Společnost


Smarty CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:20
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

37%
63%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#12521Poškozený iPhone 6 z neuznané reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 23 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
27.09.2016, před 3 lety

Simon Janda

Znění stížnosti

Dobrý den,

mám zakoupený telefon (Apple iPhone 6 - 64 GB) z prodejny IWant Praha 1 Můstek. Telefon byl zakoupen dne 14.12.2014, po 14 dnech reklamován, kvůli vadným pixelům a vyměněn kus za kus.
Nyní po roce a půl reklamován po druhé, kvůli zasekávání operačního sytému.
Reklamace mi uznána nebyla, jelikož v servisu neshledali žádnou chybu, ovšem telefon ze servisu přišel s poškrábanou zadní hranou krytu. Telefon byl po celou dobu v silikonovém krytu a i sám technik, který ho odemně přijímal řekl, že je jako nový.
V reklamačním protokolu mám tedy napsáno, že telefon má pouze drobné škrábanace na displayi (viditelné pouze na přímém slunci nebo hodně silném světle).

Když jsem se tedy v obchodě pří přijmání telefonu ohradil tím, že telefon škrábance neměl. Bylo mi řečeno, že telefon odpovídá svému stáří a stímto faktem se počítá a škrábance na displayi jsou jen jako psaný dodatek, který je navíc a je tedy kosmetickou závadou na telefonu a tato závadá se zapisuje do reklamačního protokolu.

Nyní telefon nepřijímám z reklamace a ani nepříjmu, dokavaď to prodejce nedá do pořádku.


Produkt

Apple iPhone 6 64GB gold (IMEI 356976068618645)


Požadované řešení

Náhrada škody, buď finanační nebo výměnou zadního krytu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.9.2016 06:23, před 3 lety

Řešení této situace představuje § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který upravuje škodu na převzaté věci. V tomto případě prodejce převzal od spotřebitele věc k reklamaci a od té chvíle byl odpovědný za to, že s věcí bude nakládáno tak, aby na ni nedošlo ke škodě. Pro účely potvrzení stavu věci v okamžiku předání do reklamace je možné vycházet právě z předávacího protokolu od prodejce, kde by měl být právě stav věci popsán a jeho případné poškození uvedeno. Případně je možné použít i svědeckou výpověď či jakýkoli jiný způsob doložení stavu telefonu při předání. Tato odpovědnost jde z pohledu spotřebitele za prodejcem a náhradu škodu tak bude spotřebitel uplatňovat u něj, nikoli u servisu.

V tuto chvíli je tedy třeba u prodejce uplatnit žádost o náhradu škody na převzaté věci, přičemž následnou povinností prodejce je bud uvést věc do předešlého stavu (tedy opravit) anebo pokud to není možné či o to spotřebitel požádá, nahradit vzniklou škodu v penězích. Vyčíslit tuto škodu může spotřebitel vlastním odhadem (nejlépe odpovídající nákladům na opravu) s tím, že pokud by mezi spotřebitelem a prodejcem na této výši nevznikla shoda, lze nechat vypracovat znalecký posudek.

Doporučujeme trvat na náhradě škody. Spotřebitel může ještě před podáním žaloby k soudu naposledy vyzvat svého dlužníka, k dobrovolnému splnění. Předžalobní výzvu je žádoucí doručit druhé straně prokazatelným způsobem, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou. Ve znění výzvy uvést přiměřenou lhůtu k plnění. Poskytnutá lhůta však podle zákona nesmí být kratší než sedm dnů.

Reakce společnosti

Publikováno
29.9.2016 16:17, před 3 lety

Dobrý den pane Jando,

Předem se omlouváme za vzniklé komplikace.
Samozřejmě máte pravdu. Vzhledem k tomu, že tato vada nebyla uvedena v reklamačním protokolu dohodli jsme se z autorizovaným servisním střediskem na výměně zařízení za bezvadné.
Již jste byl ohledně vyřízení touto formou informován naším pracovníkem z prodejny.
Věřím, že toto řešení uvítáte.

Děkuji a jsem s pozdravem

Weiserová Lenka
reklamační oddělení
Smarty CZ


Simon Janda

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.10.2016 13:17, před 3 lety

Dobrý den,

dne 13.10 byl telefon vyměněn za zcela nový.
Chci tedy tímto poděkovat dtestu a iWantu za vyřešení.

Děkuji,
Simon Janda

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.2.2017 21:18, před 3 lety

Vzhledem k výše uvedenému stížnost uzavíráme s dosažením dohody.