Společnost


KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#12640Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 2 dny 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
07.10.2016, před 4 lety

Pavla Makešová

Znění stížnosti

Koupili jsme zájezd od Kovotouru do řecké Kefalonie do přístavního města Poros přes CA Invia.Podotýkám, že zájezd byl svatební cestou!!Po příletu jsme byli proti naší vůli odvezeni do vsi Lourdata na druhé straně ostrova s tvrzením delegátky, že zde budeme pouze 1noc a budeme přesunuti do zaplaceného hotelu(1.lež). Ubytováni v Lourdatě neodpovídalo zaplacené úrovni ubytování, byli jsme bez snídaní (delegátka řekla, že tam někde jsou, ale nemá smysl na ně chodit), které jsme si zaplatili.Druhý den sdělila, že zde budeme celý pobyt, odmítli jsme a požadovali okamžité řešení situace, delegátka odmítla cokoli podniknout, volali jsme na CK, ti se neustále jen vymlouvali, tvrdili, že náhradní ubytování v městě Poros nebylo možné zajistit(2.lež), a jediné co nabídli, byla kompenzace v podobě zapůjčení auta nebo poskytnutí 1 zájezdu, což kompenzace rozhodně není! V Lourdatě neodpovídal typ ubytování, stravování, vzdálenost od moře, vybavení letoviska a hlavně samotná lokalita!Studia(nikoli hotel)byla neuklizená, chybělo ložní povlečení, nefungovala klimatizace a TV.Vzhledem k vzniklým skutečnostem jsme byli NUCENI zajistit si ubytování v Porosu sami.Delegátka zajistila aslespoň transfer, byť s podmínkou, že podepíšeme dokument, že CK vrátí část (necelých 2500,- na osobu z ceny zájezdu) a my nebudeme dál nic požadovat.Nejprve jsme souhlasili, ale nakonec jsme tento nátlakový dokument odmítli podepsat.Ubytování, které jsme byli nuceni si najít jsme si také museli sami zaplatit, ocitli jsme se bez finanční hotovosti a museli za nemalý poplatek vybrat další peníze. Okamžitě jsme podali reklamaci, ve které jsme uvedli všechny nedostatky i stížnost na chování delegátky.Po návratu z dovolené jsme reklamaci dál řešili a z CK přišlo vyjádření, ve kterém zamítli všechny naše stížnosti s tím, že je nebylo možné prokázat (byť jsme dodali fotodokumentaci, kontakty na svědky a všechny dokumenty) a že delegátka nepotvrdila nic z toho, na co si stěžujeme, což se dalo předvídat, že bude na straně svého zaměstnavatele a nebude si přeci pod sebou podřezávat větev!O tom, zda kontaktovali svědky, uvedené v reklamaci a kteří by situaci potvrdili, se CK nevyjádřila.CK operuje pouze s tvrzením delegátky, max. produktového oddělení, které zná lokalitu tak akorát z katalogu. Nehledě na to, že si protiřečí tvrzením, že"CK byla ze strany zahraničního partnera o změně ubytovacího zařízení informována ve stejném okamžiku jako delegátka v destinaci, tedy v den příletu" a "studia byla dle vyjádření delegátky připravena na Váš příjezd". Jak to koneckonců mohla vědět, když s námi nejela a opustila nás na letišti? Nicméně ve své reakci dál nabízí výše zmíněnou kompenzaci jako v nátlakovém dokumentu + slevu na další zájezd=naprostá nehoráznost. Navíc jako odůvodnění toho, že jsme byli ubytování ve zcela odlišné lokalitě, uvádí, že bylo, cituji:"prioritou zajistit náhradní ubytování z nabídky ubytovacích kapacit zahraničního partnera", takže je pro CK důležitější hrát si do kapsy s partnerem, než zajistit to, co slibuje v nabídce?!Pochopím, že se může stát, že jsou ubytovací kapacity plné (což tento případ nebyl, byť to CK tvrdí, ale majitel hotelu tvrdí něco jiného), a tak jsou klienti ubytování v jiném zařízení, ale nepochopím, jak si může CK dovolit odvést nás do úplně jiného místa a navíc neposkytnout alespoň stejnou kvalitu ubytování. Navíc CK tvrdí, že jsme "se rozhodli nevyužít nabízeného ubytování a zajistit si jej individuálně" a tím se vzdává odpovědnosti, ale v právech klienta je také uvedeno, že pokud CK odmítá zjednat nápravu a pokud její nabídka neodpovídá tomu, co slíbila (zde např. jiná lokalita a kvalita ubytování), může si klient náhradu zajistit sám a CK je povinna proplatit výdaje- upozorňuji, že námi vyhledané ubytování nebylo žádný luxus, ale byli jsme alepsoň v místě, kde jsme chtěli být. Jednání této CK mi přijde naprosto nehorázné, podvodné a lživé, stejně jako jednání-nejednání delegátky.CK nám způsobila obrovskou citovou újmu nejen tím, jak zpackala naši svatební cestu, ale i svým přístupem a jednáním.Jsme naprosto bezradní a nevíme, jak máme dále postupovat, na co máme právo, jak se bránit, protože se chceme bránit, všemi prostředky.Mnohokrát děkuji za Vaše vyjádření.


Produkt

Kovotour plus s.r.o.


Požadované řešení

Chceme uhradit vynaložené náklady navíc (ubytování, snídaně, výběr z bankomatu navíc, uhrazení provolaných minut v souvislosti s řešením situace), poskytnutí všech nárokovatelných slev (lokalita, typ hotelu, stravy, vzdálenost od pláže, špatné služby delegáta, neuklizený pokoj - studio) a uhrazení náhrady za ztrátu radosti z dovolené.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.10.2016 16:00, před 4 lety

Neměl-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel spotřebitelku ujistil nebo které spotřebitelka vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekávala, měl pořadatel zajistit nápravu, pokud by si nevyžádala neúměrné náklady. Nezjednal-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitelka určila, může si spotřebitelka zjednat nápravu sama a pořadatel jí nahradí účelně vynaložené náklady.

Měl-li zájezd vady a vytkla-li je spotřebitelka bez zbytečného odkladu, má spotřebitelka dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vad. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkla-li spotřebitelka vady zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud jí právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že spotřebitelka své právo neuplatnila ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Z popisu stížnosti však vyplývá, že spotřebitelka zájezd reklamovala včas.

Pokud pořadatel zájezdu porušil některou ze svých povinností, může spotřebitelka také požadovat náhradu škody na majetku a také náhradu újmy za narušení dovolené. Pořadatel odpovídá spotřebitelce za splnění povinností ze smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese www.dtest.cz/clanek-5233/na-co-nezapomenout-pri-reklamaci-zajezdu nebo na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.

Pokud společnost bude trvat na zamítnuté reklamaci, bude nutné domáhat se svého práva soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka se může tedy také obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.3.2017 16:27, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.