Společnost


ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD

Počet nahlášených stížností:73
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

46%
54%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#12681Agresivní praktiky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 18 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.10.2016, před 4 lety

Radka Andrušíková

Znění stížnosti

Objednala jsem si minci za zvýhodněnou cenu a do 10 dnů objednala. Na dobírku přišel balíček zdarma, ale uvnitř byly mince 2, krabička a hodinky jako dárek a samozřejmě faktura na částku 1400 Kč. Jelikož se stejně stalo i mému známému s naprosto stejnou mincí, brala jsem to jako agresivní praktiky obchodování a nereagovala jsem. Nyní mi vyhrožuje firma Alektum soudem a vyžaduje částku 2400 Kč k úhradě. Bohužel se tím tedy musím zabývat a na vlastní náklady a čas zásilku vracím Č.M.O. Považuji tím tuto situaci za vyřešenou u obou firem. Mohu se bránit víc?


Produkt

mince Svatováclavská koruna


Požadované řešení

Zásilku vracím celou a tím požaduji ukončení jakýchkoli finančních požadavků na mou osobu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.10.2016 08:23, před 4 lety

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani ho o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla uzavřena a bylo již ze strany společnosti plněno.

Pokud bylo smluvně ujednáno opakované zasílání zboží, má spotřebitel právo (v souladu s ustanovením občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných distančním způsobem) odstoupit od každé jednotlivé zásilky ve 14 ti denní lhůtě. Zcela zrušit opakované zasílání je pak možné způsobem ujednaným ve smlouvě či obchodních podmínkách.

V případě podezření na klamavé obchodní praktiky (agresivní obchodní praktiky) lze podat podnět k prošetření České obchodní inspekci. Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Společnost sama uvádí, že ji lze kontaktovat na telefonním čísle 725 698 998/377 150 060 od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin nebo na emailové adrese servis@mincovni-obchod.cz.

Spotřebitel by mohl rovněž písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinna to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitelky nakládat s jejími osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3455/zadost-o-odstraneni-osobnich-udaju-z-databaze.

Reakce společnosti

Publikováno
11.10.2016 09:32, před 4 lety

Vážená paní Andrušíková,

chceme Vás upozornit na Vámi zde nesprávně úváděné informace.

Zboží s fakturou č. 001 Vám bylo odesláno (25.5.2016) na základě Vaší písemné objednávky kompletace kolekce ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY s možností čerpaní první ražby za zvýhodněnou cenu.

Kopie objednávky je u nás archivována.

Zboží bylo odesláno jako doporučený balík oproti podpisu, nikoliv dobírkou.

V zásilce máte přiložené obchodní podmínky a informace o dalšich možnostech konaní se zásilkou (úhrada, zpětná zásilka, částečná úhrada apod.) a kontaktní údaje (telefon, email, korespondenční adresa ) pro případné dotazy a přání.

Chceme upozornit také na naše 3 písemná vyrozumění na které jste bohužel nereflektovala.

Z tohoto důvodu byla záležitost 31.8.2016 předána inkasní společnosti.

Aby bylo možné záležitost vyřešit ke spokojenosti obou stran, je nutné aby zákazník s námi komunikoval.

To se bohužel do dnešního dne nestalo.

Tím to Vás zdvořile žádáme o kontakt naší společnosti.

Děkujeme za pochopení

Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle 725 698 998/377 150 060 od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin nebo na emailové adrese servis@mincovni-obchod.cz.

S pozdravem a přáním pěkného dne

zákaznický servis ČMO

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2016 09:06, před 4 lety

Spotřebitelka má možnost na vývoj případu reagovat, případně jej uzavřít.


Radka Andrušíková

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.11.2016 21:17, před 4 lety

Mincovnímu obchodu jsem zaslala vše zpátky, ale prý je již pozdě, u nich žádná pohledávka na mou osobu není, je uhrazena vymahač. firmou. Případ je ukončen mojí rezignací. Nevím, jak by vše probíhalo, kdybych nezaplatila firmě vymáhající dluhy. Nemám ani víc peněz ani chuť to zkoušet, proto jsem zaplatila a mám tzv. pokoj. Bohužel mě to stálo 1700 Kč. Očekávám tedy, že mi zboží vrátí mincovní obchod zpět, ale zatím se tak nestalo. A mají pravdu, balíček mi došel proti podpisu. Protože kdyby mi došel na dobírku, tak bych hned věděla, že je něco špatně z jejich strany a balíček nechtěla. Takhle ho mnozí z nás, včetně mě, donesou domů a mají starosti. Určitě bude reakce typu měla jste možnost ho vrátit, ale jsme zase u obtěžování a nekalých praktik. A slovo následná dodávka mince chápe mincovní obchod jako společná zásilka. Zkrátka už nikdy si u nich neobjednám, ač jsme tomu v rodině nakloněni byli. A požaduji vyjmutí z jejich databáze. Děkuji. Andrušíková Radka

Reakce společnosti

Publikováno
29.11.2016 11:20, před 4 lety

Vážená paní Andrušíková,

Vámi zaplacené zboží obdržíte v příštích několika dnech.

Dali jsme pokyn, aby Vám nadále nebyly zasílány žádné nové reklamní nabídky a Vaše zákaznické číslo bylo zablokováno.

Mějte prosím pochopení, že všechny dodávky reklamních nabídek, které se nacházejí již v tiskárně nebo jsou v oběhu nemůžeme zastavit jen pro jednoho zákazníka. Může se tedy stát, že obdržíte ještě některou z našich aktuálních nabídek v období 6-8 týdnů.

Vymazání Vaší adresy však není možné, neboť jsme ze zákona povinni při elektronickém zpracování dat uchovávat dokumentaci objednávek a jejich vyúčtování pro případnou kontrolu finančního úřadu.

Vaše údaje nebou nadále využívány pro komerční účely.

Děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení ČMO


Radka Andrušíková

Uzavření stížnosti

Publikováno
29.11.2016 12:10, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Kauza je uzavřena, přistoupila jsem na jejich řešení o které usilovali již od začátku. Pokud bych nezaplatila, tak nevím. Lidé ze společnosti se mnou mluvili s trpělivostí, ale neoblomností. Od D testu jsem se dozvěděla obecně, ale ne konkrétně na můj případ, takže jsem v tom zas byla sama a musela jsem se rozhodnout dle svých možností. Přesto děkuji, že jsem se na této stránce mohla vyjádřit k danému problému. Kolonky s hodnocením nenabízí všechny možnosti. Jak píši, případ je vyřešen, ale spokojenost není ani částečně.