Společnost


MojeRC s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#12556Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.10.2016, před 4 lety

Jiří Prášek

Znění stížnosti

Koupil jsem hračku INTRUDER DRON. Používal jsem ji asi 5 krát během 2015. Na konci roku bez problému létala. Na jaře 2016 jsem zkoušel znovu a dron již nezvlétl. Domníval jsem se, že se jedná o problém s bateriemi. Kolega, který má stejného drona mi baterie odzkoušel na svém dronovi a byly v pořádku. Po dohodě s prodejnou jsem drona poslal do prodejny zpět na reklamaci. Moji reklamaci neuznali, že je motorek poškozen z důvodu poškození vrtulí, což není pravda. Viz http://servis.mojerc.cz/index.php?p=1&loginz=82961a9&passz=54fbb3
Navíc se k modelu dodávají náhradní vrtule a počítá se tedy s menším poškozením plastových vrtulí. Na videu níže, které je součástí odkazu http://www.mojerc.cz/rc-drony/dron-intruder-ufo-2-4ghz-s-kamerou.html?gclid=CInfhe2Suc8CFSsW0wodxtIMyA je vidět, že prodavač nabádá k tomu aby zákazník model příliš nešetřil. Rozhodně jsem se ale takto k modelu nechoval a jedná se o běžné opotřebení používáním.

Reakce prodejny:
Dobrý den,
Pokoušel jsem se Vám neúspěšně dovolat. Stejnosměrný motor při svém běhu podléhá opotřebení-obrušují se uhlíky o komutátor. Na vrtulích je zřejmé, že dron není bez havárie a pokud je motor bržděn-osekané vrtule, neúměrně v něm vzrůstá proud, který může uhlíky upálit, či spálit vinutí. Z těchto relevantních důvodů nemůže být reklamace uznána.
S pozdravem Moje RC.


Produkt

http://www.mojerc.cz/rc-drony/dron-intruder-ufo-2-4ghz-s-kamerou.html?gclid=CInfhe2Suc8CFSsW0wodxtIMyA


Požadované řešení

Uznání reklamace.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.10.2016 16:54, před 4 lety

Prodávající má ze zákona o ochraně spotřebitele povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a o způsobu použití a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití. Pokud se nejedná o zřejmou nebo obecně známou skutečnost, je prodávající povinen poskytnout tyto informace spotřebiteli srozumitelně v písemném návodu. V případě porušení výše zmíněné zákonné povinnosti může být prodávajícímu udělena pokuta za správní delikt až do výše 1 000 000,- Kč. Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že prodávající porušil svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více ohledně podání podnětu je možné vyhledat na následujícím webovém odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud prodávající spotřebitele o způsobu použití věci řádně neinformoval, je odpovědný za poškození, které vzniklo v důsledku nesprávného použití věci. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 3620/2008 se za vadu na věci považuje také poškození, ke kterému došlo v souvislosti s nesplněním informační povinnosti ze strany prodávajícího dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
17.10.2016 14:31, před 4 lety

Dobrý den
Prvně k videu na které se zákazník odkazuje. Zákazník uvádí, že "prodavač nabádá k tomu aby zákazník model příliš nešetřil". To je klamavá informace. Nic podobného ve videu není uvedeno. Navíc ve videu prodavač přímo zmiňuje, že narážením vrtulí, může dojít k poškození modelu. To tedy znamená, že byl s tímto rizikem zákazník skrze prezentační video seznámen.
V návodu k obsluze je také uvedeno, že s modelem se nemá bourat ani jinak přetěžovat motory.
Zákazník nepopírá že model byl bourán a stopy po těchto nárazech jsou na modelu zřejmé i bez posudku soudního znalce.
Bohužel žádný model na trhu není nerozbitný a při nehodách může dojít k jeho poškození. Není možné, abychom nesli odpovědnost, za poškození modelu vzniklá během jeho používání. Vzhledem k tomu, že vada vznikla během používání a nejedná se tedy o výrobní vadu, nebylo proto možné závadu uznat jako záruční.
Děkujeme za pochopení
S pozdravem MojeRC

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.10.2016 16:59, před 4 lety

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost na vývoj případu reagovat.


Jiří Prášek

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.11.2016 21:52, před 4 lety

Dobrý den,

děkuji dTESTu za zprostředkování a taky MojeRC za profesionální přístup, kdy jsme došli ke kompromisnímu řešení tohoto případu. S pozdravem Prášek

Reakce společnosti

Publikováno
8.11.2016 23:07, před 4 lety

Také děkujeme za spolupráci a věříme že budete nadále spokojen.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.11.2016 08:30, před 4 lety

Jelikož strany sporu dospěly ke smírnému řešení, stížnost uzavíráme.


Jiří Prášek

Uzavření stížnosti

Publikováno
9.11.2016 08:30, před 4 lety

Hodnocení: