Společnost


SUNKINS a.s.

Počet nahlášených stížností:7
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#12998Svět zdraví - lepši život nebo vydírání?

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 29 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.10.2016, před 5 lety

Mikhaylo Madyar

Znění stížnosti

Dobrý den,jmenuju se Michal a jsem z Jičina.mám nadváhu, tak jsem se rozhodl zhubnout,a proto jsem se objednal na portal Svět zdraví,na první schůzce objednal sem kompletní program nutriční typologie na rok za 14 600 kč.z té častky jsem zaplatil 5800 zbývající 8800kč jsme se ústně dohodli rozdelit na splatky 880 korun měsičně.ale po měsíci jsem obdržel zprávu o rozděleni doplatku na 2 části 4400 kč!!!A proto jsem objednávku reklamoval,teď po mně chtějí uhradit 30% z částky.!!prosim o radu.


Požadované řešení

kompromis


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.11.2016 09:30, před 5 lety

Podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti platí, že smluvní vztah mezi spotřebitelem a poskytovatelem služeb zpravidla vzniká podpisem objednávky služby a jejím přijetím poskytovatelem. Spotřebitel má nárok obdržet stejnopis objednávky potvrzený poskytovatelem, případně za poskytovatele zprostředkujícím poskytovatelem. Pokud z jakéhokoli důvodu nebyla vyhotovena písemná objednávka ani smlouva, má spotřebitel nárok obdržet od poskytovatele potvrzení, které bude obsahovat označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení služby a termín plnění.

Za poskytování služeb je povinen spotřebitel uhradit cenu stanovenou v objednávce. Jestliže čerpá služby, aniž by podepsal objednávku, je povinen uhradit cenu stanovenou ceníkem poskytovatele platným v době zahájení poskytování Služeb.

Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je povinen spotřebitel uhradit celou cenu objednaných služeb při předání objednávky poskytovateli. Nabídka a poskytnuté informace zástupcem společnosti jsou zavazující a podnikatel by měl jednou navržené podmínky dodržet. Pokud byla na místě u sjednávání smlouvy přítomna třetí osoba, mohla by tato osoba podat svědeckou výpověď a potvrdit znění ústně sjednané dohody o výši splátek.

V § 15 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele je závazně poskytovateli služeb stanovena povinnost pro případ, že není služba poskytnuta na počkání, vydat vždy spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky, které musí obsahovat označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení služby a termín jejího plnění. V opačném případě lze podat podnět státnímu dozorovému orgánu České obchodní inspekci. Pokud má spotřebitel podezření na použití klamavé obchodní praktiky při uzavírání smlouvy o poskytování služby provádí dozor v dané oblasti rovněž ČOI.

Reakce společnosti

Publikováno
1.11.2016 12:08, před 5 lety

Dobrý den,

celou situaci jsme řešili s poradnou Svět Zdraví v Jičíně.

Při podpisu objednávky pan Madyar souhlasil s rozdělením plateb do 3 splátek. Následně panu Madyarovi byly nabídnuty veškeré možnosti splácení. Od rozložení splátek do 2-3 plateb až po možnost měsíčního placení prostřednictvím dceřiné společnosti od Komerční banky. Ani jedné z těchto možností nevyužil.

Snažili jsme se samozřejmě vyjít panu Madyarovi vstříc, ale bezúspěšně. Proto nechápeme důvod stížnosti. Pokud se jedná o možnost splácení, bylo z naší strany vyhověno s vyčerpáním všech možností. Na 30% stornopoplatek z nevyčerpaných služeb má poradna nárok při podání reklamace, čehož využila. Zřejmě již z výše popsaných důvodů.

Svět Zdraví

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.12.2016 09:51, před 5 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.12.2016 09:26, před 5 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.