Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:419
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#12806Dateyard AG - seznamka

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 25 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
19.10.2016, před 4 lety

Patrik Brnušák

Znění stížnosti

Dobrý den,

dnes (19.10.2016) jsem naletěl na seznamku jenjednanoc.cz.

Rád bych se zeptal na to, jaké jsou šance, že dostanu své peníze zpět a vypovím smlouvu? Nechci, aby mi odebírali z účtu peníze - toho se bojím nejvíce.
Existuje šance? Od koupě VIP členství uběhli cca tři hodiny. Stálo mě to 1554 Kč.


Požadované řešení

Chci nechat zrušit VIP členství a dostat peníze zpět.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.10.2016 08:33, před 4 lety

U smluv uzavřených prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku (např. internet) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Souhlas musí být výslovný (pouhý odkaz na obchodní podmínky je nedostačující) a musí být učiněn při uzavírání smlouvy. V případě sporu by musela společnost prokázat, že spotřebitele informovala a že souhlas byl ze strany spotřebitele vysloven.

Bylo-li odstoupeno od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu, má společnost povinnost vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud společnost nevrátí peněžní prostředky ani v této lhůtě, zadržuje tyto peněžní prostředky neoprávněně. V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení, neboť společnost se obohatila na základě právního důvodu, který ale odpadl. Kdo se bezdůvodně obohatí, má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Doporučujeme spotřebiteli dodržet postup pro ukončení smlouvy stanovený v obchodních podmínkách: "Uživatel placené služby je oprávněn vypovědět smlouvu ve lhůtě 14 dnů před uplynutím doby členství. Pokud smlouvu nevypoví v řádné lhůtě, prodlužuje se v souladu s předchozím zvoleným balíčkem uživatele. Výpověď smlouvy je účinná pouze tehdy, je-li zasláno výslovné písemné prohlášení na číslo faxu +41 (0) 41 508 70 64. Pro jednoznačné přiřazení a na ochranu před zneužitím je v každém případě bezpodmínečně nutné, aby zákazník ve výpovědním dopisu uvedl čitelně (TISKACÍM PÍSMEM) nejméně své plné jméno, jméno komunikační platformy, kterou používá, užívanou e-mailovou adresu a své uživatelské jméno. Pro zjednodušení existuje formulář pro výpověď zde, který je možné si vytisknout.

Znemožňuje-li společnost spotřebiteli závazek ukončit (například nefunkční fax), jde to k její tíži.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2016 17:06, před 4 lety

Na žádost spotřebitele přeřazujeme stížnost na něj. Spotřebitel má nyní možnost případ doplnit o své vyjádření.


Patrik Brnušák

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.10.2016 17:18, před 4 lety

Katka Support (dateyard AG)
24. 10. 19:56 CEST

Ahoj indiczech3,

děkujeme Ti za tvou zprávu,

Obdrželi jsme také tvou žádost o zrušení. S politováním Ti však oznamujeme, že tvůj požadavek na odstoupení od smlouvy nemůžeme kladně vyřídit.

Jak je však uvedeno v našich smluvních podmínkách:
"Na Vaše výslovné přání zahájíme služby na základě placené smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení pokud budete současně souhlasit s tím, že tím Vaše právo na odstoupení zaniká a potvrdíte, že je Vám tato skutečnost známa".

V případě, že se i přesto rozhodneš ukončit tvé členství, vyplň nám prosím formulář o ukončení.

To vše jsi svým ano potvrdil.

Vrácení peněz bohužel není možné v souladu s našimi smluvními podmínkami, které jsi přijal při registraci na našich webových stránkách.

Tvou výpověď jsme přijali a zpracovali. Tím tvé členství vyprší dne 16.04.2017.

Můžeš se samozřejmě kdykoliv znovu přihlasit jako premiový člen!

Bylo by přece škoda již dále neflirtovat!

S pozdravem,

Katka

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2016 17:59, před 4 lety

K tomu, aby spotřebitel nemohl využít svého práva od smlouvy ve lhůtě 14 dní od smlouvy uzavřené za využití prostředku umožňující komunikaci na dálku, by musel spotřebitel výslovně souhlasit s tím, aby mu služba byla poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zároveň prohlásit, že byl poučen o tom, že v takovém případě ztrácí právo pro odstoupení od smlouvy. Souhlas musí být výslovný, není tedy možné jej ukrýt například do obchodních podmínek. V případě soudního sporu by musela společnost prokázat, že souhlas byl spotřebitelem udělen.

Spotřebiteli doporučujeme využít služby chargeback, kterou poskytuje většina evropských bankovních společností ve spolupráci s vydavateli platebních karet. Jedná se o služby, kdy bankovní společnost vrátí podvedenému spotřebiteli peněžní prostředky zpět na účet a následně si jejich vymáhání po obchodníkovi zajistí sama. Více o této službě naleznete na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3189/esc-kdy-je-lepsi-platit-kartou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.11.2016 08:34, před 4 lety

Na žádost spotřebitele přeřazujeme stížnost opět na něj. Spotřebitel má nyní možnost případ doplnit o své vyjádření.


Patrik Brnušák

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.11.2016 10:59, před 4 lety

Katka Support (dateyard AG)
4. 11. 13:55 CET

Ahoj indiczech3,

děkujeme Ti za tvou zprávu.

http://www.jenjednanoc.cz/terms

POUČENÍ O ODSTOUPENÍ
Právo na odstoupení

Jestliže jste požadovali, aby služby začaly již během lhůty pro odstoupení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá podílu služeb provedených až do okamžiku, ke kterému jste nás informovali o výkonu práva na odstoupení podle této smlouvy v poměru k celkovému rozsahu služeb předpokládaných smlouvou.

Na Vaše výslovné přání zahájíme služby na základě placené smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení pokud budete současně souhlasit s tím, že tím Vaše právo na odstoupení zaniká a potvrdíte, že je Vám tato skutečnost známa.

S pozdravem

Katka

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.11.2016 11:05, před 4 lety

Jak již bylo uvedeno výše, v případě soudního sporu by musela společnost prokázat, že spotřebitel výslovně souhlasil, aby mu služba byla poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.3.2017 08:32, před 3 lety

Společnost již neprojevila zájem se k případu dále vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.