Společnost


Ridera Bohemia a.s.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#13089Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 měsíců 18 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.11.2016, před 5 lety

Roman Gregor

Znění stížnosti

Dne 18.8.2016 jsem zakoupil v uhelných skladech Ostrava na ulici Švermova 171/120 v O.- Mar. Horách hnědé uhlí ořech I SD Bílina v množství 5,04t za 16,078 Kč. Jelikož zak.uhlí bylo nadměrně mokré(je skladováno na volném prostranství) nechal jsem jej cca 2 měsíce před domem zakryté celtou doschnout abych předešel problémům se samovznícením.Uhlí jsem složil na začátku 10 měsíce do sklepa.Zjistil jsem však ,že v uhlí je nadlimitní procento prachu cca 50-60% vůči uhlí. Podal jsem proto ihned reklamaci na kvalitu uhlí, ale bylo mi sděleno ,že pokud kvalita odpovídá skutečnosti na dodané fotodokumentaci uhlí, měl jsem reklamovat zboží do 5ti dnů.Tudíž 2 měsíce po zakoupení už nemám nárok na reklamaci.Mám za to, že svou odpovědí mi dali vlastně zapravdu.Proto jsem se obrátil na ČOI v Ostravě.Ta mi odepsala formou výtažků zákonů z obch. zákoníku.Kontaktoval jsem ČOI telefonicky a žádal o radu a vysvětlení ale bohužel v půlce rozhovoru mi paní položila telefon. Proto se obracím se žádostí o pomoc při řešení reklamace na Vás.Nechce se mi věřit tomu,že jako platící spotřebitel nemám nárok na reklamaci nekvalitního zboží.


Produkt

hnědé uhlí ořech I SD Bílina


Požadované řešení

Žádám o slevu ve výši 50% v opačném případě výměnu zboží.Vzhledem k tomu ,že uhlí je uskladněno ve sklepě bude nutné k výměně zboží také započítat cenu za práci spojenou s nakládkou uhlí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2016 14:54, před 5 lety

Uhlí je spotřební zboží a jako takové ho může spotřebitel u prodejce reklamovat. Pokud dodané palivo nesplňuje jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku, má spotřebitel práva z odpovědnosti za vady zboží dle § 2169 občanského zákoníku, v daném případě primárně na výměnu za bezvadné zboží dle uzavřené smlouvy, není-li to možné, na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy a vrácení zaplacené peněžní částky za zboží. Spotřebitel také může požadovat místo výše uvedeného přiměřenou slevu.

Pokud zboží nemá požadované vlastnosti, je nutné jej reklamovat. Reklamaci je možné uplatnit v době 24 měsíců od převzetí zboží. Ujednají-li si prodávající a spotřebitel zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že bylo vadné již při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že zboží v době převzetí vadné nebylo.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že zboží nebylo vadné při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Pokud společnost nepřijme reklamaci, dopouští se správního deliktu, za který ji může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2017 08:51, před 4 lety

Spotřebitel nás informoval, že se případ podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.