Společnost


Zásobování a.s.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

83%
17%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#12947Neoprávněná srážka z ceny za vrácení špatných (nepoužitých) řetězů k motorové pile

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
27.10.2016, před 4 lety

Vlastimil Kučera

Znění stížnosti

zakoupil jsem řeť.pilu Riwall a 2ks náhradních řetězů,když jsem chtěl vyměnit tupý řetěz,zjistil jsem,že mě byl prodán jiný rozměr řetězu.Při vrácení mě byla provedena srážka (10%) z ceny za rozbalení zboží.
Při reklamaci-byl řetěz kontrolován tek,že bílým ubrouskem byl řetěz otírán a při zašpinění (setření konzervace)údiv co jsem z řetězem dělal.


Produkt

jedná se o 2kusy "Řetěz pilový Oregon 56 zubů-3/8,1,3mm (Pila řetězová Riwall RPCS 5040,)


Požadované řešení

omluvu za prodávajícího,který prodal jiné řetězy,vrácení stržených 10% z ceny zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.10.2016 08:18, před 4 lety

Pokud spotřebitel obdržel z e-shopu jiný produkt, než který si objednal, existují dvě možnosti řešení dané situace.

Jednak je možné od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Podle § 1832 obč. zák. platí, že odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Dle čl. 14 odst. 2 směrnice o právech spotřebitelů odpovídá spotřebitel pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Bod 47 Preambule ke směrnici o právech spotřebitelů stanoví, že spotřebitel, který zboží používal v míře vyšší, než je míra nutná k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, neměl pozbýt právo odstoupit od smlouvy, měl by však odpovídat za případné snížení hodnoty zboží. Aby se spotřebitel obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně. Snížení hodnoty zboží by musel podnikatel prokázat. Kompenzace za snížení hodnoty zboží by měla být přiměřená a měla by nahradit pouze skutečné náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

Podle pomocného dokumentu ke správnému výkladu směrnice o právech spotřebitelů vydaného Evropskou komisí (DG JUSTICE GUIDANCE DOCUMENT) může spotřebitel porušit obal, pokud je stejné zboží obvykle v kamenné prodejně běžně vystaveno bez tohoto obalu. Avšak jakékoliv ochranné prvky mohou být ze zboží odstraněny pouze za předpokladu, je-li to nezbytné ke zjištění funkčnosti věci.

Pokud by byla však situace řešena uplatněním reklamace ze strany spotřebitele, neboť nebylo dodáno zboží v souladu s učiněnou objednávkou, jednalo by se o nesplněnou jakost při převzetí. Zde by nebylo možné žádat přímo rovnou vrácení peněz, avšak prodejce by měl v první řadě možnost dodat správné zboží. Až ve chvíli, pokud by toho nebyl schopen, bylo by možné trvat na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Jestliže není uplatněná reklamace vyřízena v zákonné lhůtě, může spotřebitel podat podnět k České obchodní inspekci, která může za zjištěné porušení prodejci uložit pokutu. Byla-li reklamace vadného dodání zboží uznána jako oprávněná, má pak spotřebitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění dle § 1924 občanského zákoníku (nejčastěji poštovné vynaložené k vrácení vadného zboží prodejci).

Reakce společnosti

Publikováno
31.10.2016 15:49, před 4 lety

Vážený pane Kučero,

na základě Vaší stížnosti jsem případ prověřil s tímto zjištěním, zmíněné řetězy jste zakoupil v naší kamenné prodejně dne 13.8.2016, zda byly řetězy doporučeny naším prodejcem nebo jste si je vybral sám, již nezjistíme.

Dne 27.10.2016 jste požadoval vrácení peněz za řetězy, s tím nebyl problém, ale vzhledem k zašpinění řetězů od prachu či jemného písku Vám byla odečtena částka 10% z nákupní ceny (72 Kč).

I když se domnívám, že tento postup byl z naší strany oprávněný, v rámci zachování dobrých vztahů Vám odečtených 72 Kč vrátíme. Zašlete prosím číslo Vašeho účtu na můj email a peníze Vám obratem odešleme.

S pozdravem

Martin Plicka
Zásobování, a.s.
Email: plicka@zasobovani.cz


Vlastimil Kučera

Reakce spotřebitele

Publikováno
31.10.2016 22:10, před 4 lety

Vážený pane Plicko,
děkuji Vám za přislíbení vrácení 10% srážky z ceny jelikož jsem důchodce a každá koruna je mi dobrá.Možná ani nevíte,že řetězy si ve Vaší kamenné prodejně nemůžete vybírat sám,ale jsou prodejcem přineseny ze skladu a kupoval jsem je současně s pilou,tudíž jsem nemohl vědět jaký řetěz mám koupit.
Vyjádření ke špinavosti řetězů:jednu krabičku s řetězem jsem ani neotevřel já,ale pan Zelina z reklamačního oddělení,druhou jsem samozřejmě otevřel když jsem chtěl řetěz použít.Odzkoušel jsem ho pouze nasunutím na lištu,když nepasoval,tak jsem ho vrátil zpět do krabičky.Celý život jsem pracoval ve strojírenství,tudíž vím,že každý strojírenský výrobek musí být povrchově chráněn proti korozi(pro krátkodobou konzervaci se používá olej)-tím jsou i tyto řetězy chráněny,tudíž když vezmete bílý ubrousek přetřete jím řetěz,tak určitě nezůstane naprosto čistý.Mé tvrzení si můžete ověřit.
Nemám rád,když někdo jedná jako že všemu rozumí a zatím je tomu naopak.
Pokud by lidé na takovýchto místech správně věc vyhodnotily (používali selský rozum),nemuselo k tomuto vůbec dojít.
Počítel jsem s tím,že řetězy vyměním-případně doplatím rozdíl ceny a vše bude v pořádku.Přece se každý může splést.

S pozdravem
Vl.Kučera

Reakce společnosti

Publikováno
1.11.2016 17:15, před 4 lety

Vážený pane Kučero,

děkuji za objasnění. Omlouváme se za pochybení při prodeji řetězů.

Zašlete prosím číslo Vašeho účtu na můj email a částku obratem odešleme.

S pozdravem

Martin Plicka
Zásobování, a.s.
Email: plicka@zasobovani.cz


Vlastimil Kučera

Uzavření stížnosti

Publikováno
1.11.2016 18:31, před 4 lety

Hodnocení: