Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#12553Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 13 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.09.2016, před 4 lety

Marta Strnadová

Znění stížnosti

Dne 2,9,2016 jsem ve vaší pobočce v Jablonci n.N. reklamovala boty zakoupené tamtéž 31.12.2015 boty se trhaly v přední části i na stranách technik reklamaci zamítl s odůvodněním, že nebyla podána bez zbytečného odkladu.Neuznal ani moji námitku,že jsem na dovolené nemohla boty ani odložit ani reklamovat dříve.Reklamace má číslo 6267.


Produkt

č.zb.1771247 označení PHEEHAM RUN 3,0W1/15 M47938


Požadované řešení

Žádám výměnu nebo vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2016 17:55, před 4 lety

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na věci v době 24 měsíců od převzetí. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Rozhodl-li prodávající o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
17.10.2016 10:52, před 4 lety

Dobrý den,
jako spotřebitel máte povinnost reklamaci uplatnit při zjištění závad. V tomto případě tato povinnost byla porušena. Bohužel, jakékoliv překážky (dovolená) není důvodem podmínku nesplnit. Chápu, je to komplikované, ale zboží se musí přestat používat k jejímu účelu, aby se vada dále nerozvíjela.
Je mi jasné, že toto je odpověď, která vás neuspokojí, ale k veškerým reklamacím přistupujeme s důkladným posouzením.
Níže Vás informuji o možném dalším řešení.
Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:
Dojde-li mezi stranami kupujícího a prodávajícího ve smlouvě ke sporu, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Děkuji,
Váš Hervis Team.


Marta Strnadová

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.10.2016 18:48, před 4 lety

Opravdu nevím ,ráda bych znala radu dTestu

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.3.2017 08:22, před 3 lety

Český zákonodárce netransponoval do právního řádu čl. 5 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, který stanoví, že spotřebitel je povinen oznámit prodávajícímu uplatnění svých práv na zjednání nápravy při rozporu se smlouvou do dvou měsíců po zjištění tohoto rozporu. Spotřebitelka tedy není povinna uplatnit reklamaci bezprostředně poté, co vadu zjistila. I tak však není vhodné s uplatněním reklamace otálet, neboť zvětší-li se poškození věci, může být pak složité prokázat, že za vadu odpovídá prodávající.

Společnost již neprojevila zájem se k případu dále vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.