Společnost


Petr Doskočil

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#12694Reklamace matrace a roštu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 11 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.10.2016, před 3 lety

Jitka Pryglová

Znění stížnosti

Dobrý den,v červnu tohoto roku jsem si u firmy SUPERMOBEL objednala postel +matraci s roštem,29.8.2016 jsem jí reklamovala ,protože rošt se rozpadl a na matraci se nedalo spát, protože se sleží asi tak na 2 centimetry. Zabalili jsme jí a na vlastní náklady poslali zpět.Ze supermobel nám ani nezavolali a poslali zpět na mojí adresu ,že matrace došla poškozená a špinavá a že rošt je nepoškozený.Je fakt, že na matraci byli vytrhané nitky ,ale to už bylo od používání ,když se na ní spalo. Asi došlo k pochybení i u dopravce ,který obal na matraci nechtěně roztrhl a zašpinil.Já jsem ,ale reklamovala vnitřek matrace a rozbitý rošt.
Tudíž jsem zboží poslala opět na zpátek ,protože po několika emailech mi paní napsala ,že zboží nemůže být vyreklamováno ,protože jsme ho neposlali.Dne 11.10.2016mi byla reklamace ze stejných důvodů zamítnuta.


Produkt

Vyvýšená postelJoana+Pěnová matrace Comfort14cm, 160X200CM(MAD-16JO-MR/6-12-698-751)+ROŠT160X200CM


Požadované řešení

Do postele jsme již museli pořídit nový rošt i matraci ,aby měla dcera kde spát ,tak bych požadovala vrácení částky za zboží a za dopravu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.10.2016 15:31, před 3 lety

Práva z vadného plnění není možné uplatnit, pokud spotřebitelka vadu způsobila sama. Za tokovou vadu by prodávající neodpovídal. Prodávající ale odpovídá za ostatní vady, které s výše uvedenou nesouvisejí. Reklamovala-li spotřebitelka jinou vadu než tu, kterou způsobila, má prodávající povinnost se s ní vypořádat.

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k vytýkané vadě a k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Prodávající je povinen spotřebitelce vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitelka reklamaci uplatnila, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitelka požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud prodávající toto potvrzení nevydá, porušil tím svou zákonnou povinnost dle § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Za takové jednání může být společnosti udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.2.2017 20:06, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.