Společnost


Szlauer Pavel

Počet nahlášených stížností:7
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#12797Nevrácení peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 5 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
18.10.2016, před 3 lety

Martin Paštika

Znění stížnosti

16.5.2013jsem objednal sluchátka TOUR In Ear za 889,- Kč přes portál Královnu slev. Sluchátka nebyly oroginál, proto jsem je ve lhůtě do 14. dnů vrátil panu Szlauerovi odkud sluchátka přišly. Do dnešního dne peníze nemám. Zasílal jsem několik mailů, jak panu Szlauerovi, tak Královně slev-ta nereagovala vůbec. Pan Szlauer jednou s tím, že se mám obrátit na Královnu slev. Sluchátka jsem zaslal zpět jemu, proto chci peníze od něho. Jsem student a tato částka znamená pro mne dost. Protože již nikdo nereaguje, rozhodl jsem se ještě pro tuto možnost nápravy.


Produkt

Sluchátka TOUR - In Ear


Požadované řešení

Vrácení peněz 889,- Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.10.2016 10:57, před 3 lety

Bylo-li odstoupeno od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu, má prodávající povinnost vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží bylo prodávajícímu odesláno. Jak již ale uvedl spotřebitel v popisu stížnosti, zboží bylo prodávajícímu již odesláno. Podnikatel je tak povinen vydat spotřebiteli peněžní prostředky, které od něho přijal v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

Získá-li někdo na úkor jiné osoby majetkový prospěch na základě právního důvodu, který ale odpadl, jedná se o bezdůvodné obohacení. V takovém případě má ten, kdo se bezdůvodně obohatil, povinnost vydat poškozenému to, oč se obohatil. Spotřebitel by měl podnikatele vyzvat k vydání majetkového prospěchu. Podnikatel má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a spotřebitel má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení. Více informací ohledně výzvy k vydání bezdůvodného obohacení je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3510/vyzva-k-vydani-bezduvodneho-obohaceni.

Spotřebiteli za vrácení peněz odpovídá prodejce bez ohledu na jeho obchodní závazky k jiným podnikajícím subjektům (slevový portál).

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.2.2017 19:56, před 3 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován, bohužel však dosud neprojevil zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.
V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.