Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:46
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#13035Zamítnutá reklamace značkové obuvi

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 22 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.11.2016, před 4 lety

Jiří Nekuža

Znění stížnosti

Dobrý den,

syn si za peníze z brigády koupil dne 4/11/15 značkové boty Bugatti v prodejně společnosti Humanic v OC Chodov. Chtěl mít skutečně boty na úrovni, i když jsme ho od nákupu ve výši Kč 2.399,- zrazovali. Boty nosil příležitostně - do školy na zkoušky, občas do práce...Po cca 5 měsících začaly boty vykazovat vady, které by skutečně takto drahé boty mí neměly. Prodřela se podšívka u palce a vzadu na patě. Pochopitelně, že boty vykazovaly i stopy po nošení - poškozené špičky a sešlapané patníky. S takto nízkou kvalitou takto drahé obuvi jsme se nemířili a donutili syna k reklamaci dne 12/4/16. Reklamace byla zamítnuta a firma zdůrazňovala hlavně to, že boty byly nošené - což je logické - a zaměřila se na výčet viditelného opotřebení, o které nám vůbec nešlo. Synovi byla reklamace zamítnuta. Manželka se se stavem nesmířila, protože pro studenta je skoro 2,5 tis. Kč skutečně hodně a představovalo to několikatýdenní brigádu. Další reklamace proběhla 25/4, kdy zdůraznila vady, které reklamujeme a požadovala posudek. Posudkem bylo řečeno, že boty byly nošené a že byly používána jako boty "pracovní". Syn se časem s reklamací smířil, ale pro nás je to stále otevřená záležitost, protože se nejednalo o levné boty z Číny.


Produkt

Černé polobotky 2-12-11-2977-0, velikost 46, zakoupeno 4/11/15


Požadované řešení

Syn si musel koupit boty nové, ale určitě bychom pro něj chtěli vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.11.2016 11:46, před 4 lety

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Přičemž se má dle 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, věc byla vadná již při převzetí. V případě soudní pře by tak obchodník musel prokázat, že zboží vadné nebylo. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Prodejce má právo zamítnout reklamaci, a to z důvodů, jež jsou uvedeny v ustanovení § 2167 a § 2170 občanského zákoníku. Jedním z těchto důvodů může být i to, že si kupující reklamovanou vadu na věci sám způsobil, tj. mechanické poškození. Pokud to ovšem prodejce tvrdí, měl by se s tím v odůvodnění zamítnutí reklamace vypořádat. Pokud prodávající zamítl reklamaci s odůvodněním, že vada byla způsobena intenzivním užíváním, je reklamaci možné rozporovat s odůvodněním, že se nejedná o spravedlivě očekávané opotřebení např. ve vztahu k ceně, materiálu bot, délce užívání. Na obvyklé opotřebení věci se záruka nevztahuje podle § 2167 občanského zákoníku.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud by ani znalecký posudek ve prospěch spotřebitele prodávajícího nepřesvědčil, bude se muset spotřebitel svého práva domáhat soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2017 08:53, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.