Společnost


EXIM TOURS a.s.

Počet nahlášených stížností:108
Z toho za letošní rok:22
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#12575Zamítnutí stížnosti - neoprávněně nízký kurz, prodej 5* hotelu, který měl 4*

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 17 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.10.2016, před 3 lety

Lukáš Panuška

Znění stížnosti

Dobrý den,

U ck Eximtours jsem reklamoval zájezd, kde jsme si s přítelkyní zaplatitli potápění. Mělo být v českém jazyce - nebylo! Ale při platbě nám delegát účtoval 19Kč/Eur, jelikož jsme již neměli dostatek Eur a nejdou zde koupit (Což samozřejmě moc dobře vědí) Byli jsme tímto způsobem okradeni o cca 100Eur. Když jsme řekli, že nezaplatíme, bylo nám vyhrožováno, že pokud nezaplatíme, tak neodletíme. Máme i zvukový záznam, jelikož tento delagát okrádal všechny v hotelu a mnoho lidí si na něj stěžovalo.
Při reklamaci hotelu, kde jsme dostali hotel jako 5* a také v této kategorii jsme si vybírali jsme na místě zjistili, že má hotel hvězdy jen 4. Protože jeho úroveň byla opravdu mizerná.

Po sepsání reklamace nám bylo sděleno, že máme smůlu, že delegát je výborný a že nám předkládal kurzovní lístek. Toto však není pravda a reklamaci nám neuznávají v žádném rozsahu. Měli jsme reklamaci udělat na místě, tu jsme však udělali a ani to nepomohlo.


Děkuji za pomoc,
s pozdravem,
Lukáš Panuška


Požadované řešení

Finanční kompenzace


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.10.2016 13:46, před 3 lety

Pořadatel zájezdu má dle § 2525 občanského zákoníku povinnost vydat spotřebiteli při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření potvrzení o zájezdu, které musí být vydáno v písemné formě. V tomto potvrzení musí být dle § 2527 odst. 1 písm. b) a c) občanského zákoníku vymezení všech služeb cestovního ruchu zahrnutých do ceny zájezdu a údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny.

Pokud by pořadatel spotřebitele o poplatku za službu (potápění) neinformoval v potvrzení o zájezdu a tato služba byla zahrnuta do zájezdu, porušil tím svou zákonnou povinnost a spotřebitel by mohl žádat náhradu škody (v tomto případě částku, kterou uhradil za zmíněný poplatek). Pokud se nejednalo o službu zahrnutou do zájezdu, je nutné reklamaci uplatnit přímo u poskytovatele této služby (např. u provozovatele hotelu).

Neměl-li hotel inzerovanou kvalitu, jedná se o vadu zájezdu. V takovém případě by mohl spotřebitel žádat slevu z ceny zájezdu ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Vady zájezdu doporučujeme reklamovat ihned na místě (např. u delegáta nebo jiné k tomu určené osoby) a nechat si tuto reklamaci písemně potvrdit. Nevytkne-li spotřebitel vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu.

Pokud pořadatel zájezdu porušil některou ze svých povinností, může spotřebitel také požadovat náhradu škody na majetku a také náhradu újmy za narušení dovolené. Pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese www.dtest.cz/clanek-5233/na-co-nezapomenout-pri-reklamaci-zajezdu nebo na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.

Pokud společnost bude trvat na zamítnuté reklamaci, bude nutné domáhat se svého práva soudní cestou, případně se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.2.2017 20:35, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.