zakoupila mobilní telefon, který jsem kvůli několika chybám (zřejmě softwarovým) reklamovala v reklamační lhůtě 2 roky. Závada se neprojevila a reklamace nebyla uznána, ale telefon se mi vrátil s poškozeným zadním krytem - prasklým z boku telefonu. Všimla jsem si toho po návratu domů a tento problém jsem prodejci ihned oznámila e-mailem, obratem mi přišla odpověď s omluvou a příslibem, že co nejdříve objednají náhradní kryt. Toto se stalo v únoru 2016. Od té doby jsem napsala několik e-mailů s dotazem a nesčetněkrát do prodejny telefonovala, většinou telefon nezvedli. Když zvedli, nechali si popsat situaci a přislíbili, že to urychleně vyřeší. Nic se nestalo. Dojela jsem do prodejny osobně zeptat se, co je za problém. Mladík, údajně brigádník, mi sdělil, že o reklamacích nic neví a mám se obrátit na e-mail uvedený na webu. Opět jsem psala e-mail s žádostí o vysvětlení, naposledy cca v červenci, žádná reakce se už ale nikdy nedostavila. Nevím, co si o tom myslet.


Produkt

Mobilní telefon Nokia Lumia 820 bílé barvy.


Požadované řešení

Ráda bych dostala přislíbený náhradní kryt bílé barvy, který byl na mém telefonu v průběhu reklamace společností 1-2 mobil poškozen.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.9.2016 10:02, před 4 lety

V daném případě neuplatňuje spotřebitelka nárok v rámci reklamačního řízení, které bylo již ukončeno sdělením zamítavého stanoviska a předáním telefonu, nýbrž se jedná o uplatnění nároku spotřebitelky v rámci náhrady způsobené škody na převzaté věci. Zde nelze aplikovat ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele týkající se lhůty pro vyřizování reklamací.

Řešení této situace představuje § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který upravuje škodu na převzaté věci. V tomto případě prodejce převzal od spotřebitele věc k reklamaci a od té chvíle byl odpovědný za to, že s věcí bude nakládáno tak, aby na ni nedošlo ke škodě. Pro účely potvrzení stavu věci v okamžiku předání do reklamace je možné vycházet právě z předávacího protokolu od prodejce, kde by měl být právě stav věci popsán a jeho případné poškození uvedeno. Případně je možné použít i svědeckou výpověď či jakýkoli jiný způsob doložení stavu telefonu při předání. Tato odpovědnost jde z pohledu spotřebitele za prodejcem a náhradu škodu tak bude spotřebitel uplatňovat u něj, nikoli u servisu.

V tuto chvíli je tedy třeba u prodejce uplatnit žádost o náhradu škody na převzaté věci, přičemž následnou povinností prodejce je bud uvést věc do předešlého stavu (tedy opravit) anebo pokud to není možné či o to spotřebitel požádá, nahradit vzniklou škodu v penězích. Vyčíslit tuto škodu může spotřebitel vlastním odhadem (nejlépe odpovídající nákladům na opravu) s tím, že pokud by mezi spotřebitelem a prodejcem na této výši nevznikla shoda, lze nechat vypracovat znalecký posudek.

Doporučujeme trvat na náhradě škody. Spotřebitel může ještě před podáním žaloby k soudu naposledy vyzvat svého dlužníka, k dobrovolnému splnění. Předžalobní výzvu je žádoucí doručit druhé straně prokazatelným způsobem, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou. Ve znění výzvy uvést přiměřenou lhůtu k plnění. Poskytnutá lhůta však podle zákona nesmí být kratší než sedm dnů.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.2.2017 20:12, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.
V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.