Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:402
Z toho za letošní rok:28
Stále v řešení:16
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

47%
53%
Toto skore je založeno na 162 stížnostech.

#12734Neuznaná reklamace ( skryté vady)

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

25 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
14.10.2016, před 4 lety

Ester Bicencová

Znění stížnosti

16.6.2016 jsem zakoupil ojetý vůz Mitsubishi Outlander 2.2.
DI-D v bazaru AAA Praha za 314999,-Kč. Počáteční stav 151900 km v době
reklamace 155125 km. Po 3 měsících byla zjištěná závažná porucha motoru,
vadné olejové čerpadlo, totální opotřebení ozubených kol od klikové hřídele v autorizovaném servisu Mitsubishi v Příbrami. ( po studeném startu vyskočí hláška nízkého tlaku oleje. Motor má rachtavý zvuk- při volnoběhu, po zvýšení otáček na 1500 zvuk zmizí a kontrolka zhasne). Odhadovaná cena opravy 100 000,-Kč! Vzhledem k tomu, že se vada objevila do půl roku od koupě má se dle občanského zákoníku, že za vadu, odpovídá prodejce a je zřejmé, že vada musela být již v době prodeje. Tudíž jsem podal reklamaci 16.9.2016, kde jsem požadoval slevu z kupní ceny na úhradu odhadovaných nákladů na opravu.
Zamítavá odpověď z křesla kanceláře zněla stejně, tak jak ve většině jejich případů ..."Kupující byl při koupi seznámen se stavem vozu a s tímto souhlasil.Předmětem reklamace není vada, za níž prodávající odpovídá,a proto prodávající reklamaci zamítá a to s odkazem na Protokol o zkušební jízdě a předání vozidla, kde byl kupující na nevyhovující technický stav automobilu upozorněn."
Navzdory tomu, do jaké kategorie je vozidlo prodejcem řazeno, musí vykazovat takové vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly a vady musejí být v protokolu výslovně uvedeny. V předávacím protokolu je sice zaškrtnuto (tak jako u všeho ostatního), že motor je opotřebovaný, ale není nikde poznámka,že je nutná výměna (takže mi bylo zatajeno, že vůz má vadný motor - ve špatném stavu bych automobil nekupoval). Tudíž auto neplní daný účel.
Prodejce se nemůže pouhým obecným ustanovením v protokolu o špatném
technickém stavu vozu zbavit odpovědnosti za skryté vady.Pokud prodejce o
závadě věděl,zanedbal tak svou informační povinnost a dopustil se klamavého jednání. V mém případě nebyla reklamace řádně vyřízena, jelikož prodejce neuznal svou odpovědnost za skrytou vadu prodaného zboží.Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažuji za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně vyžadují prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.


Produkt

Mitsubishi, model Outlander, VIN JMBXJCW1WBF011083


Požadované řešení

Žádám o slevu z kupní ceny na úhradu odhadovaných nákladů na opravu a to v celkové výši 100.000,-Kč. Nejraději bych od kupní smlouvy odstoupil, pokud by to bylo možné.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.10.2016 09:20, před 4 lety

Při koupi ojetého vozidla platí (stejně jako u kterékoli použité věci), že spotřebitel nemůže reklamovat zboží pro vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím podle § 2167 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ale i v tomto případě musí vozidlo vykazovat takové vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly. Sjednané vlastnosti by měly být zaneseny ve smlouvě.

Pro tento případ bude rozhodující, co konkrétně má spotřebitel uvedeno v převzatých smluvních dokumentech k nákupu vozu. Ze strany spotřebitele by byla možná argumentace, že prodávající neupozornil spotřebitele na všechny vady vozidla, že se tedy jedná o skryté vady, jež má právo reklamovat. U ojetých automobilů hraje velkou roli při posuzování odpovědnosti za vady obsah smlouvy. Prodávající totiž neodpovídá za vady, na které kupujícího před uzavřením smlouvy prokazatelně upozornil. Také se záruka nevztahuje na vady, které odpovídají opotřebení automobilu vzhledem k jeho stáří či míře používání předchozím majitelem.

Jak k vadě došlo by v případě sporu musel prokázat soudní znalec, je vhodné uschovávat si maximum podkladů pro případné dokazování předchozího stavu vozidla.

Lhůta prvních 6 měsíců od převzetí věci je pro spotřebitele příznivější v tom ohledu, že zákon předpokládá, že v případě výskytu vady, byla vada na věci již při jejím převzetí, dle § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a prodávající za ní tedy odpovídá, neprokáže-li opak.

Při uplatnění reklamace použité věci může spotřebitel žádat odstranění vady opravou. Není-li to však možné, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit. Místo těchto uvedených způsobů nápravy může spotřebitel také požadovat přiměřenou slevu.

Pokud by došlo k situaci, že autobazar reklamaci zamítne jako neoprávněnou, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Reakce společnosti

Publikováno
27.10.2016 16:31, před 4 lety

Vážená paní Bicencová,
Vaši záležitost jsem prověřila s kolegy z reklamačního oddělení. Ve Vašem případě se jedná o vadu, která vychází z předchozího užívání a opotřebení vozidla. Vada na vozidle v době prodeje nebyla a vznikla až po ujetí cca 4tis. kilometrů. Za uvedenou vadu tak společnost nenese žádnou odpovědnost.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Ester Bicencová

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.10.2016 14:18, před 4 lety

Aniž by auto upozornilo na nějakou závadu motoru,totálně se opotřebovalo ozubené kolo u kliky hřídele,které uvolnilo kovové špony do motoru,ty následně poškodily olejové čerpadlo a nevíme, zda není poškozené i něco jiného! Po poškození olejového čerpadla se teprve ukázalo upozornění nízkého tlaku oleje…
Toto totální opotřebení ozubeného kola není možné ani při ujetí dvojnásobku km. Lze zcela vyloučit,že by se jednalo o závadu, která by vznikla běžným opotřebením vozidla.
Na tuto vadu jsme nebyli technikem společnosti AAA auto upozorněni a je zřejmé, že vada musela být již v době prodeje. Tudíž se jedná o skrytou závadu.
Prodávající nese plnou zodpovědnost za skryté vady a není mou povinností dokazovat opak. Ze strany AAA se jedná o prodej automobilu, které je v současné době nepojízdné za cenu 315 000,-Kč. Není možné, aby někdo prodával zboží,za nemalé peníze,které nevydrží ani 3 měsíce a při sebemenším problému od toho dal ruce pryč.Čekali jsme smírčí jednání v podobě kompenzace nikoliv nezájem!
Rada pro spotřebitele: do AAA baazaru nikdy nechodit, pokud už budete tak zaoufalí vemte s sebou právníka na uzavření kupní smlouvy a mechanika pro rozebrání auta do posledního šroubečku na jejich rampě. A také pozor na předávací protokol o zkušební jízdě! to si vyžádat ihned před zkušební jízdou. - píšou tam nesmysly. Ale uplně nejlepší je nechodit tam,vyhnete se problémům. Toť osobní zkušenost.

Reakce společnosti

Publikováno
3.11.2016 12:49, před 4 lety

Vážená paní Bicencová,
mám informaci, že kolegové se s Vámi písemně spojili ohledně kompenzace. Dejte pak prosím vědět, jak jste byla spokojena.
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO


Ester Bicencová

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.11.2016 09:32, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Kauza je již vyřešena. Dospěli jsme ke smírnému řešení v podobě částečné kompenzace, za což jsme rádi.