Společnost


BAŤA, akciová společnost

Počet nahlášených stížností:98
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#13054Nestandardní způsob prodeje v kamenné prodejně

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 21 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.11.2016, před 6 lety

Milan Olejníček

Znění stížnosti

Dobrý den,

tak jsem zase jednou naletěl!
Dne 5.5.2016 jsem v prodejně Baťa v Praze DBK Budějovická 1667/64 objevil velice pěkné a pohodlné vycházkové boty za 1799 Kč. Po zaplacení mně byl pak k účtu přišpendlen drobně psaný letáček.
Ani v nejhorším snu by mne nenapadlo, že mně na vycházce nesmí začít pršet! Před koupí mne prodavačka vůbec neseznámila s tím, že je nutné boty nosit jen v suchém prostředí. Nebylo to zdůrazněno ani u vystavovaných bot. Bohužel jsem se tuto informaci dověděl až když začalo pršet a dodatečně si po čase přečetl letáček.
Kdyby mne prodávající seriozně seznámila s okolností výhradně suchého prostředí, nikdy bych si takové boty nekoupil!
Požádal jsem tedy v prodejně o nějakou opravu, aby do ní neteklo. Výsledkem této "reklamace" z 12.7.2016 bylo zdůvodnění že cituji - nevýhodou této obuvi je její omezená voděnepropustnost, což prý jsem se měl dočíst v informačním listě (dostal jsem jej až po koupi).

Tento způsob prodeje zboží se mně vůbec nelíbí a byl již několikrát kritizován ve sdělovacích prostředcích.
Obrátil jsem se také na ČOI, ale ta mně sdělila, že těmito záležitostmi nezabývají.
Bylo by dobré, aby byli zákazníci o těchto praktikách prodejců poučeni a nenaletěli jako já.


Produkt

Název zboží: vycházková,flexiblová,hladká useň, Číslo zboží: 8146119


Požadované řešení

Oprava, pokud není možná vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.11.2016 16:45, před 6 lety

Prodávající má ze zákona o ochraně spotřebitele povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a o způsobu použití a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití. Pokud se nejedná o zřejmou nebo obecně známou skutečnost, je prodávající povinen poskytnout tyto informace spotřebiteli srozumitelně v písemném návodu. V případě porušení výše zmíněné zákonné povinnosti může být prodávajícímu udělena pokuta za správní delikt až do výše 1 000 000,- Kč. Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že prodávající porušil svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více ohledně podání podnětu je možné vyhledat na následujícím webovém odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud prodávající spotřebitele o způsobu použití věci řádně neinformoval, je odpovědný za poškození, které vzniklo v důsledku nesprávného použití věci. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 3620/2008 se za vadu na věci považuje také poškození, ke kterému došlo v souvislosti s nesplněním informační povinnosti ze strany prodávajícího dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.

Jelikož reklamace byla uplatněna v průběhu prvních šesti měsíců od zakoupení zboží, musel by prodávající v případě soudního sporu prokázat (v souladu s § 2161 odst. 2 občanského zákoníku), že věc v době převzetí vadná nebyla, a že spotřebitele řádně informoval o vlastnostech prodávaného zboží a i o způsobu jeho použití, jakož i s následky, které mohou vzniknout v případě nesprávného používání věci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2017 08:57, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.