Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2751
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:11
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 503 stížnostech.

#13077Neplnění služeb za zaplacené období a neuznání zrušení účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.11.2016, před 5 lety

Miluše Hamanová

Znění stížnosti

Dobrý den,
v srpnu t.r. jsem zrušila svůj účet u společnosti Be2, následně mi přestali poskytovat služby, i když jsem měla zaplaceno až do 3.9.2016. Tím jsem považovala záležitost za uzavřenou.
Dne 1.11. mi přišla upomínka o neplacení dalšího období s pokutou s tím, že jsem účet nezrušila.


Produkt

uvedeno výše


Požadované řešení

zrušení účtu z důvodu nedodržení smlouvy (neposkytování služeb v zaplaceném období)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.11.2016 08:24, před 5 lety

Dle všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") společnosti musí být zpoplatněný smluvní vztah realizovaný prostřednictvím webové stránky vypovězen minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy – nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty. V opačném případě se závazek prodlužuje. Smluvní strany si tedy sjednaly, že je možné závazek vypovědět.

Dle § 1998 odst. 2 občanského zákoníku platí, že pokud je závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. Lze-li však závazek vypovědět bez výpovědní doby, zaniká závazek účinností výpovědi.

Ve VOP výpovědní doba upravena není, závazek tedy končí účinností výpovědi. Dle VOP je výpověď účinná, pokud byla podána formou výslovného, písemného prohlášení (tuto část považujeme za nepřiměřenou smluvní podmínku, neboť spotřebiteli znemožňuje ukončit závazek - rozhodující by měla být vůle spotřebitele nebýt smlouvou dále vázán, nikoliv forma výpovědi). Pokud tedy spotřebitel podal výpověď, závazek byl ukončen ke dni účinnosti výpovědi.

Reakce společnosti

Publikováno
7.11.2016 12:39, před 5 lety

Dobrý den,

po překontrolování informací ve Vašem profilu bylo ověřené, že jsme z Vaší strany nepřijali Výpověď prolongace Vašeho VIP členství.

VIP členství je automaticky prodloužené v případě, že klient svůj VIP status včas a řádně nevypoví. Výpověď VIP členství je potřebné uskutečnit nejpozději 4 dní před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dní před prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho VIP statusu, bylo Vaše VIP členství automaticky prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď nám byla v stanovené výpovědní lhůtě zaslaná, přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, abychom mohli Výpověď ověřit a provést správné nastavení Vašeho profilu.

V případě, že jste se snažili odeslat Výpověď prostřednictvím FAX-u, ale snaha o její odeslání zlyhala, přepošlete nám prosím scan chybového hlášení, které Vám FAX vydal.

Pokud nemůžete prokázat včasnou a řádnou Výpověď svého VIP statusu, budete žel nést odpovědnost za vzniklé náklady a možnost refundace nebude k dispozici.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás prosím kontaktujte opětovně.


Miluše Hamanová

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.11.2016 08:06, před 5 lety

Protože jsem neměla uložený e-mail o předchozím zrušení (srpen 2016), provedla jsem opětovně zrušení e-mailem dne 6.11., vy jste 7.11. odpověděli, že automatická prolongace Mého Prémiového členství byla vypovězená, v následné konverzaci jsem Vás informovala, že jsem provedla platbu dle Vámi zadaných instrukcí a ještě zašlu potvrzení od banky a očekávám potvrzení o připsání částky na Váš účet, dále o potvrzení, že nic nedlužím a potvrzení, že smluvní vztah skončil.

Reakce společnosti

Publikováno
17.11.2016 13:03, před 4 lety

Dobrý den,

dle našich záznamů byl Váš případ již zpracován interně prostřednictvím našeho Zákazníckého servisu (zakaznickyservis@be2.cz).

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás prosím kontaktujte opětovně,

Děkujeme Vám.


Miluše Hamanová

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.11.2016 19:38, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Vyřešila jsem sama.